Ana Sayfa / Haber
TÜBİTAK-Akademik Ar-Ge Destek Programı Yapıldı 1384 defa okundu    

TÜBİTAK-Akademik Ar-Ge Destek Programları Bilgilendirme ve Eğitim Toplantısı yapıldı.

İnönü Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Salonunda yapılan toplantıya Rektör Prof. Dr. Cemil Çelik, Rektör Yardımcıları, Fakülte Dekanları, İnönü Üniversitesi Genel Sekreteri ve öğretim üyeleri katıldı.Programın açılış konuşmasını yapan Rektör Prof. Dr. Cemil Çelik, "2004 yılından önce TÜBİTAK tarafından verilen araştırma destekleri hem çok fazla değildi hem de bu desteklerden yararlanma kültürüne sahip üniversite sayısı çok azdı. Ancak 2004 yılından sonra TÜBİTAK'a devlet desteğinin artması paralelinde Anadolu üniversitelerinde de yararlanma kültürü artmış ve Anadolu'da TÜBİTAK proje destekleri yaygınlaşmaya başlanmıştır.  Ancak, henüz istenen düzeyde değil. Tabi önemli olan diğer bir mesele ise desteklenecek projelerin üretilmesidir. Bu bir tecrübeyi gerektiriyor. Bizim ülkemizde lisansüstü öğrenim gören öğrenci sayımızı arttırdık fakat lisansüstü eğitim verirken proje kültürünü kazandırma konusunda çok fazla başarılı olamadık. Bu konudaki eksikliği hisseden TÜBİTAK, üniversiteleri gezerek bu destek programlarını yeniden tanıtma ihtiyacı duymuştur. Bu münasebetle üniversitemize gelerek katkılarda bulunan TÜBİTAK heyetine teşekkür ediyorum" dedi.

TÜBİTAK adına açılış konuşması yapan Prof. Dr. M. Cahit Güran, "TÜBİTAK, son günlerde araştırma- geliştirme, teknolojik yeniliklerin Türk toplumunun hayatının dönüştürülmesine yönelik kullanımını amaçlayan araştırılmalarının daha fazla yapılması ve Türkiye'nin bilim alanındaki görünürlüğünün arttırılmasına dönük çabaları desteklemek adına önemli çalışmalar yapmaktadır. TÜBİTAK, artık sosyal bilimler alanında da önemli destekler sunmaktadır. TÜBİTAK'ın kullanmış olduğu fonlarda çok ciddi atışlar söz konusudur. Bu önümüzdeki yıllarda daha da arttırılacaktır. Dolayısıyla bu anlamda yapacak çok işimiz vardır. Bu süreçte rol alan araştırmacıların, akademisyenlerin Ar-Ge kavramı ile ilgili farkındalığını artırmak ve onları bu sürece dâhil etmek adına TÜBİTAK, yeni bir etkinlik başlatmıştır. Bu etkinlikler basında 'TÜBİTAK ve Üniversiteler Buluşuyor' diye yazılmaktadır.  Üniversitelerimize TÜBİTAK'taki süreçler ve imkânlar hakkında bilgiler vererek, süreçlere katılımı çoğaltmak istiyoruz. TÜBİTAK olarak, Türkiye genelinde yaklaşık 81 il ve bu illerdeki üniversitelerin hemen hemen tamamını kapsayacak şekilde bilgilendirme ve eğitim toplantıları adı altında daha birçok faaliyet yapmaktayız" dedi. 

  

Programda, TÜBİTAK ARDEB Uzmanı Fatih Sinan Esen "Ulusal Araştırma Destek Programları Tanıtımı, Başarılı Proje Hazırlarken Dikkat Edilecek Hususlar", İnönü Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Turgay Seçkin ve Doç. Dr. Bayram Asma "Nasıl Başardım", UİDB Uz. Tuğba Arslan Kantarcıoğlu "Uluslararası Bilimsel Araştırma Destek Programları, Başarılı Olmak için İpuçları", Prof. Dr. M. Cahit Güran "Bilim İnsanı Destek Programları Tanıtımı" konularında bilgiler verdiler.

Soru cevap bölümünün ardından TÜBİTAK-Akademik Ar-Ge Destek Programları Bilgilendirme ve Eğitim Toplantısı sona erdi.

 
Spam Traps