Ana Sayfa / Haber
Konferansta Teknolojik Zekâ ve İnovasyon Konuşuldu 1261 defa okundu    

İnönü Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi ile Malatya Ticaret ve Sanayi Odası tarafından düzenlenen konferansta "Teknolojik Zekâ ve İnovasyon" konusu ele alındı.Turgut Özal Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen konferansa Gaziantep Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Türkay Dereli ve Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Genel Sekreteri Erkan Gölgeli konuşmacı olarak katıldı. İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cemil Çelik'in yanı sıra Rektör Yardımcıları, fakülte dekanları, öğretim üyeleri ve öğrencilerin de hazır bulunduğu konferansa ilgi büyüktü.

Yıllardır konuştuğumuzu ve artık konuşmaktan ziyade bir şeyleri somutlaştırarak yapmanın zamanının geldiğini belirterek konuşmasına başlayan Prof. Dr. Türkay Dereli  "İnovasyon konusunu, son 10 yıldır duymaya, okumaya ve kullanmaya başladık. Bunun sonucu olarak ülkemiz son yıllarda bazı kazanımlar elde etti. Şu anda isminde bilim ve teknoloji geçen Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız var. 10 yıl önce bunu tahayyül bile edemezdik. Teknoloji ve zekâ kavramlarına baktığımızda, teknoloji bilginin şekillenmiş hâli ve bilgiye ulaşımda artık birbirimizden farkımız yok, bilgiyi cisimlendirme ve hayata geçirme konusunda zorluklarımız var." dedi.

Önde giden atlıların daima bir dirençle karşılaşacaklarının bilinmesi gerektiğini söyleyen Prof. Dr. Türkay Dereli, teknolojik zekâ konusunda bugüne kadar yapılan çalışmalardan, Teknolojik Zekâ Araştırma Gurubunun kurulmasından, teknolojik zekânın ölçülebilirliğinin ortaya konmasından, üniversitelerde yaşanan süreç ve gerçekleştirilen somut projelerden bahsetti.Ülkemizde teknoloji kelimesinin sadece mühendislikle ilgili olduğuna dair yanlış bir anlayışın varlığına değinen Dereli, "Oysa teknoloji, dünyanın her yerinde sosyal bir konudur. Çünkü teknoloji kadar insan hayatını değiştiren başka hiçbir alan yoktur. Bu nedenle inovasyon ruhu ve teknolojinin ülke gündeminde olmasından mutluluk duyuyorum." dedi.

Dereli, konuşmasında, teknoloji üretiminde istenilen düzeyde olmadığımızı söyledi. Prof. Dr. Türkay Dereli, "Bireyden kuruma, kurumdan devlete kadar teknolojik zekâyı yükseltemediğimiz zaman, katma değeri yüksek ürünler üretemeyiz. Biz, önce birey, sonra da kurum ve devlet olarak teknolojik zekâyı artırmalıyız. Her şey toplumsal algılarımızı ve düşünce kalıplarımızı değiştirmekten geçiyor; her şeyi başarıyoruz, ne yazık ki başaramayacağımıza inanıyoruz." dedi.

Teknolojik zekânın tek başına yeterli olmadığını, üzerine muhakkak ticari zekânın konması gerektiğini belirterek sözlerine devam eden Prof. Dr. Türkay Dereli, ticarileşmenin olmazsa olmazının markalaşma olduğunu ve tüm disiplinlerin bir arada çalışarak bir bütün olmaları durumunda ancak büyük başarılar elde edilebileceğini söyledi.

'Değişmeyen tek şey değişimdir.'  diyerek sözlerine başlayan Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Genel Sekreteri Erkan Gölgeli ise şöyle konuştu: "Son dönemlerin en popüler sözcüğüdür İnovasyon. İnovasyon; yeni, değişik ve farklı fikirlerin, bilgiyi kullanarak yeni ürünlere, hizmetlere ve yöntemlere dönüştürülmesidir. İnovasyon, yeni veya iyileştirilmiş ürün, hizmet veya üretim yöntemi geliştirmekle birlikte, bunu ticari gelir elde edecek hâle getirmek için yapılan tüm değer yaratma süreçlerini kapsamaktadır. İnovasyon; kıran kırana rekabetin olduğu günümüz işletmelerinde, şirketlerin bu rekabetten fayda sağlaması adına bu yöndeki çalışmaları teşvik eden bir kuram olarak karşımıza çıkmaktadır. İnovasyon bir icat değildir. İcatların sonuçlarından yararlanabilir ancak asıl önemli olan ekonomik getirisi olan, henüz yapılmamış, bilinmeyen bir şeylerin ekonomik özelliği ile birlikte hayata geçirilmesidir inovasyon. İnovasyon, ekonomik büyümenin, artan istihdamın da anahtarıdır. İnovasyon, tek aşamalı bir faaliyet değil; aksine, pazar payını artıracak şekilde iç ve dış faktörlerle etkileşim sağlayan sürekli faaliyetler bütünüdür. Örneğin cep telefonu bir buluştur. Ancak buluştan bu yana geçirdiği evreler bir inovasyon sürecidir. Çünkü ticari rekabet avantajı yakalamak için üretici firmalar, günümüze kadar çeşitli teknolojik yenilikler yaparak pazar yaratmaya çalışmışlardır. Firmalarımızın, özellikle hizmet sektöründe yeni pazarlara girebilmesi, varlıklarını sürdürebilmesi ve rekabet güçlerini artırmaları için inovasyon kaçınılmazdır. Bu nedenle inovasyonu teşvik eden, yöneten ve sistem kuranlar, hep başarılı olacaktır. Bunu, güçlü bir koz olarak kullanan firmalar, sektörlerinde farklılaşarak, rakiplerine karşı da avantaj elde edeceklerdir.

İnovasyonun ülkelerin önemini sonradan fark ettiği bir kavram olduğunu belirten Gölgeli, "İnivasyon, değişen ve gelişen, rekabete açık tüm toplumların kaçınılmaz bir rüyası olarak hep gündemde kalacaktır."dedi.

 
Spam Traps