Ana Sayfa / Haber
Felsefe Konferansında Mantık ve Bilgi Konusu Ele Alındı 1226 defa okundu    

İnönü Üniversitesinde düzenlenen konferansta  "Mantık ve Bilgi" Konuşuldu.

Atatürk Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Abdulkuddüs Bingöl'ün verdiği konferans,  öğretim üyeleri ve öğrencilerin katılımı ile Hoca Ahmet Yesevi Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

Bingöl, yaptığı konuşmada insandan, insanın niteliğinden, konuşan ve düşünen bir varlık olmasından, duygu, bilgi ve becerilerinden bahsedip, iletişim ve argümanlarını izah etti. İnsanın zihinsel faaliyetleri doğrultusunda mantık konusunu birtakım örneklerle açıklayan Bingöl, bu kurallara uymanın neticelerine ve mantık dil ilişkisine detaylı bir şekilde değindi.

Aristoteles'in sözü olan 'insan doğası gereği bilmek ister' cümlesi ile insan varlığını ve bilgisini izah eden Prof. Dr. Abdulkuddüs Bingöl, konuşmasına şöyle devam etti: "Bilgi var olanın bilgisidir; süje ile obje arasındaki ilişkiyi dile getirir. İnsan, varlığın bir parçası olduğu için bilginin de konusudur. İnsan hem bilen hem bilinen konumundadır. Varlıkla ilk temas organ yoluyla olmaktadır. Algı kavramı ile bilginin ilk basamağı oluşmuş olur. Varlık ya sezgi ya da akıl yürütme ile ortaya çıkar. İnsan söz konusu olduğunda hayat ortaya çıkar. Doğumdan ölüme kadarki sürecin gerçekleşmesi bilgiye bağlıdır. Dolayısıyla bilgi bizatihi erdemin kendisidir."

"Neyi bilebilirim sorusunun cevabını, felsefi, bilimsel, sanatsal birçok açıdan bulabiliriz." diyen Bingöl, imanın konusu olan dini bilgiden ve insani bilgiden bahsedip, bütün zihni faaliyetlerin dilde varlık bulduğunu, dile getirilemeyen zihni faaliyetlerin bilgi değeri kazanmadığını belirtti. Bu noktada klasik mantıkla bilim arasında ilişki kurulabileceğini bildiren Bingöl,  "Mantık, semantik açıdan dili incelemeyi içine aldığı için bilgeye yol gösterici konumdadır. Adsal tanımlar, bu noktada tartışmaları asgariye indirgemekte bir yöntem olarak düşünülebilir." dedi.

 

 
Spam Traps