Ana Sayfa / Haber
AR-GE Destekleri Tanıtılırken Bir Destek de Rektörümüzden Geldi 1075 defa okundu    

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, İnönü Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Konferans Salonu'nda  "Ar-Ge Destekleri Tanıtım Toplantısı" yaptı.

İnönü Üniversitesinin katkılarıyla düzenlenen toplantıya Rektör Prof. Dr. Cemil Çelik, Malatya Vali Yardımcısı Murat Çağrı Erdinç, Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hasan Hüseyin Erkoç, diğer davetliler, üniversitenin akademik ve idari personeli ile öğrencileri katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Vekili M. Selim Goral şunları söyledi: "Ar-Ge ve inovasyon ilkeleri, bilim ve sanayi politikalarında son 10-15 yıldır en üst sıralarda yer almaktadır. Kriz dönemlerinde bile üretim ve ihracatın artmasını sağlamak için Ar-Ge ve inovasyon teşviklerle desteklenmiştir. Bu sebepten ülkelerin Ar-Ge yatırımları büyük önem taşımaktadır. Ar-Ge yatırımlarına harcanan paranın, uzun ve orta vadede çok daha fazlasıyla geri döndüğü bilinen bir gerçektir. Serbest piyasada çalışan firmalar için inovasyon, üretim yapabilmenin en önemli şartıdır. İnovasyon yapamayan üretici bir süre sonra kâr edemez hâle gelecektir. Gelişmiş ülkelerle aramızdaki farkı kapatmak ve öne geçmek için inovasyonun önemi anlaşılmalıdır. Üniversite-sanayi işbirliği önemlidir. Devlet eliyle tedbirler alınıp finansal destekler ortaya konmaktadır. Bu çerçevede üniversite, sanayi ve kamu üçlüsünde kurumsallaştırma, bilimsel bilginin ticarileştirilmesinin yaygınlaştırılması da sağlanmalıdır. Ar-Ge sayılarının artırılması, yenilikçi şirketlerin meydana geliştirilmesi, sanayimizin rekabet gücünün yükseltilmesi şeklinde özetlenmektedir.  Bu çerçevede Bakanlığımızca, teknoloji geliştirme bölgelerine 2004 yılından bu yana yaklaşık 146 milyon TL ödenek ayrılmıştır. Kurulan 47 adet teknoloji geliştirme bölgesinde, 2037 adet firma faaliyet göstermekte ve bu bağlamda yaklaşık 600 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirilmiştir. Ülkemizde faaliyet gösteren, en az 50 tam zamanlı Ar-Ge elemanı çalıştıran merkezlere, Bakanlığımızca Ar-Ge Merkezi olduğuna dair belge verilmektedir.  Bu belgenin verildiği merkezlere vergi indirimi, sigorta primi desteği, gelir vergisi stopajı, damga vergisi istisnası sağlanmaktadır. Tekno-girişim sermayesi desteği programı ile bir lisans programından 1 yıl içinde mezun olabilecek durumda olan öğrenciler ile son 5 senedir mezun olan genç girişimcilere nitelikli istihdam oluşturma potansiyeli yüksek teşebbüslere dönüştürebilmeleri için bir defaya mahsus 100 bin TL hibe desteği sağlanmaktadır. Toplam ihracat içinde ileri teknoloji ürünlerinin payının artırılması amacı ile yeni destek programları üzerinde çalışmaktadır. Bunlar; patent, destek programı, Ar-Ge yatırım destek programı, tanıtım ve pazarlama destek programıdır. Ülke refahının artmasında en önemli unsur bilgi ve teknoloji tabanlı programların geliştirilmesi açısından önemlidir. Sanayimiz ile Üniversitemiz arasında köprü olabilme, sanayicilerimizin Ar-Ge ve inovasyonda ve diğer problemlerinde yanlarındayız."

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı H. Hüseyin Erkoç ise konuşmasında, "Dünyayı çok iyi tanımak zorundayız. Dünya ekonomisi artık Ar-Ge ve inovatif üzerine şekillenmektedir. Biz de bu anlamda kendi ülkemizde alın teri yerine akıl teri ürünleri üretmek zorundayız. Gelişmiş ülkelerde Ar-Ge ye ayrılan paya baktığımızda biz henüz yolun başındayız. Ülkelerin gayrisafi yurt içi hâsılaları içinde Ar-Ge ye ayırdıkları pay % 2'dir. Yani, eğer siz mevcut bütçenizin yüzde 2'lik payını Ar-Ge, inovatif ürün geliştirmesine ayıramıyorsanız gelişmiş ülke kabul edilmiyorsunuz. Ar-Ge politikalarının belirlenmesinde, ulusal ve uluslararası projelerin oluşturulmasında, üniversite-sanayi işbirliğini önemsiyoruz. Oda olarak bu hassasiyetlerimizle üniversitemizde TEKNO-KENT'i ve TEK-MER'i kurduk. Bu, Malatya için çok önemli bir gelişmedir. Sayın Rektörümüze şükranlarımı ifade ediyorum. Normalde tekno-kentlerin kuruluşunda en büyük pay sanayicilerin omuzlarına düşerken Malatya'da bu yükün en büyük taşıyıcısı Üniversitemiz olmuştur." sözlerine yer verdi.

"Biz konuşmayı çok iyi beceriyoruz ama aynı paralelde iş yapmaya gelince, o noktada yeteri kadar başarılı olduğumuzu söyleyemeyiz." diyerek konuşmasına başlayan Rektör Prof. Dr. Cemil Çelik, " Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın Üniversitemizde bunları anlatmasından büyük mutluluk duyduğumuzu belirtmek istiyorum.  Bundan 5-6 yıl önce Sanayi Bakanlığının böyle bir derdi de, zorunluluğu da yoktu. Üniversiteler de böyle bir yolda değildi. Ar-Ge payını artıralım diyen siyasi iktidarların da katkısı yoktu. Ancak şimdi Ar-Ge payı, bütçe içerisinde nerdeyse 10 milyar TL'yi bulmaktadır. Ama istediğimiz yerde miyiz?  Hayır değiliz, çünkü bu işlerin önemini yeni yeni fark ediyoruz. Toplumumuz eğer gelişmiş, medeni bir toplum olacaksa bilim ve teknoloji üreten bir toplum olmalıdır. Son zamanlarda Bilim ve Teknoloji Üst Kurulu, üniversiteleri girişimcilik ve yenilikçiliklerine göre sınıflandırmaya, ülkenin geleceği üstün yetenekli çocuklar için stratejik plan geliştirmeye yönlendirdi. Bunu tam yapıyor muyuz? Henüz değil." dedi.

İnönü Üniversitesinin 'Üstün Yetenekli Çocuklar Merkezi'ni ilk defa kuran üniversite olduğunu, İnönü Çocuk Üniversitesini kurarak kurucu 12 üyeden birisi olduğunu,  Yakıt ve Petrol Analizi Laboratuarı'nın 2012 yılı içerisinde Türkiye'de yakıt analiz tahlillerini yapan yegâne laboratuar olduğunu, Turgut Özal Tıp Merkezinin karaciğer naklinde dünyada ikinci sırada olduğunu, bu konuda 2015 dünya birinciliğini hedeflediklerini, Karaciğer Nakli Enstitüsünü kurduklarını, öz gelirlerini Türkiye'de hiçbir üniversitenin yapamadığı bir biçimde yüzde 39'lardan yüzde 54'lere çıkardıklarını, hastane ve döner sermaye gelirlerinin 3 kat arttığını belirten Rektör Prof. Dr. Cemil Çelik, "Bu çerçevede İnönü Üniversitesinin 'girişimci üniversiteler' listesinde yer alabileceğini rahatlıkla ifade edebilirim." dedi. Çelik, toplumun sorunlarına çözüm üreten bir üniversite olarak rapor hazırladıklarını ve bunu hem TÜBİTAK'a hem de Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına sunacaklarını kaydetti.

Rektör Prof. Dr. Cemil Çelik, "Biz geçen 4 yılda fiziki alanlarla uğraştık ama bundan sonraki dört yıl işte burada anlatılacak araştırma kültürü ile yolumuza devam edeceğiz. Şimdilik prefabrik binada hizmet veren ve birkaç ay sonra ise tamamen kendi binasında hizmet verecek olan TEKNOPARK faaliyetlerine devam etmektedir. 4 yıl öncesine göre TÜBİTAK proje sayımız bir miktar arttı ama istenilen yerde değiliz. TÜBİTAK'a eksiksiz ve TÜBİTAK formatında proje veren, sosyal bilimler de buna dâhildir, evet kim proje verirse kabul belgesini aldığında üniversite olarak kendisine 1000 TL vereceğiz. İkinci bir nokta ise, TÜBİTAK ile Sanayi, Bilim ve Teknoloji Bakanlığı da dâhil olmak üzere uluslararası destek alan arkadaşımızın aldığı desteğin %20'si kadar da üniversite yönetimi olarak biz destek vereceğiz. Bunu ilk kez burada huzurlarınızda ifade ediyorum. Her şeyi devletten bekleyen olmamalıyız. Bazı konularda biz de elimizi taşın altına koymalıyız." ifadelerini kullandı.

"Ekonomide en önemli şey üretimdir." diyerek konuşmasına başlayan Vali Yardımcısı Murat Çağrı Erdinç şunları söyledi: "Üretimi olmayan ekonomilerde, maalesef dış dünyaya bağımlı kalınmaktadır. Krizler ancak üretimle aşılabilir. İktisat teorilerinde faktörler vardır. Doğal kaynaklar,  işgücü yani emek, sermaye, müteşebbis ve aynı zamanda bilim ve teknoloji de artık bu faktörler arasında yerini almaktadır. Bilgiyi üreten üniversitelerimiz ile bilgiyi işleyen sanayicilerimiz ortak bir çalışma alanı üzerinde yoğunlaşmalıdır. Teknoloji ve bilgi olmadan üretim yapmanız mümkün değil. Aksi takdirde uluslararası anlamda katkılar sunacak bir üretim olamaz. Ben kendimi bildim bileli üniversite-sanayi işbirliği konuşulur. Umarım bu ve benzeri toplantılar ışığında bu konular artık konuşulmaktan çok icraata yansıyacaktır."

Yapılan konuşmaların ardından Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Ziraat Yüksek Mühendisi Mazlum Akgün, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Uzmanı Kamil Çetin ve Bilim Sanayi ve Teknoloji Şube Müdürü Haydar Ali Baş, "Teknoloji Geliştirme Bölgeleri, Sanayi Tezleri Programı (SAN-TEZ), Ar-Ge Merkezleri, Teknogirişim Sermayesi Desteği" konularında ayrıntılı bilgiler verdiler.

 
Spam Traps