Ana Sayfa / Haber
Çocukluktan Erişkinliğe Aşk 1050 defa okundu    

İnönü Üniversitesi'nde "Çocukluktan Erişkinliğe Aşk, Patolojik Aşktan Olgun Aşka" konulu konferans düzenlendi.


Hoca Ahmet Yesevi Salonunda yapılan, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Süheyla Ünal, öğretim üyeleri ve öğrencilerin bulunduğu konferansa konuşmacı olarak Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı Başkanı ve Türkiye Grup Psikoterapileri Derneği Başkanı Prof. Dr. Abdülkadir Çevik katıldı.

Konuşmasına aşk ve âşık olmak kelimelerinin anlamı ile başlayan Prof. Dr. Abdulkadir Çevik şunları söyledi: "Aşk, Türk Dil Kurumu sözlüğünde güçlü sevgi ve bağlılık duygusu olarak tanımlanmaktadır. Âşık olmak ise birine güçlü sevgi ve bağlılık duyguları ile bağlanmak şeklinde ifade edilmektedir. Aşk dünya var olduğundan bu yana özellikle yazarların, filozofların, şairlerin zaman zaman bazı tanınmış bilim adamları ve devlet adamlarının da kendilerine göre tanımladıkları evrensel bir duygudur. Birçok ülkenin ve tanınmış kişinin aşkla ilgili veciz sözleri vardır.

Mesela Aristo :  "Sevmek acı çekmektir, sevmemek ölmek. Sevmek zevktir ama yalnız sevilmenin hiçbir zevki yoktur." Balzac : "Aşk yaşamında kadın, ancak hünerli bir çalgıcının elinde dile gelen bir lir gibidir. Kadınlar bizi sevdikleri zaman her suçumuzu bağışlarlar." Basta :"Erkek az fakat sık sever, kadın ise çok ancak bir kez sever." Antoine Bret : "Aşkın ilk soluğu mantığın son soluğudur." Goethe : " Sevilenin kusurlarını hoş görmeyen sevmiyor demektir." Newton :"Aşk köprü kurmaktır. İnsanlar köprü kuracaklarına duvar ördükleri için yalnız kalırlar."

Aşkın bebeklikten erişkinliğe doğru olan gelişimi ve dönüşümünün daha iyi anlaşılabilmesi için insanın normal psikolojik gelişimini kısaca özetleyen Prof. Dr. Çevik, "Âşık olmak ve aşkı devam ettirmek gelişimsel olarak bir yelpazenin kesintisiz olarak bir ucundan diğer ucuna varan bir süreçtir.

Âşık olmak keza bir yas sürecini temsil eder. Bu yas süreci büyüyüp bağımsız olma ile ilgilidir. Yani arkamızda çocukluğumuzun gerçek nesnelerinin bırakılması yaşantısıdır. Bu ayrılık sürecinde keza şimdiki iyi olumlu ilişkilerin geçmişte içe alınmış nesne ilişkilerin ile yeniden bir araya getirilmesi söz konusudur.

Bu gelişim aşamalarının başarılması ve aşılması aşık olmayı stabil aşk ilişkisine dönüştürme kapasitesinin gelişmesine izin verir. Bu da önceki gelişim aşamasından daha çok sofistike bir yumuşaklık ilgi şefkat ve idealizasyon ile sevgi nesnesi ile özdeşim ve empati kapasitesinin gelişmesine delalet eder" dedi.

 
Spam Traps