Ana Sayfa / Haber
Mehmet Akif ve Çanakkale Zaferi Konferansı Büyük İlgi Gördü 1548 defa okundu    

18 Mart Çanakkale Zaferi'nin yıldönümünde İnönü Üniversitesinde düzenlenen "Mehmet Akif ve Çanakkale Zaferi" konulu konferansa öğrenciler büyük ilgi gösterdi.

Hoca Ahmet Yesevî Konferans Salonunda gerçekleştirilen ve Üniversitemiz Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Yahya Başkan'ın konuşmacı olduğu konferansa Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İsmail Özdemir, Rektör Danışmanı Doç. Dr. Cafer Mum, öğretim üyeleri ile çok sayıda öğrenci katıldı.

Konuşmasına Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy'u anlatarak başlayan Yrd. Doç. Dr. Yahya Başkan, "Türk düşüncesini, Türkiye'deki sosyal, siyasi ve düşünsel değişimin tarihi vetiresini dikkate alarak, bütünlük içinde ele alan yerli ve yabancı, bireysel ve kolektif kapsamlı araştırmalarda, bir milletin millî marşını yazan Akif'in hak ettiği yeri, ilgiyi ve ağırlığı bulduğu söylenemez. Hakkında bugüne kadar derinlemesine bir biyografinin yazılamamış olması, sinema, tiyatro, resim vb. sanat sahalarına aktarılamaması bu tespitin göstergeleri arasındadır. İstiklâl Marşı şairi adına uluslararası bir sempozyumun düzenlenebilmesi için ölümünden sonra 70 yıl geçmesinin ve adına bir üniversite kurulmasının beklenmesi de bu tespitin doğruluğuna gösteriyor." dedi.

Akif'in etraflı bir biyografisine sahip olmadıklarını belirten Başkan, "Akif üzerine irili ufaklı büyük bir birikimden söz edilebilir. Ancak bunlardan pek çoğu birbirinin tekrarı ve Akif'i anlamaktan, anlatmaktan uzaktır. Özellikle son dönemlerde, kâr hırsı ile piyasaya çıkanlardan pek çoğu ise, Akif'İ anlamayı da daha zor bir hâle getirmektedir. Bunun sebeplerinden biri, dil ve kültür koordinatlarının Akif'i anlamanın, onun düşüncelerine nüfuz etmenin yolu, çok iyi bir dil bilgisi ve etraflı bir dönem bilgisi edinmekten geçmektedir." şeklinde konuştu.

Mehmet Akif'in Cumhuriyet tarihinin en önemli şahsiyetlerinden olduğunu vurgulayan Başkan, "Akif, bizim için yaşayan, bizim için hizmet eden ve tüm bu üstün meziyetlerine rağmen kendisini gizleyen mütevazı bir şahsiyettir.  Akif bir şairdir, bir derviştir, millî mücadelenin önemli aktörlerindendir. İstiklâl Marşımızı kaleme alan Akif, deyim yerindeyse ilhamla yazılan bir 'Nutk-ı Şerif' ortaya koymuştur. İstiklâl Marşı, Cumhuriyetin kuruluşundan önce kaleme alınmıştır. Cumhuriyeti kuran irade, İstiklâl Marşını yazdıran iradedir. Önce millet, sonra Millet Meclisi, daha sonra İstiklâl Marşı ve sonrasında ise Cumhuriyet, diye bir tarihî sıralama yaparsak herhalde yanılmamış oluruz. Akif, bu memlekette yaşayan herkesin mirî malıdır." dedi.

Akif'ten sonra Çanakkale Zaferi ile konuşmasına devam eden Yrd. Doç. Dr. Yahya Başkan, şunları söyledi: "Dünyanın en büyük zaferine imza atılıyordu. İmza merasimine katılanlar ise; bir mermi, bir top, bir Seyid ve bir de OCEAN'dan ibaretti. Ocean, Soğanlıdere önlerine doğru ilerlerken Avrupalıların bin yıllık hayallerini de beraberinde götürüyordu. Avrupa başkentlerine önce zafer, sonra da hezimet mesajları gönderiliyordu. Ocean'ın işini bitiren, tutulacak bir yeri bile olmayan çeyrek tonluk o tek mermiyi tek başına kaldıran Havra'nın Manastır köyünden garip Yörük delikanlısı Seyid'di.  Cevat Paşa'nın, 'Bunu nasıl başardın?' sorusunu ise, 'Paşam, anam bana bir dua öğretmişti. Birden aklıma geldi ve onu üç defa okuduktan sonra sanki mermi kendisi kalktı.' şeklinde cevapladı. O dua 'Lâ havle velâ kuvvete illâ billahi'l-azîm' idi. Yörük Seyid onbaşının ödülü ise, bir ekmek daha fazla almak ve onbaşı rütbesi oldu. Onu da, 'Arkadaşlarım bir ekmek yerken iki ekmek boğazımdan geçmez.' diyerek kabul etmedi."

"Deniz kuvvetleri ile güçlü bir taarruza geçmeyi planlayan düşman güçlerini engellemek adına aynı gece Nusret Mayın Gemisi'nin karanlıktan istifade edip geçiş güzergâhına mayın döşemesi ile düşmanın zafer planları tamamen yok olmuştur. Bu mayınların döşenmesi kararını veren ise Malatya Arapgirli Cevat Çobanlı Paşa'dır. Bu ayrıntının Malatya kamuoyu tarafından bilinmesinin de önemli olduğunu belirtmek istiyorum." diyen Yrd. Doç. Dr. Yahya Başkan, Çanakkale Zaferi ile İstanbul yeniden kazanılmıştır." sözleriyle konferansını bitirdi. Gerek Mehmet Akif'in hayatından gerekse Çanakkale Muharebesi'nden kesitler aktarılırken duygusal anların yaşandığı görüldü. Öğrencilerin konferans sona erene kadar salonu terk etmemesi ve konuşulanları büyük bir dikkatle dinlemesi, Mehmet Akif ve Çanakkale Zaferi'ne karşı duyulan ilginin göstergesi olarak değerlendirildi.

 

 
Spam Traps