Ana Sayfa / Haber
7. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi 7935 defa okundu    

İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi ve Eğitim Yöneticileri ve Eğitim Deneticileri Derneği (EYED-DER) işbirliği ile düzenlenen ve ana teması "Eğitim Sisteminin Örgüt ve Yönetim Sorunları" olarak belirlenen 7. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi yapıldı.Turgut Özal Kongre ve Kültür Merkezinde yapılan ve Rektör Prof. Dr. Cemil Çelik, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Bulut, Eğitim Yöneticileri ve Eğitim Deneticileri Derneği (EYED-DER) Başkanı Prof. Dr. Servet Özdemir, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Kongre, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması, Prof. Dr. Hasan Arapgirlioğlu yönetimindeki TED Malatya Koleji Korosu'nun sunduğu mini konser ile başladı.
 


7. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi'nin açılış konuşmasını yapan Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Burhanettin Dönmez, "eğitim ve eğitim sistemleri tarihin her döneminde eleştirilmiş olmakla birlikte, günümüzde giderek daha fazla eleştirilmektedirler. Bundan sonra da eleştirileceklerdir. Çünkü eğitim örgütleri diğer örgütlerden farklı olarak insanın kendisini üretmektedirler. Değişimin giderek ivme kazanması, işgücünün değişen koşullara uyumlu hale getirilebilmesi ve sistemleri değişen koşullara uyarlama çabası beraberinde birçok sorunu da getirmektedir. Sorunların çözümü ise önemli ölçüde amaca uygun yapının kurulması ve işletilmesi ile ilgilidir. Bu bağlamda kongremiz, Türkiye'de bakanlık merkez örgütünün yeniden yapılandırıldığı eğitim sisteminin yeniden kademelendirildiği, zorunlu eğitim yaşının ve süresinin değiştiği, eğitim fakülteleri ve öğretmen yetiştirme ile ilgili radikal kararların alındığı Anayasanın ülkeye, yükseköğretim kanununun üniversitelere dar geldiği kısaca eğitim sisteminin örgütsel ve yönetsel anlamda önemli değişmeler yaşadığı bir süreçte gerçekleştirilmektedir" dedi.

Eğitim alanında çok önemli reformların yapıldığı bir döneme şahitlik ettiklerini belirterek konuşmasına başlayan Eğitim Yöneticileri ve Eğitim Deneticileri Derneği (EYED-DER) Başkanı Prof. Dr. Servet Özdemir, " eğitim sistemimiz büyük bir değişim geçiriyor. Değişim dönemlerinin sıkıntılı ve zor geçtiğini hepimiz biliyoruz.  Ancak yapılanların bir vizyona dayalı olarak yapılıp yapılmadığından ve bir okul teorimizin olup olmadığından endişe etmekteyiz" dedi.

Prof. Dr. Özdemir, "her kültür kendi eğitim sistemini yaratır. Her toplumda eğitim o toplumun kültüründe var olan bilgi, deneyim ve değerlere göre şekillenir. Bu anlamda, eğitim anlayış ve uygulamaları içinde geliştiği kültüre özgüdür. Bir eğitim sisteminin sorunlarına çözüm ararken, o sistemi yaratan kültürün ve toplumun özelliklerini göz önünde bulundurmak gerekir. Bununla birlikte, insan her yerde insandır, ihtiyaçları evrenseldir ve eğitime muhtaçtır" şeklinde konuştu.

İnönü Üniversitesi'nin çok sayıda ulusal ve uluslararası kongre, sempozyum, panel gibi önemli etkinliklere ev sahipliği yaptığını belirten Rektör Prof. Dr. Cemil Çelik, İnönü Üniversitesi başka üniversiteleri kendisine model alan değil başka üniversitelere model olan ve sağladığı başarılarla adından söz ettiren, uluslararasılaşan bir üniversite olduğunu vurgulayarak konuşmasına başladı. "Eğitim ya da her hangi bir alanda sağlanabilecek değişimin mutlaka bilimsel bir ortamda ele alınarak tartışılması gerektiğini belirten Rektör Prof. Dr. Çelik, "tartışmaya ve eleştiriye açık olmayan, "yaptım oldu" anlayışının egemen olduğu bir gidişat doğru değildir. Böylesi bir anlayış kültürümüze, savunduğumuz değerlerimize, inancımıza ve dünyada gelişen bilim anlayışına da terstir. Bu noktada öncelikle birbirimizi dinleyerek ve ortak akılla ülkemiz için çok daha yararlı işler yapabileceğimizi düşünmekteyim" dedi.Yapılan konuşmalardan sonra geçilen oturumlarda, Milli Eğitim Bakanlığı'nın yeniden yapılanması, Eğitim Sistemi'nde kayıt, devam ve okul terki sorunları, öğretmen istihdamı ve işsizlik sorunları, eğitimin niteliği ve öğrenci başarısı, eğitim alanında akademik yayın ve yayıncılığa ilişkin sorunlar, eğitim yönetimi ve denetiminde değerler, taşımalı eğitim, yatılı ve pansiyonlu okulların sorunları, eğitim yönetiminde uzmanlık alanları, eğitim sisteminde uzun vadeli eğilimler, eğitim yönetiminde lisansüstü eğitimin sorunları konuları ele alındı.

 
Spam Traps