Ana Sayfa / Haber
Prof. Dr. Nüket Yetiş: Önemli Olan Bilginin İnsanlık Yararına Sunulmasıdır 1166 defa okundu    

İnönü Üniversitesi'nin 37. kuruluş yıldönümü nedeniyle "Bilim, Teknoloji ve Yeniliğin Ulusal Rekabet Gücüne Etkisi: Üniversitelerin Değişen Rolü" konulu konferans düzenlendi.

Turgut Özal Kongre ve Kültür Merkezinde yapılan, TÜBİTAK eski Başkanı Prof. Dr. Nüket Yetiş'in sunduğu konferansa Rektör Prof. Dr. Cemil Çelik, rektör yardımcıları, Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Özkan Kurum, fakülte dekanları, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı.

AR-GE ve yenilik kavramının tanımı ile konuşmasına başlayan Prof. Dr. Nüket Yetiş, "Ar-Ge, insanlığın bilgi dağarcığının artırılmasına ve bu dağarcığın yeni uygulamalar tasarlamak üzere kullanılmasına ilişkin sistematik ve yaratıcı çalışmalardır. Her şey insan zekâsı ve fikri ile başlar. Tabi önemli olan bu bilginin yine insanlık yararına sunulmasıdır. Biz buna bilginin kullanımı, bu bilginin ekonomik bir değere dönüştürülmesine de bilginin ticarileştirilmesi diyoruz. Ekonomik bir değere dönüştürülemeyen bilgiler ne hayatımızı değiştirir, ne de sosyal ve ekonomik kalkınmamıza katkıda bulunur.  Yenilik ise, işletme içi uygulamalarda, işyeri organizasyonunda veya dış ilişkilerde yeni veya önemli derecede iyileştirilmiş bir ürün (mal veya hizmet), süreç, yeni bir pazarlama yöntemi ya da yeni bir organizasyonel yöntemin gerçekleştirilmesidir" dedi.

Var olan ürün ve hizmetler veya üretim ve dağıtım sistemlerinde uyarlama, geliştirme ve iyileştirmenin kısmi yenilik, ürün ve hizmetleri oluşturan, malzeme, parça veya konfigürasyonlarda icat ve keşiflere dayalı olarak meydana gelen sıçramaların ise dönüşüm getiren yenilikler olduğunu söyleyen ve yenilik türlerinden ürün,süreç, pazarlama, organizasyon yeniliği konularından bahseden Prof. Dr. Yetiş, "kalıcı rekabet üstünlüğü için Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri stratejik ve birbirini destekler şekilde sürdürülmelidir" dedi.

Üniversitelerin geleneksel ve değişen misyonu, toplum hizmetleri, bilginin üretimi ve kullanımı, üniversite-sanayi işbirliği konularına da değinen Prof. Dr. Yetiş, "üniversiteler misyonlarını yerine getirirken aynı zamanda hem "yerel", hem de "küresel" olabilmelidir. Ar-Ge ve yenilik ekseninde dönüşümü sağlayabilmek amacıyla,mutlak ve göreceli avantajlarımızı küresel düzeyde farkındalık yaratmak için akılcı olarak kullanmalıyız.

Müfredat ve eğitim programları öğretimden öğrenime geçişi sağlayan, uygulamaya ağırlık veren müfredat değişiklikleri, lisans ve yüksek lisans öğreniminde yerel uygulamalara ağırlık verilmesi, üniversite içinde bu amaçlara hizmet edecek proje bazlı destek mekanizmalarının geliştirilmesi yaşam boyu öğrenim programlarının geliştirilmesi, uluslararasılaşma, yurtdışından öğrenci ve öğretim elemanlarının cezbedilmesi, öğretim elemanlarımız ve öğrencilerimizin yurtdışına açılmasını sağlayacak mekanizmaların kurulması, bunun için yerel sanayiden de destek sağlanması, uluslararası projelere daha fazla katılım, fikri mülkiyet hakları ofisinin kurulması, Araştırma ve Yenilik Proje Ofisinin kurulması, öğretim elemanlarına ulusal ve uluslararası proje fonlarına erişimde yardımcı olunması, öğretim elemanları ve sanayide fikri mülkiyet hakları, farkındalığının yaratılması ve bu hakların güvence altına alınması, projelerinde başarılı olan öğretim elemanlarına teşvik mekanizmalarının kurulması üniversite-sanayi işbirliğinin gelişmesine yardımcı olacak mekanizmaların kurulması, TÜBİTAK-ULAKBİM Elektronik Kaynaklar Ulusal Akademik Lisansı (EKUAL) aracılığı ile sanayinin uluslararası bilgi kaynaklarına erişiminde destek sağlanması, Araştırma ve Yenilik Proje Destek Ofisi aracılığı ile sanayinin ulusal ve uluslararası araştırma fonlarına erişiminde yardımcı olunması konularında gerekli çalışmaların yapılması gerekmektedir.

Sonuç olarak üniversiteler entelektüel sermayenin ana kaynağıdır.Üniversiteler bilgi, yaratıcılık ve yenilikçiliğin motorudur. İnönü Üniversitesinin, sadece Malatya'da değil, bölgesinde ve ülkemizde örnek çalışmalar yapmaya devam edeceğine inancım tamdır" dedi.

flowplayer("player", "http://www.inonu.edu.tr/flowplayer/flowplayer-3.2.5.swf");
   flowplayer("player", "http://www.inonu.edu.tr/flowplayer/flowplayer-3.2.5.swf");
 
Spam Traps