Ana Sayfa / Haber
1.Uluslararası Halk Oyunları Kongresi 1377 defa okundu    

Kültür ve Turizm Bakanlığı, İnönü Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi ve Türkiye Halk Oyunları Federasyonu'nun işbirliği ile gerçekleştirilen 1.Uluslararası Halk Oyunları Kongresi yapıldı.

İnönü Üniversitesi Turgut Özal Kongre ve Kültür Merkezi'nde yapılan, Türk Halk Oyunları'nın bilim ve sanat ilişkisinde dünü, bugünü ve yarının ele alınacağı kongreye Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Remzi Kaya, Malatya Belediye Başkan Vekili Ertan Mumcu, İnönü Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. İsmail Özdemir, rektör yardımcıları, Türk Halk Oyunları Federasyonu (THOF) Başkanı Gürhan Ozanoğlu, akademisyenler, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile çok sayıda davetli katıldı.Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan kongrede ilk konuşmayı yapan Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Turan Sağer, "Türk Halk Oyunları'nı ele alarak daha yaygın, etkin ve nitelikli tanıtım sağlanmasının yanı sıra geleneksel halk oyunları kültürümüzün gelecek kuşaklara en uygun ve içeriğini kaybetmemiş şekliyle yansıtılmasını tartışacağız" dedi.

İnönü üniversitesi Devlet Konservatuvarı bünyesinde Türk Halk Oyunları Bölümü'nün açıldığını müjdeleyen Prof. Dr. Sağer kongrenin verimli geçmesini diledi.

Malatya yöresi halk oyunlarının bilimsel bir platformda ele alınmasının memnuniyet verici olduğunu belirten Malatya Araştırmalar Derneği ve Malatya Gazeteciler Cemiyeti İkinci Başkanı Kemal Deniz, "artık Dünya bilim çağını yaşamaktadır. İnsanlığın kültür yapısını her yönüyle ele almak ve bunu bilim adamlarıyla birlikte değerlendirmek yapılabilecek en doğru davranıştır. Bu bağlamda kültürümüzün bir parçası olan halk oyunlarını, İnönü Üniversitesi çatısı altında ulusal ve uluslararası bilim adamlarıyla tartışmayı önemli buluyorum" dedi.

Türkiye Halk Oyunları Federasyonu Başkanı Gürhan Ozanoğlu ise, "kültürel altyapı itibariyleDünya'nın en zengin ülkesiyiz. Kültürel değerlerimizi yaşatma ve yaygınlaştırma adına bilimsel bir ortamda gerçekleştirilen 1. Uluslararası Halk Oyunları Kongresi son derece önemlidir" şeklinde konuştu.

Ülkemizde ilk kez gerçekleşen 1. Uluslararası Halk Oyunları Kongresi'nin üniversitemiz ev sahipliğinde yapılmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İsmail Özdemir, "Türk halk oyunları çeşitlilik ve kapsam bakımından dünyada en dikkat çeken folklorik unsurları içermektedir. Panoramik olarak bakıldığında bölgesel konumundan dolayı Malatya yöresi Doğu ve Güneydoğu Anadolu folklor grubuna dâhildir. Bu anlamda Malatya folklorunun homojen değil, heterojen bir yapı içerdiği görülmektedir" dedi.

Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Remzi Kaya, "Bu kongrenin, geçmişi ve geleneği ile adeta bir kültür kimliğine sahip olan Malatya'da yapılmış olması ayrı bir güzellik oluşturmuş. Ülkelerin tarihleri vardır, coğrafyaları vardır. O tarih ve coğrafyaya bağlı olarak ortaya çıkan bir takım gelenekleri, örf ve adetleri vardır. Halk oyunları da bunun bir koludur ve insanların sözlü olarak dile getiremedikleri bir takım dilek, talep ve temennilerini hareketlere dökerek, ortaya koydukları bir bilim dalıdır. Güzel olan bir yanı da 7'den 70'e herkesin bildiği, herkesin faydalandığı ve herkesin içerisinde pay sahibi olmasıdır" dedi.

Malatya Belediye Başkan Vekili Ertan Mumcu da, Türk halk oyunlarının, Türk halkının gelenek ve göreneğinde önemli bir yerinin olduğuna işaret ederek, "Türk milleti düğünlerinde, asker uğurlamalarında, ağıtlarında, dini ve milli bayramlarda, inanç geleneğinde halk oyunlarına önem vermiş, günümüze kadar getirdiği figürlerle kendi meramını dile getirmiştir" diye konuştu.

Yapılan konuşmalardan sonra kongre programına geçildi.10-12 Mayıs 2012 tarihleri arasında yapılan kongrede, "Türk Halk Oyunlarının Tarihsel Süreçleri, Halk Oyunlarının Psiko-Sosyal boyutları, Halk Oyunlarında Hareket ve Antrenman Bilimleri, Türk Halk Oyunlarının Sınıflandırılması / Türler, Türk Halk Oyunlarında Kurumsallaşma, Halk Oyunlarında Öğretim Yaklaşımları, Halk Oyunlarında (sunum ve) Sahneleme, Halk Oyunlarının Müzik ve Ritim Boyutları, Türk Halk Oyunlarında Giysi, Halk Oyunları / Turizm ve Rekreasyon, Halk Oyunlarında Notasyon, Engellilerde Halk Oyunları Öğretimi, Halk Oyunlarında Terminoloji" konuları ele alındı.

 

 
Spam Traps