Ana Sayfa / Haber
Malatya TEKNOKENT` in Kurulma Kararında Son Hamle 810 defa okundu    

Üniversitemiz öncülüğünde Malatya Ticaret ve Sanayi Odası, Malatya Belediyesi, Malatya İl Özel İdaresi, Malatya Ticaret Borsası, I. Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü ve Gap Güneydoğu Tekstil San. ve Tic. A. Ş.'nin yer aldığı kurucu heyet; Malatya Teknoloji Geliştirme Bölgesinin (Malatya Teknokent) kurulması için Sanayi ve Ticaret Bakanlığına kuruluş başvuru dosyası sunulmuştu. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Değerlendirme Kurulunda başvurumuz görüşülmüş olup Malatya Teknoloji Geliştirme Bölgesinin kurulmasına karar verildi. Bu karar Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından bakanlar kurulunun onayına sunulacak. Bakanlar Kurulu tarafından da onaylandığı takdirde Malatya Teknoloji Geliştirme Bölgesinin  kurulma işlemleri tamamlanmış olacak.


Teknokentler, Üniversite, araştırma kurumları ve sanayi birimleri ile donatılmış ancak kent yaşamının gerektirdiği tüm hizmetleri içeren, teknoloji transferi, üretimi ve gerçekleştirilmesi ile geri kalmış bölgelerin ilerlemesini sağlamak amacıyla kurulan bilim ve teknoloji şehirleridir.

Teknokentler, aynı zamanda, yeni fikir ve buluş sahiplerinin başarılı olabilmeleri için uygun bir çalışma ortamı oluşturan veya alanlarında kendini ispatlamış olan şirketlerin veya yeni girişimcilerin, güzel bir yaşam ve yerleşim yerinde bir araya gelmelerini, üniversite, sanayi ve kamu kuruluşları arasında işbirliği sağlayan kuruluşlar olarak adlandırılmaktadır.

Uluslararası Bilim Parkları Birliği'nin tanımına göre ise teknokent veya diğer bir ifade ile teknopark; bir veya birden fazla üniversite ve araştırma merkezi ile bünyesinde bilgiye ve ileri teknolojiye dayalı sanayi firmalarının kurulup gelişmesini teşvik etmek üzere tasarlanmış içinde yer alan kiracı firmalara, teknoloji transferi veya iş idaresi konularında destek sağlayacak bir yönetim fonksiyonuna sahip, teşvik ve mülkiyete dayalı bir teşebbüstür.

Malatya Teknoloji Geliştirme Bölgesinin amacı, üniversite, araştırma kurum ve kuruluşları ile üretim sektörlerinin işbirliğini sağlamaktır.  Bu işbirliği ve etkileşim sayesinde Ülkemiz sanayisinin uluslararası rekabet edebilir ve ihracata yönelik bir yapıya kavuşturulması maksadıyla teknolojik bilgi üretmek, üründe ve üretim yöntemlerinde yenilik yapmak, ürün kalitesi veya standardını yükseltmek, verimliliği artırmak, üretim maliyetlerini düşürmek, teknolojik bilgiyi ticarileştirmek, teknoloji yoğun üretim ve girişimciliği desteklemek Malatya Teknokent'in temel hedefidir.

 
Spam Traps