Ana Sayfa / Haber
24. Sürekli Denetim ve Raporlama Sempozyumu 1213 defa okundu    

İnönü Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ile Rutgers Üniversitesi ile birlikte gerçekleştirilen, "Sürekli Denetim" alanında yapılan tek bilimsel toplantı olan, denetim ve raporlama ile ilgili güncel konulara yer verilen ve XBRL Türkiye yerel temsilciliğinin kurulması konusunda görüşmelerin yapıldığı "24. Dünya Sürekli Denetim ve Raporlama Sempozyumu" başladı.Turgut Özal Kongre ve Kültür Merkezinde yapılan sempozyuma, Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Vali Vekili M. Çağrı Erdinç, Malatya Milletvekili Öznur Çalık, Belediye Başkanı Ahmet Çakır, Rektör Prof. Dr. Cemil Çelik, rektör yardımcıları, fakülte dekanları, yurtiçi ve yurt dışından çok sayıda akademisyen katıldı.

24. Sürekli Denetim ve Raporlama Sempozyumunda ilk konuşmayı yapan sempozyum başkanı Doç Dr. Hakan Erkuş, ilki 1998 yılında gerçekleştirilen 24. Dünya Sürekli Denetim ve Raporlama Sempozyumunun İnönü Üniversitesinde yapılmasından duyduğu mutluluğu ifade eti.

 Doç. Dr. Erkuş, "teknoloji ve ekonomide yaşanan gelişmelerin bir sonucu olarak bir yılda üretilen veri miktarı insan aklının almakta zorlanacağı miktarlara ulaşmıştır. Bu korkunç miktarlardaki veriler, yönetilemez, denetlenemez ve analiz edilemez ise anlamsız ve faydasız olacaktır. Sempozyumun temasını oluşturan XBRL ve sürekli denetim, inanılmaz boyuttaki verilerin yönetilmesini, denetlenmesini ve analiz edilmesini kolay kılan iki önemli teknolojidir" dedi.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Recep Güneş, "Globalleşen Dünya'da, ticarette sınır tanımayan genişlemeler,  ticari sistemle ilgili bilgilerin şeffaf olarak açıklanmasını gerektirmektedir. Bugün dünyanın neresinde bir kriz çıksa dünyanın bir başka yerinde yaşayan insanları etkilemektedir. Onun içindir ki düzenlenecek finansal tabloların insanlık adına doğruları yansıtan şeffaf, güvenilir ve açık olması gerekmektedir. Son çeyrek yüzyılın krizlerine baktığımızda nedeninin gerçeği yansıtmayan finansal tablolar olduğunu görmekteyiz. Finansal tabloların düzenlenmesindeki doğruluk kadar denetlenmesi ve yorumlanmasındaki doğruluğun da önemine değinen Prof. Dr. Güneş, sempozyumu düzenleyenlere teşekkür etti.

Böylesine önemli bir toplantının ilk kez Türkiye'de ve İnönü Üniversitesinde yapılmasının kendileri için ayrı bir mutluluk kaynağı olduğunu belirterek konuşmasına başlayan Rektör Prof. Dr. Cemil Çelik, İnönü Üniversitesi ile ilgili bilgiler verdi.

 37 yaşında bir üniversite olan İnönü Üniversitesinde, 27 bin öğrencinin bulunduğunu, 14 fakülte ve birçok yüksekokul ve meslek yüksekokuluyla birlikte, Ankara'nın doğusundaki en büyük Sağlık Merkezine sahip olduğunu ifade eden Rektör Prof. Dr. Çelik, Turgut Özal Tıp Merkezi'nin organ nakilleri konusunda Dünyada önemli bir konumda olduğunu belirtti.

Canlıdan canlıya karaciğer naklinde Dünya 2.'si olan merkezin ilerleyen yıllarda böbrek, kemik iliği, pankreas ve diğer organ nakilleriyle öne çıkacağını söyleyen Rektör Prof. Dr. Çelik, İnönü Üniversitesi'nin bu ve benzeri başarılarla uluslararasılaşan bir üniversite hüviyetine kavuşacağını ifade etti.

 Konunun finans olması nedeniyle üniversitelerin finansal durumu hakkında bilgi vermek istiyorum diyen Rektör Prof. Dr. Çelik, "Dünyada başta ABD olmak üzere Avrupa Ülkelerinin finansal kaynakları, üniversitelere devam ettirdikleri ve daha önce verdikleri destekleri sürdürmekte yetersiz kalmaktadır. Bu nedenle Üniversiteler kendi öz kaynaklarını geliştirmek için büyük bir çaba içerisine girmişlerdir. Bu çerçevede baktığımızda Anadolu üniversitelerinin bazı özel durumları hariç diğer üniversitelere göre örnek alınacak bir model olan İnönü Üniversitesi, son 4 yıl içerisinde öz gelirlerini yüzde 39'dan yüzde 50'ye çıkarmıştır.  2012 yılı sonunda ise öz kaynaklarımız devletin verdiği payın önüne geçerek yüzde 55'e çıkacak ve devletten alacağımız pay ise yüzde 45'e düşecektir. Stratejik olarak gelecek 5 yıl için hedefimiz, öz gelirlerimizin payını yüzde 70'e çıkarmaktır. Bu gelişimin, Türkiye üniversitelerinin ileriye gitmesinde, bilim ve teknoloji üretmesinde, sanayi-üniversite işbirliğinde ve nitelikli eleman yetiştirmede önemli olduğunu düşünüyorum."dedi.

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Meclis Üyesi Prof. Dr. Necdet Şensoy ise konuşmasında, finansal istikrar bağlamında finansal raporlama, muhasebe, finansal raporlama standartları, bu standartların uluslararasılaşması, finansal raporlama, finansal istikrar ilişkisi ve UFRS'nin değerlendirilmesinden bahsetti.

Finansal raporlamanın, muhasebe bilgilerinin kullanıcılara sunumundaki önemine değinen Prof. Dr. Şensoy, finansal raporlama bir iletişim aracıdır diyerek, bu konunun kapsamı ile ilgili detaylı bilgiler verdi. Finansal raporlamada saydamlığın önemine vurgu yapan Prof. Dr. Şensoy, "saydamlık olmadan sürdürülebilir bir istikrar mümkün değildir. Olumsuz şeylerin olması kötüdür, ancak, bundan haberdar olunmaması daha da kötüdür" dedi.

Türkiye'nin geçmişten günümüze önemli sıkıntılar yaşadığını belirten Malatya Milletvekili Öznur Çalık, tüm bu sıkıntıların birlikte atlatıldığını ifade etti. Geçmiş dönemlerdeki iç, dış borç ve reel faizlere değinen Çalık, Merkez Bankasında bulunan 91 milyar dolar rezervden bahsetti. Çalık sanayisi, ticareti, kaysısı ve güçlü sivil toplum örgütleri ile Malatya'nın parlayan bir yıldız olduğunu söyledi.

Daha sonra kürsüye gelen Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 24. Dünya Sürekli Denetim ve Raporlama Sempozyumu nedeniyle Malatya'da bulunmaktan duyduğu mutluluğu belirterek konuşmasına başladı.

Böylesine önemli bir sempozyumun Anadolu'nun bir Üniversitesinde yapılması bizim için ayrı bir memnuniyet kaynağıdır diyen Bakan Şimşek, Türkiye'nin artık hem siyasi hem de bölgesel etkinlik anlamında çok daha önemli bir role sahip olduğunu söyledi. Başta İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cemil Çelik olmak üzere emeği geçen herkese teşekkürlerini sunan Bakan Şimşek, sermaye piyasalarının entegrasyonu ile ilgili bilgiler verdiği konuşmasında, ciddi bir bilgi üretimi olduğundan bahsetti ve bu bilgilerin analiz, değerlendirme ve hızının önemine vurgu yaptı. Bu bilgilerin, yeni platformlarda ve farklı diller kullanılarak; idareci, düzenleyici ve denetleyici kurullara aktarılmasının önemine değinen Bakan Şimşek, finans piyasaları olarak, finans mühendisliğini inanılmaz noktalara getirdiklerini beyan etti.

Bu toplantının önemi hususunda, küresel krizlerde finans piyasalarının ve Dünya Ekonomisinin birbirine entegre olmuş yapısından söz eden Bakan Şimşek, doğru, şeffaf bir finansal rapor, uluslar arası standartlarda sağlıklı bir Dünya ekonomisi için çok önemli dedi.

Öte yandan son küresel krizin etkilerine değinen Bakan Şimşek, bu krizin göstermiş olduğu bir durum da, sorunlar mikro ölçekte olsa dahi çözüm için entegre olunmalı dedi.

G-20 ve diğer düzeylerde global hareket edildiğini ifade eden Bakan Şimşek, krizlerin küresel depresyona dönüşmemesinde ortak hareket etmenin önemini vurguladı ve yaşanan krizin, son kriz olmadığını, önemli olan hususun, dalga boylarının makul düzeyde tutulması ve reel sektöre yansımalarının sınırlanması olduğunu söyledi.

AB'ni oluşturan 27 ülke ve ABD'de ise 7-8 milyon kişinin istihdam kaybının söz konusu olduğunu söyleyen Bakan Şimşek, Türkiye'de ise yapılan reformlar ile birlikte birçok konu denetim ve düzenleme altındadır dedi. Dünya'da istihdam kayıpları yaşanırken, ABD'de 419 banka batarken Türkiye'de bir tek bankanın bile zora girmediğini, bu süreçte 3.7 milyon vatandaşa iş bulunduğunu ifade eden Bakan Şimşek, bankaları rehabilite edip sermayelerini güçlendirdiklerini, dünya bankaları sıkıntıdayken, Türkiye bankalarının 2007-2011 döneminde ortalama sermaye yeterlilik oranı açısından kanunen istenenin 2 katını sağladığını sözlerine ekledi.

Konuşmasının son kısmında, gerek işletme yöneticileri gerekse politika yapıcılar tüm teknolojik platformlardan ve üretilen bilgiden yararlanmalı, düzenlemelerle piyasalar boğulmadan makro düzeyde temkinli olup tedbir alınmalıdır diyen Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Maliye Bakanlığı olarak vergi amaçlı denetimlerde elektronik faturaya geçilmiş olduğunu, elektronik muhasebenin de altyapısını oluşturduklarını ifade etti.3-4 Mayıs 2012 tarihleri arasında yapılan, Türkiye'deki üniversitelerden ve 20 ülkeden çok sayıda akademisyenin katıldığı sempozyumda "İnternet Üzerinden İşletme Raporlamaları, Sürekli Denetim Ve Gözetim Sistemleri, ERP Sistemleri, İç Denetim, Sürekli Kontrol Gözetimi, Sürekli Denetimde En İyi Uygulamalar, Denetim Otomasyonu, Sürekli Güvence, Denetim Eğitimi, Muhasebe Bilgi Sistemi, Bilgi Güvenliği Ve Güvence, Veri Madenciliği, Proses Madenciliği, Bilgi Teknolojileri, Bilgi Yönetimi, XBRL Gl, XBRL Assurance, Taksonomiler, Meta Diller, XBRL ve Digital Muhasebe, XBRL'in Finansal Raporlama Üzerine Etkisi, XBRL ile İlgili Güncel Araştırmalar, XBRL ve Muhasebe Standartları, XBRL'in IFRS Adaptasyonuna Etkisi, XBRL'in İşletme Bilgilerinin Karşılaştırılmasına Etkisi, İşletme Verilerinin Elektronik İletişiminde XBRL ve Diğer Diller, XBRL'in Denetim ve Sürekli Denetim Üzerindeki Rolü, XBRL İle Üretilmiş Olan Finansal Tabloların Güvencesi, Denetimde Kullanılan XBRL Tabanlı Araçlar" konuları işlenecek.

 

 

 

 
Spam Traps