Ana Sayfa / Haber
Malatya Teknokent Kararı Bakanlar Kurulunda Onaylandı 1298 defa okundu    


Son dönem ortaya koyduğu bilimsel çalışmalarla adından sıkça söz ettiren İnönü Üniversitesi'nin öncülüğünde projelendirilen Malatya Teknokent (Malatya Teknoloji Geliştirme Bölgesi ) çalışmaları sevindirici neticeler almaya devam ediyor. Son olarak 4 Eylül 2009 Cuma günü resmi gazetede yayınlanan haberle birlikte Malatya Teknokent, Bakanlar Kurulunca onaylandı. Bakanlar Kurulundan çıkan bu sevindirici karar aşağıda belirtilmiştir.

 

 

 

 

4 Eylül 2009 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 27339

BAKANLAR KURULU KARARI

             Karar Sayısı : 2009/15363

             Ekli harita ve tabloda sınırları ve koordinatları gösterilen alanın, Malatya Teknoloji Geliştirme Bölgesi olarak tespit edilmesi; Değerlendirme Kurulunun uygun görüşüne dayanan Sanayi ve Ticaret Bakanlığının 30/7/2009 tarihli ve 4335 sayılı yazısı üzerine, 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununun 4 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 10/8/2009 tarihinde kararlaştırılmıştır.

                                                                                                                                                          Abdullah GÜL

                                                                                                                                                       CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

            Başbakan

           C. ÇİÇEK                             B. ARINÇ                             A. BABACAN                                M. AYDIN

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.   Devlet Bak. ve Başb. Yrd.        Devlet Bak. ve Başb. Yrd.                     Devlet Bakanı

          H. YAZICI                         F. N. ÖZAK                      M. Z. ÇAĞLAYAN                          M. V. GÖNÜL

       Devlet Bakanı                      Devlet Bakanı                          Devlet Bakanı                           Devlet  Bakanı V.

           E. BAĞIŞ                          S. A. KAVAF                            C. YILMAZ                                   S. ERGİN

       Devlet Bakanı                      Devlet Bakanı                          Devlet Bakanı                              Adalet Bakanı

       M. V. GÖNÜL                       B. ATALAY                        A. DAVUTOĞLU                             M. ŞİMŞEK

  Milli Savunma Bakanı                İçişleri Bakanı                         Dışişleri Bakanı                             Maliye Bakanı

       N. ÇUBUKÇU                        M. DEMİR                               R. AKDAĞ                                 B. YILDIRIM

   Milli Eğitim Bakanı       Bayındırlık ve İskân Bakanı                Sağlık Bakanı                            Ulaştırma Bakanı

       M. M. EKER                        Ö. DİNÇER                             F. N. ÖZAK                                  T. YILDIZ

Tarım ve Köyişleri Bakanı Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı     Sanayi ve Ticaret Bakanı V.     Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

                                                E. GÜNAY                                                   V. EROĞLU

                                      Kültür ve Turizm Bakanı                                Çevre ve Orman Bakanı

 

 

 
Spam Traps