Ana Sayfa / Haber
Adalet Günü Etkinlikleri 1291 defa okundu    

Adalet Günü nedeniyle İnönü Üniversitesi, Malatya Barosu ve Malatya Adliyesi ortaklaşa "Adalet Günü Etkinlikleri" sempozyumu düzenledi.İnönü Üniversitesi Turgut Özal Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen sempozyuma Vali Vekili Abdullah Abit Öztoprak, Rektör Prof. Dr. Cemil Çelik, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Üyesi Birol Erdem, Malatya Cumhuriyet Başsavcısı Muzaffer Sayın, Belediye Başkan Yardımcısı Ertan Mumcu, Malatya Baro Başkanı Av. Eyüp Kutlubay, hâkimler, savcılar ve öğrenciler katıldı.

Sempozyumun açılış konuşmasını yapan Malatya Cumhuriyet Başsavcısı Muzaffer Sayın şunları söyledi: "Bilindiği üzere 1982 Anayasası olağan üstü koşullar altında kabul edilip yürürlüğe girmiştir. Yürürlüğe girmesinden kısa bir süre sonra 1982 Anayasasında değişiklikler yapılması zorunlu hale gelmiş olup, bu zorunluluğun bir sonucu olarak günümüze kadar farklı gerekçelerle başlangıç metni de dâhil olmak üzere Anayasanın toplam 85 ayrı maddesinde değişiklik yapılmıştır.

Son olarak 07 Mayıs 2010 tarihinde TBMM'de kabul edilen, 13 Temmuz 2010 Tarihinde halkoyuna sunulmak üzere resmi gazetede yayımlanan ve Anayasada önemli değişiklikler içeren 5982 sayılı "Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının bazı maddelerinde değişiklik yapılması hakkında kanun" 12 Eylül 2010 tarihinde halkımızın % 57.88'i tarafından kabul edilmesinin sonucunda yürürlüğe girmiştir.

Yapılan bu değişiklikle pozitif ayrımcılıktan, çocuk haklarına, sendikal özgürlüklerin genişletilmesinden, kamu denetçiliği ve bireysel başvuru kurumunun oluşturulmasına, askeri yargının görev alanının daraltılmasından, Anayasa Mahkemesinin yapısına kadar pek çok alanda önemli reformlar gerçekleştirilmiştir. Bunlar arasında Türk Adli Tarihinde ve HSYK'nın yapısı ile ilgili önemli değişikliklerde bulunmaktadır.

Eski HSYK döneminde kurulun hiçbir kararı yargıya taşınamaz bir pozisyonda iken, yeni düzenleme ile genel kurulun ve dairelerin meslekten çıkarma cezasına ilişkin kararlarının yanında, başkanın tek başına yaptığı işlemler ve aldığı kararlara karşı da yargı mercilerine başvurabileceklerdir.

Böylece yeni HSYK'nın yapısı ile yargı bağımsızlığı güçlendirilmiş, yargının tarafsızlığı sağlanmış, kurul, özerk bir yapıya kavuşturulmuş, hukuk devletinin güçlendirilmesine yönelik ileri adımlar atılmış, kurul geniş tabanlı temsil esasına göre yeniden yapılandırılmıştır.

Türkiye'deki adalet sistemindeki önemli değişikliklere dikkatinizi çekmek için yeni HSYK ile eski HSYK'nın yapısı üzerinde durdum."

Malatya Cumhuriyet Başsavcısı Muzaffer Sayın'ın konuşmasından sonra "Adalet Günü Etkinlikleri" sempozyumuna geçildi.Başkanlığını İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kemal Şenocak'ın yaptığı oturumda Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Üyesi Birol Erdem "Genel Olarak Türk Yargı Sistemi", Malatya İdare Mahkemesi Başkanı Ragıp Atlı "Hukuk Devleti ve Yargısal Denetim", Malatya İş Mahkemesi Hâkimi Fehmi Özdemir "İnsan Odaklı Yargı politikası", İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Hayri Keser "HSYK Hakkında Bilgilendirme", Malatya Baro Başkanı Av. Eyüp Kutlubay ise "Yargının Amacı" konularında konuştular.  

 
Spam Traps