Ana Sayfa / Haber
Mühendislik Fakültesinden Analiz ve Kontrol Faaliyetleri Hizmeti 2911 defa okundu    

İnönü Üniversitesi Mühendislik Fakültesinin 5 bölümünde döner sermaye kapsamında birçok analiz ve kontrol faaliyetinin yürütülmekte olduğu açıklandı.

Mühendislik Fakültesinden edinilen bilgiye göre, buradaki Bölümlerde, araçların motor ve şasi numaralarının tespiti, torna ve freze, asitlik tayini, rutubet tayini, su ve maden etüt çalışmaları ve bunlara ilişkin rapor tayini, çimento deneyleri, yapıların depreme dayanıklılıkları ve yapılmakta olan yapılar için teknik raporların hazırlanması gibi analiz ve kontrol faaliyetleri yürütülüyor.

2014 yılında, Makine, Gıda, Maden, İnşaat Mühendisliği ve Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümlerinde döner sermaye kapsamında yapılabilen faaliyetlerin şunlar olduğu açıklandı: Makine Mühendisliği Bölümünde; araçların (otomobil, kamyon, otobüs, römork, tır, iş makineleri) motor ve şasi numara tespitleri, malzemelerin sertlik ölçümü, basınçlı kapların uygunluğunun tespiti, gürültü ve titreşim ölçümü ve baca gazı ölçümleri yapılmaktadır. Makine Mühendisliği Bölümünde, ayrıca mekanik atölyede bulunan torna, freze, CNC torna ve CNC freze tezgâhlarında mekanik işler yapılabilmektedir. Gıda Mühendisliği Bölümünde; asitlik tayini, kül tayini, PH tayini, rutubet tayini, tuz tayini, yağ tayini, yoğunluk tayini, textur analizi, yağ asidi bileşimi tayini yapılmaktadır. Maden Mühendisliği Bölümünde; basınç dayanımı, gözeneklilik, nem oranı, eğilme dayanımı, darbe dayanımı, sertlik ölçümleri yapılmaktadır. Numune hazırlama, öğütme, eleme, kırma yapılabilmekte, su ve maden etüt çalışmaları yapılarak bunlara ilişkin raporlar düzenlenmektedir. İnşaat Mühendisliği Bölümünde; agrega deneyleri, çimento deneyleri, beton üretimi ve taze beton deneyleri, sertleşmiş beton deneyleri, tahribatlı ve tahribatsız deneyler, fabrika tuğlaları deneyleri, beton briketleri deneyleri, ahşap ile ilgili deneyler, seramik malzeme ile ilgili deneyler, parke taşı ile ilgili deneyler yapılmaktadır. İnşaat Mühendisliği Bölümü; hasarlı ve hasarsız yapılar üzerinde ön inceleme, detaylı çalışmalar ve proje hizmetleri yapmakta ve bunlara ilişkin raporlar düzenlemektedir. Bu incelemeler "mevcut yapıda herhangi bir etki bırakmayan inceleme" ve "numune alarak inceleme" olmak üzere farklı iki yöntemle yapılabilmektedir. Bölümde ayrıca yapısal güvenlik çalışmaları hizmeti de verilmektedir. Bu kapsamda "Mevcut Yapının Depreme Dayanıklılık Değerlendirmesi" yapılmakta ve yapılar için teknik rapor hazırlanmaktadır. İnşaat Mühendisliği Bölümünde, ayrıca Geoteknik Ana Bilim Dalınca Gözlem (Durum tespit) Raporu, Geoteknik Etüt Raporu ve Geoteknik Değerlendirme Raporu hazırlanması hizmetleri de verilmektedir. Ayrıca "Binalar ile ilgili Deprem Güvenilirliği Raporu" almak veya "Güçlendirme Projesi hazırlatmak" da mümkündür. Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümünde; topraklama direnci testi, 5Hz-8GHz frekans aralığındaki kaynaklar olan Yüksek-Alçak ve Orta Gerilim iletim hatları, trafo merkezleri, şalt sahaları, radyo ve TV istasyonları, wi-fi modemler, dect telefonlar ve baz istasyonlarının elektromanyetik alan kirlilik seviyelerinin anlık ve uzun süreli ölçümleri ve ölçülen sonuçlarının uluslararası ve ulusal standartlar ile değerlendirmesi ve 5Hz-9,4GHz frekans aralığında çalışan kaynakların frekans spektrum analizleri de yine bölümümüzce yapılabilmektedir.

İnönü Üniversitesi Mühendislik Fakültesinde 2014 yılında döner sermaye kapsamında yapılabilecek işlerin listesi ve birim fiyatlarına, döner sermaye kapsamında analiz/kontrol/danışmanlık yaptırmada izlenecek prosedür ve Mühendislik Fakültesi iletişim ve ulaşım bilgilerine (http://iys.inonu.edu.tr/webpanel/dosyalar/47/file/Muhendislik_Fakultesi_Doner_Sermaye_Katalogu.pdf) web adresinden erişilebilir.

 


 
Spam Traps