Ana Sayfa / Haber
Malatya ve Çevre İllerinin Maden Sempozyumu Başladı 1867 defa okundu    

Sempozyum, İnönü Üniversitesi Turgut Özal Kongre ve Kültür Merkezinde yapılıyor.
Malatya Valiliği, MTA Genel Müdürlüğü, İnönü Üniversitesi, Malatya Belediyesi, TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası ve Fırat Kalkınma Ajansının katkılarıyla düzenlenen sempozyuma, Malatya Valisi Vasip Şahin, TBMM Bilim Sanayi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Malatya Milletvekili Mücahit Fındıklı, Malatya Milletvekili Ömer Faruk Öz, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Cemil Çelik, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Dr. Nevzat Kavaklı, çok sayıda akademisyen ve ilgililer katıldı. 

Programın açılış konuşmasını yapan Sempozyum Yürütme Kurulu İkinci Başkanı ve Maden Tetkik Arama Orta Anadolu 4. Bölge Müdürü Yunus Ay, "Türkiye'nin ve hatta dünyanın önemli maden yataklarını bulunduran Malatya ve çevre iller, MTA tarafından tespit edilen yataklarla sektörün gelişmesinde önemli rol oynayacaktır. Başta Malatya Hasançelebi, Deveci, Karakuz demir yatakları, yeni bulunan Kuluncak Sofular demir sahası ve Akçadağ mermerleri olmak üzere, Elazığ'da Guleman krom yatakları, Maden bakır yatağı, Keban kurşun çinko, Elazığ vişne mermeri, Kahramanmaraş Afşin Elbistan kömür yatakları, Elbistan Höyüklü bakır çinko sahası, Adıyaman Gölbaşı kömürleri ve Adıyaman memerleri önümüzdeki yıllarda Malatya ve çevre illerin kalkınmasında lokomotif olacaktır." dedi. Madenciğin ülkenin zorunlu bir gerçeği olduğunu ifade eden Yunus Ay, sözlerine şöyle devam etti: "Bu illerde madencilik sektörünün payı önemlidir. Malatya ilinde %30 gıda, %11 tekstil, %9 madencilik, %6 metalik olmayan mineral ürünler ve %2 metal cevher madenciliği de buna katılırsa madencilik % 17 ile ikinci sırada yer almaktadır. İşletmeye girecek olan yeni sahalarla Malatya madenciliği 1. sıraya yükselecektir. Elazığ'da madencilik ve taş ocakçılığı %24'lük bir oranla 1. sırada  yer almaktadır. Adıyaman'da ise %10 olan madencilik sektörü %8 metalik olmayan mineral ürünlerin üretimi ve %5 ham petrol üretim sektörü ile % 23 gibi bir oranla 2. sıradadır. Kahramanmaraş'ta %12 olan madencilik ve taş ocakçılığı sektörü 3. sırada yer almakta, Tunceli ilinde ise madencilik ve taş ocağı sektörü; sektörel dağılımda %22 ile 2. sırada bulunmaktadır. Madencilik sektörü iller bazında önemli bir yer tutmaktadır. Ancak amacımızı bu oranların daha da yukarı çekilmesidir."

Yunus Ay'ın Sempozyum Yürütme Kurulu adına teşekkürlerini sunmasından sonra kürsüye gelen TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu İkinci Başkanı Hüseyin Alan, Anayasal bir meslek kuruluşu olan Jeoloji Mühendisleri Odasının işlevleri ve misyonu ile ilgili bilgiler verdikten sonra Malatya'nın 6000 yılın üzerinde bir tarihi geçmişe sahip olduğunu kaydetti. Başkan Alan, sözlerine şöyle devam etti: "Fırat Nehri'nin oluşturduğu verimli alanlar ile Malatya ve civarında yer alan başta bakır ve gümüş madenleri olmak üzere zengin yer altı kaynaklarına sahip olunduğu bilinmektedir. Yine bilindiği gibi başta Malatya olmak üzere Elazığ, Adıyaman, Kahramanmaraş ve yakın civarında bakır, kurşun, çinko, krom, demir ve mermer başta olmak üzere değişik kaynaklar olduğu bilinmektedir. Örneğin, ülkemizin tek profillit yatağı Malatya'dadır. Bunun yanı sıra Hekimhan- Hasançelebi demir cevherleşmesi önemli rezervleriyle ekonomiye kazandırılmayı beklemektedir." MTA Genel Müdürlüğünün Malatya-Kuluncak'ta yapmış olduğu araştırmalarda ortaya çıkardığı demir rezervinin ülkemizin uzun yıllar demir ihtiyacını karşılayacağı konusunda bilgiler veren Başkan Alan, maden aramacılığını ön plana çıkaran anlayışı nedeni ile sempozyumda emeği geçen herkese teşekkür ederken,  bu anlayışa destek verilmelidir, dedi.

Maden Tetkik Arama Genel Müdürü Mehmet Üzer ise yaptığı konuşmada, "Malatya madenin merkezi, 1975'de Malatya'da staj yaparken cevher zenginleştirme noktasında Hasançelebi'nin incelendiğini belirten Genel Müdür Üzer, demirin önemine vurgu yaparak; demir diğer metallerle birlikte ekonomiye mutlaka kazandırılmalıdır, ödeme dengesi, ,işsizlik gibi konularda madencilik hem ülke hem de yöre ekonomisine büyük katkılar sağlar dedi ve sempozyum süresince daha geniş çaplı bilgiler paylaşacağını ifade etti.


Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Dr. Nevzat Kavaklı'nın konuşması ile devam eden program'da Dr. Kavaklı sempozyumun, ülke madenciliğine katkı sunması temennisini dile getirirken 23 yıl önce memuriyet görevini yaptığı dönemlerde Malatya MTA'da bulunduğunu ve bundan duyduğu memnuniyeti belirtti. Maden arama çalışmaları esnasında hayatını kaybeden tüm madencilere rahmet dileyen Dr. Kavaklı, ülkenin yer altı kaynaklarının önemine vurgu yaparak, doğrular etkin bir şekilde izah edilmeli ve madenciliğin önemi iyice yerleşmelidir dedi. Dr. Kavaklı sözlerine şöyle devam etti: "Kayısı diyarı olan Malatya'da kayısı üretim ve faaliyetleri yapılmasa, onun yerine ithal edilse her şey ne olur? Ekonomi bundan etkilenir, istihdam sorunları ve zarar meydana gelir. Yine sorulursa, günlük hayatta maden ürünlerinin kullanılmadığı bir alan mevcut mudur? Bu sorunun cevabıyla birlikte enerji bağımlılığından kurtulmak gerektiği cevabı da ortaya çıkar. Kömür ve altın rezervleri açısından durum çok önemlidir, madenciliğin etkisi, doğru ifadeyle sunumu da değerlendirilmesi gereken başka bir husustur. Yeraltı kaynaklarının yer üstüne çıkarılması refahı artırır. Zengin yeraltı kaynakları korunmalıdır, iş, aş ve ekonomik bağımsızlık gibi alanlar söz konusudur. Bu gibi konularda ve devam eden benzeri çalışmalar ile sempozyumun bölge madenciliğine katkı sunmasını temenni ediyorum."

Malatya Milletvekili M. Mücahit Fındıklı ise konuşmasında,  Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı olduğu döneme ait bir anısını paylaşarak, kriz dönemlerinden çıkma aşamasına MTA'nın çalışmalarına yöneldiklerini, sanayici ve MTA'nın bir araya geldiğini bildirdi. Yerüstünde kayısı ve tekstil var ancak yeraltında ne var şeklinde bir soruyla konuşmasına devam eden Milletvekili Fındıklı, Malatya'nın stratejik ilerlemesi oluşturulurken madenciliği ana strateji haline getirdiklerini ifade edip, bu alandaki teşvikleri, maden konusundaki yatırımları, stratejileri ve bölge maden çalışmaları konusunda bilgiler veren Milletvekili Fındıklı sözlerine şöyle devam etti: "Biz Türkiye'nin geleceğine inanıyoruz. Huzur ortamı ile birlikte madencilik kalkınmaya en çok katkı sağlayan sektör olacaktır. Süratle kalkınma için teşviklerle özel sektörü de çağırıp nerede maden varsa yatırımı oraya yapacaksınız ve bu bölgeler ayağa kalkacak. Hekimhan'da yüksek miktarlar ile yatırıma başlandı. Yeni yatırımcılarda o bölgeye gelecek ve yatırım imkânlarını düzenli takip ettiğimizde 10 yıl sonra 50 bin nüfuslu bir yerleşim yeri görebileceğiz. Yakın iller arasında da sırt sırta vererek paylaşım doğrultusunda bir güçlenme olmasını temenni ediyorum. Sempozyumdaki bilgiler rapor haline gelecek ve bizler de komisyon olarak bundan faydalanacağız. Bu konuda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. İnönü Üniversitesi her zaman Malatya ile birlikte olmuştur, Sayın Rektörümüze de teşekkürlerimi sunuyorum." dedi.

Malatya Valisi Vasip Şahin, konuşmasında, Malatya'nın da aynen diğer dört il gibi önemli maden yataklarına sahip bir il olduğunu belirtirken, bunlar yer üstüne çıkarılıp değerlendirilmelidir, dedi. Madeni bulmak ve işletecek zenginliğe ulaşmak konusunda açıklamalar yapan Vali Şahin, Türkiye'nin madencilik sektöründe de hızlı adımlarla ilerlediğini ve bunu ekonomik zenginliğe çevirebilme imkânına sahip olduğunu belirtti. Hekimhan'daki demir yatakları ile ilgili açıklamalarda bulunan Vali Şahin, "Bu durum etkin olarak faaliyete geçtiğinde istihdam artışı, yan sanayi, başka sektörlerin oluşması ve çok uzak olmayan bir vadede nüfus artışı olacaktır." dedi ve asıl önemin madenin ürüne çevrilmesinde bulunduğunu ifade eden Vali Şahin sözlerine şöyle devam etti: "Madeni üretmek, zenginleştirmek, son mamul haline getirmek ve netice itibariyle stratejik güç olmak önemlidir, İl ekonomisine çok büyük katkı sunar, madenciliğe duyarlılık sağlanmalıdır, bunu tek başına değil de havza bazlı projelerle sürdürmek temennimizdir."

Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Taner Ünlü, Magma'dan Cevhere Türkiye'den Bir Örnek Hasançelebi Demir Yatağı konulu konuşması ve film gösterisinden sonra Türkiye'nin toplam metal demir içeriğinin 590 milyon ton olduğunu ve bunun %36, 8  en fazla yer alan bölümünün Malatya Bölgesi ve Hekimhan Havzasında yer aldığını, bu bölgenin demir yatakları açısından çok önemli olduğunu Bölgenin gelişmesinde katkı sağlayacak en büyük projeler ne diye sorulursa 1 Tarım ve Hayvancılık Projeleri, 2 GAP Projesi, 3 Hasan Çelebi Projesidir ve Hasan Çelebi Projesinin 100 yıllık bir proje olduğunu ifade etti.
Malatya ve Çevre İlleri Maden Sempozyumu 27 sunum ve 2 panelle 3 gün sürecek.

           

 

 

 

 
Spam Traps