Ana Sayfa / Haber
Teknokent Konferansları 1023 defa okundu    

İnönü Üniversitesi'nde "Ar-Ge ve İnovasyon Faaliyetlerinde Teknokentlerin Rolü"  1.Oraganize Sanayi Bölgesi Müdürlüğünde ise " Üniversite Sanayi İşbirliği ve Ar-Ge Destekleri" konusunda konferanslar düzenlendi.Konya Teknokent Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Prof. Dr. Fatih M. Botsalı'nın konuşmacı olarak katıldığı konferansların ilki İnönü Üniversitesi Hoca Ahmet Yesevi Salonunda yapıldı.  

Konferansta ilk olarak İnönü Üniversitesi Teknokent Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ahmet Baysar Malatya Teknokent'in kuruluş çalışmaları ve yaşanan süreç ile ilgili bilgiler verdi.

Konuşmasına Teknokentin tanımı ile başlayan Konya Teknokent Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Prof. Dr. Fatih M. Botsalı şunları söyledi:  "Teknokentler kurulduğu yöre, bölge, genel olarak ülkedeki bilgiye dayalı kurumların ve işletmelerin teknoloji alanındaki rekabet edebilirliğini ve yenilikçi niteliğini geliştirmek amacıyla; bilgi ve teknolojinin üniversiteler ve araştırma merkezleri, şirketler ve pazarlar arasında dolaşmasını teşvik eden ve kolaylaştıran inovasyona dayalı şirketlerin kurulmasını ve gelişimini destekleyen, paydaşlarına Ar-Ge çalışmalarında kullanılacak yüksek nitelikli ofis alanları ve destek hizmetler sunar.  

Türkiye'de yaklaşık 43 Teknokent bulunmaktadır. Şunu ifade edeyim ki Anadolu'da daha güzel ve daha pratik çalışmalar yapılmaktadır. Hem Anadolu'daki hem de büyükşehirlerdeki Teknokentlerin birbirlerinden öğrenecekleri önemli bilgi birikimleri vardır.

İstanbul ve Ankara gibi büyükşehirlerde az sayıda Teknokentin bulunmasına rağmen çok sayıda firma Teknoknokent'te yer alabilmek için sırada bekliyor. Çünkü bu firmalar teknolojiyi, inovasyonu ve Ar-Ge'yi iyi biliyorlar. Anadolu ise pratik çözüm üretme ve hedeflerine ulaşma konusundaki kanalları iyi kullanabilmektedir, ancak, bu bölgelerde bilgi eksikliği vardır. O yüzden inovasyon ve Ar-Ge'nin çok iyi anlatılması gerekmektedir.   

Teknokent çalışmalarında sadece üniversite ve sanayi işbirliği değil, Üniversite, Endüstri ve Kamu sektörünün üçlü sarmal modeli dediğimiz sistemle işbirliği içerisinde olması önemlidir.

 Ar-Ge'li, Ar-Ge'siz inovasyon, ürün, hizmet, pazarlama, organizasyonel inovasyon çeşitlerinden bahseden Prof. Dr. Fatih M. Botsalı, ulusal ve bölgesel inovasyon sistemlerini izah ederek bölgesel kalkınmadaki en önemli unsur Teknokentlerdir, dedi.

1.Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğünde "Üniversite Sanayi İşbirliği ve Ar-Ge Destekleri" konusunda verilen ikinci konferansta ise Prof. Dr. Fatih M. Botsalı, Anadolu'da kolayca ve başarıyla sağlanabilen kollektif çalışma sistemini izah etti.Rektör Prof. Dr. Cemil Çelik, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hasan Hüseyin Erkoç ve çok sayıda sanayicinin katıldığı konferansta Prof. Dr. Botsalı, daha çok Konya Teknokent'in çalışma sistemi ve Teknokentin Konya sanayisi ve üniversitedeki bilim adamlarına sağladığı katkılardan bahsetti.

 
Spam Traps