Ana Sayfa / Haber
Ziraat Fakültesindeki Seminerde Çin Tarım Sektörü Ele Alındı 1414 defa okundu    

İnönü Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. B. Murat Asma, Doç. Dr. Ergün Doğan ve Yrd. Doç. Dr. Joanna Cross, "Yeni Süper Güç Çin'de Tarım Sektörü" başlıklı seminerde konuştular.

Malatya Kayısı Araştırma İstasyonu Müdürü Yaşar Zengin'in yanı sıra öğretim üyelerinin ve çok sayıda öğrencinin dinleyici olarak katıldığı seminer, Battalgazi Kampüsü Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi.

"Anavatanından Anadolu'ya Kayısı" başlığı altında konuşan Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bayram Murat Asma, "Araştırıcılara göre kayısının anavatanı Orta Asya'dan Kuzey Çin'e kadar uzanan oldukça geniş bir alandır. Bu alanda hâlen doğal kayısı ormanları mevcuttur. Bu alan Türklerin ilk anayurdu olarak bilinen Doğu Türkistan'ı da kapsar. Rus botanikçi Vavilov'a göre kayısının üç gen merkezi; Kuzeydoğu, Orta ve Batı Çin (Sincan-Uygur), Orta Asya (Afganistan, Tacikistan, Özbekistan), Yakın Doğu (İran, Türkiye, Kafkasya)'dır." dedi.

Kayısının Uzakdoğu ve Orta Asya'dan Batı'ya yayılışı konusunda farklı görüşlerin olduğunu belirten Prof. Dr. Asma, "Birçok uzman, kayısının Anadolu'ya Büyük İskender'in Asya Seferleri (M.Ö. 334-324) sırasında getirildiğini ileri sürer. Diğer bir görüş, kayısı Orta Asya'dan Batı'ya İpek Tüccarları tarafından yayılmıştır. Tarihi İpek Yolu M.Ö. II. yüzyılda, Çin'in Xian şehrinde başlayıp Roma'da sona eren tarihi yoldur, kayısının yayılmasında etkili olmuştur. Son görüşe göre, kayısının yayılışında Romalı askerler rol oynamıştır. Askeri açıdan sürekli hareketli olan Yakın Doğu'da görev yapan Romalı askerler Roma'ya dönerken kayısıyı beraberinde götürmüşlerdir." şeklinde konuştu.

Çin'de Kayısı Tarımı ile ilgili bilgiler veren Prof. Dr. B. Murat Asma şunları söyledi: "Çin'de kayısı tarımı oldukça eskidir. Kayısının kültür bitkisi olarak yetiştirilmesi ile ilgili en eski kayıt, günümüzden dört bin yıl öncesine ait olup, Çin İmparatoru Yu döneminde (M.Ö.2205–2198) kayısı tarımının nasıl yapıldığından bahseder. M.Ö. 406–250 arasında Çin'de oldukça kaliteli kayısıların yetiştirildiği bildirilmektedir.  Çin'de kayısı ağaçlarının aşı ile çoğaltılmasının geçmişi M.S VI.  yüzyıla dayanır. Kayısı meyvesi yaş ve kuru olarak değerlendirilmesinin dışında, salamura yapılarak ve tütsülenerek de saklanmıştır. Çin Bahçe Topluluğuna göre 2003 yılı üretimi 1.009 bin tondur."

"Çin'de Tarım ve Teknoloji Üniversiteleri" konusunda konuşan Doç. Dr. Ergün Doğan, "Çin de yaklaşık 2.500 üniversite bulunmaktadır. Araştırmalara ayrılan bütçe 36 milyar dolardan fazladır. Dünya işlenebilir tarım alanlarının sadece %10'una sahip olan Çin, bununla birlikte toplam üretimin %20'sini tek başına yapmaktadır. Çin tarım sektörü 300 milyon insanı istihdam etmektedir. Üretimde birçok üründe dünya lideridir: Özellikle pirinç, patates, sorgum, çay, arpa, bezelye, kayısı, pamuk, yağlı tohum, beyaz et (kanatlılar) ve domuzda." dedi.

Çin'de bulunan Tarım ve Teknoloji Üniversiteleri ile ilgili ayrıntılı bilgiler veren Doç. Dr. Ergün Doğan, Pekin'de ziyaret ettikleri Çin Tarım ve Teknik Üniversitesindeki izlenimlerini aktardı.

Tarımsal Biyoteknoloji konusunda konuşan Yrd. Doç. Dr. Joanna Cross, "Genetiği değiştirilmiş organizmalar biyoteknolojinin temelini oluşturmaktadırlar. Günümüzde, bitkilere yeni fonksiyonlar eklemek amacıyla bir geni değiştirerek bu geni bir bitkiye aktarabiliyoruz. Ayrıca yabancı genleri de bitkilere aktarabiliyoruz. Gelişmiş bitkilerde DNA, 26 bin ile 36 bin genin toplamı kadar genetik bilgi içermektedir. Genler proteinlerin kodlandığı mRNA'lara kopyalanır. Proteinler belirli oranlarda bileşik ya dametabolit hâline dönüşmektedir. Çok önemli olarak tüm genler aynı zamanda kopyalanmamaktadır. Bu nedenle bir organizmada belirli bir zamanda sentezlenen mRNA, protein ya da metabolit haritasını elde etmek o organizmanın fizyolojisi ile ilgili bilgi vermektedir. Bu bilgi birkaç düzeyde elde edilmektedir. Son 5 yılda dizileme teknikleri ucuzlamıştır. İnsan genomu için bin ile 2 bin Dolar arasındadır. Bu nedenle kayısı da dâhil olmak üzere birçok türden değişik çeşitleri kapsayan farklı organizmalar için dizileme projeleri yoğun olarak yürütülmektedir." dedi.

 
Spam Traps