Ana Sayfa / Haber
Kamuoyuna Duyuru 999 defa okundu    

Son günlerde internet medyasında, öğretim üyelerimizin mesai düzenleri konu edilerek Üniversitemizin haksız bir şekilde itham edildiği görülmüş; konu hakkındaki gerçek bilgilerin ve yasal mevzuata uygun işleyişin kamuoyu ile paylaşılmasının yararlı olacağı değerlendirilmiştir.

Bilindiği üzere, kamu kurum yöneticilerinin, işyerlerindeki çalışma ahengini de gözeterek kurum çalışanlarının çalışmalarını kanun ve yönetmeliklere uygun biçimde düzenlemeleri ve takip etmeleri ilgili kanunun bir emridir. Üniversitemiz birimlerinde mesai düzenlemeleri ve takibi, bugüne kadar daima akademik nezaket, verimlilik, işyeri huzuru ve bir arada çalışmanın gerekleri gözetilerek, kanun ve yönetmeliklere uygun biçimde yapılmış ve bundan sonra da aynı biçimde yapılacaktır.

Tıp Fakültesi ve Turgut Özal Tıp Merkezi gibi özellik arz eden birimlerde ise, öğretim üyeleri ile diğer personelin mesaileri, ne şekilde çalışacakları, Tam Gün Yasası ve ilgili ek yönetmeliklerle düzenlenmiştir.

Tam Gün Yasası, Tıp Fakültesi öğretim üyelerine özel muayenehane açma hakkını vermiştir. Haziran 2012 rektörlük seçimlerinde rektör adayı olan bir öğretim üyemizin de içinde olduğu 5 öğretim üyesi bu haktan yararlanmayı tercih etmiş ve mesai saatleri dışında özel muayenehanede çalışmaya başlamıştır. Söz konusu yasa, özel muayenehane açan hekimlerin hangi saatler içinde üniversitede çalışması gerektiğini ve bu öğretim üyelerinin ne tür görevler yapabileceğini de düzenlemiştir.

Kamu yararını, halkın sağlık hizmetinden en üst düzeyde yararlanmasını, öğrencilerin ve asistanların eğitimini ve diğer öğretim üyelerinin haklarını gözeterek ilgili yasa ve yönetmeliklere uygun bir çalışma düzenini sağlamak ve bunun takipçisi olmak Tıp Fakültesi Dekanının görevidir.

Taşıdığı hiç bir sıfat kişileri, kanun ve yönetmeliklere uygun davranmaktan vareste kılmaz.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

İnönü Üniversitesi Rektörlüğü

 
Spam Traps