Ana Sayfa / Haber
24 Kasım Öğretmenler Günü Kutlandı 967 defa okundu    

24 Kasım Öğretmenler Günü İnönü Üniversitesi'nde düzenlenen bir programla kutlandı.

Rektörlük Binası önündeki Atatürk anıtına çelenk konulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan kutlama programına "Öğretmen Yetiştirmede Güncel Gelişmeler"  konulu konferansla devam edildi.Hoca Ahmet Yesevi salonunda düzenlenen konferansa Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İlhan İçen, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Ramazan Demirhan, Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Burhanettin Dönmez, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı.

"Öğretmen Yetiştirmede Güncel Gelişmeler" konulu konferansı veren Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Burhanettin Dönmez şunları söyledi: "Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Eğitimi Genel Müdürlüğü tarafından 18-20 Kasım 2011 tarihleri arasında Antalya' da "Ulusal Öğretmen Stratejisi Çalıştayı" düzenlenmiştir.  

Bu çalıştayda; Hizmet öncesi öğretmen yetiştirme, öğretmen atama kaynakları, seçme süreci ve yerleştirme, uyum ve adaylık süreci, sürekli mesleki gelişim, öğretmenlik mesleği kariyer basamakları başlıkları altında çalışmalar yapılmıştır.

Çalıştay; Milli Eğitim eski bakanları, müsteşarları, Talim Terbiye Kurulu başkanları, TBMM Eğitim Komisyonu üyesi ve eğitim kökenli milletvekilleri, bazı üniversitelerin rektörleri, bazı eğitim fakültelerinin dekanları, öğretim üyeleri, Bakanlık üst düzey yöneticileri, sendika ve eğitim derneklerinin temsilcileri,  gazeteciler, öğretmen ve öğrenci temsilcileri gibi toplumun çeşitli kesimlerinden 240 kişinin katılımı ile gerçekleştirilmiştir.

Alınan kararlar öneri mahiyetinde olup, MEB'in politikalarına ışık tutucu niteliktedir. Eğitim fakültelerine öğrenci seçiminde uygulanan yöntem yeterli değildir, Anadolu Öğretmen Liselerinin amacı ve programları yeniden düzenlenmeli, ek puandan, öğretmenlik programlarına ilk beş tercihinde yer verenler yararlanmalıdır. Mevcut ortaöğretim başarı puanı (OBP) ve ağırlıklı ortaöğretim başarı puanı (AOBP) uygulamasına son verilmelidir.

Eğitim fakülteleri, özel yetenek gerektiren alanlar dışında birinci aşama sınavı ile öğrenci almamalı, hali hazırda BÖTE, Özel Eğitim (Üstün Zekâlılar Öğretmenliği dahil), Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği, Okulöncesi Öğretmenliği, Kimya Öğretmenliği gibi bazı alanlar YGS ile öğrenci almaktadırlar. 2011 yılında LYS ile eğitim fakültelerine yerleştirilen öğrenci sayısı 51.262'dir.

Eğitim fakültelerinin sayısı 2011 yılı itibariyle 71'dir. Eğitim Bilimleri Fakültesi sayısı 4'tür. Vakıf üniversiteleri bünyesinde ise 15 eğitim fakültesi vardır. Teknoloji fakültesine dönüştürülen mesleki ve teknik eğitim fakültelerinin sayısı da 23'tür. Yeni eğitim fakülteleri açılmamalı, var olanların niteliği geliştirilmeye çalışılmalı ve eğitim fakülteleri bağımsız akreditasyon kurumları tarafından akreditasyona tabi tutulmalıdır.

Öğretmenlik mesleği sadece eğitim fakültelerinde verilecek lisans diploması ile kazanılmalıdır. İkinci öğretim, açık öğretim, sertifika ve formasyon adı altındaki programlar kaldırılmalıdır. Öğretmen yetiştiren programlarda öğrenim gören öğretmen adayları ile görevde bulunan öğretmenlere öğretmen yeterlikleri konusunda uzmanlarca sürekli ve etkili hizmet öncesi ve hizmet içi eğitim verilmelidir. Öğretmen yeterlikleri öğretim programları hedef ve kazanımları ile ilişkilendirilmelidir. Akademik kadrosu yeterli olmayan öğretim programlarına öğrenci alımları durdurulmalıdır. Öğretmenlik uygulamaları en az 1 yıl süreyle ve öğretmen adayının okulda fiili olarak uygulama yapmasını sağlayacak şekilde düzenlenmelidir. Öğretmen atamalarında atamaya kaynaklık eden mezuniyet alanları dışından öğretmen alımı yapılmamalıdır.

KPSS'nin içeriği gözden geçirilmeli, öğretmen seçiminde KPSS yerine sadece öğretmen seçimi amacı ile TUS benzeri bir sınav yapılmalıdır. Ücretli öğretmen görevlendirilmesi bir yıl içinde sonlandırılmalıdır. Bulunduğu okulda kesintisiz 15 yıl görev yapmış öğretmenler, o il veya ilçe içinde zorunlu yer değiştirmeye tabi tutulmalıdır.

Eğitim fakültelerinin akademik yapılanması yeniden gözden geçirilmeli. MEB, öğretmenlerin mesleki gelişimleriyle ilgili çalışmalar konusunda bölgelerarası fırsat eşitliğini sağlamak amacıyla bazı yetki ve sorumluluklarını yerel yönetime aktarmalıdır.

Öğretmenlik mesleğinde başarı ölçütleri objektif olarak belirlenmeli; kariyer yükselmelerinde alan bilgisi, lisansüstü eğitim programı, uygulamadaki başarısı ve okul performansı birlikte değerlendirilmelidir. Kariyer basamakları ile oluşturulacak yapı içerisinde ücretlerin belirgin ve teşvik edici şekilde yeniden belirlenerek, kariyere paralel yetki ve sorumluluklar verilmelidir.

Mevcut sistemdeki uzman, başöğretmen unvanlarını kazanmış öğretmenlerin müktesepleri korunarak, yeni oluşturulacak basamakları kazanmış öğretmenlerin, istihdam, yetki ve sorumlulukları ile çalışma alanları ve koşulları mevcut yasalar çerçevesinde yeniden düzenlenmelidir. Üniversiteler, sürekli eğitim merkezleri ve uzaktan eğitim uygulamaları aracılığıyla öğretmenlerin mesleki gelişimlerine katkıda bulunabilirler. Öğretmenlerin, iyi örnekleriyle tebarüz etmiş farklı kurum ve kuruluşlarda (iş yerleri, spor kulüpleri, özel okullar, vb.) geçici görev yapmaları teşvik edilmeli; bu amaçla "öğretmen değişim programı" geliştirilmelidir."

 
Spam Traps