Ana Sayfa / Haber
15. Finans Sempozyumu 1124 defa okundu    

Üniversitemiz İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ile Finans Bilim Platformu'nun birlikte düzenlediği ve değişik üniversitelerde her yıl Ekim ayında yapılan Finans sempozyumunun 15.si üniversitemizde yapıldı.

Turgut Özal Kongre ve Kültür Merkezinde düzenlenen 15. Finans Sempozyumuna Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Dr. İbrahim Turhan, Belediye Başkan Yardımcısı Ertan Mumcu, Rektör Vekili Prof. Dr. İsmail Özdemir, Finans Bilim Platformu Başkanı Prof. Dr. Metin Kamil Ercan, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hasan Hüseyin Erkoç, akademisyen ve öğrenciler katıldı.

Sempozyumun açılış konuşmasını Düzenleme Kurulu Başkanı ve İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Recep Güneş yaptı. Prof. Dr. Güneş, "dünyada devletlerin sınırları belli iken son zamanlarda ekonomik ve finansal sınırların ortadan kalktığını görüyoruz. Buda ekonomik ve finansal alanda karmaşıklığın ciddi bir şekilde ortaya çıktığını gösteren bir gerçektir. 2008'li yıllarda düzenlediğimiz sempozyumlarda, ekonomik krizin boyutları ve süreci ile ilgili değerlendirmelerde bulunuyorduk. Krizin ne kadar süreceği ve kimleri nasıl etkileyeceği konuları henüz tartışılıyordu ki bugün sınırları büyük ülkeler ve finansal alt yapıları güçlü olan birçok kurum bile bu krizin altında ezilmiş görünmektedir. Bunun nedeninin para akımının düzgün yönetilememiş olmasından kaynaklandığını düşünmekteyim. Günümüzde hala ekonomik ve finansal istikrarsızlık devam etmektedir. Bu tür toplantılar bilimsel anlamda paranın yönetimi ve devletlerdeki istikrarın sağlanabilmesi için fikirler ortaya koyacaktır" dedi.

Finans Bilim Platformu Başkanı Prof. Dr. Metin Kamil Ercan da, sempozyuma akademisyenlerin tebliğler sunduğunu belirterek, bu tebliğlerden ve sempozyumdan son derece önemli çalışmalar çıktığını, belirtti.

Türkiye ekonomisinde ciddi değişimler yaşandığı ve global finans açısından son derece önemli bir süreçten geçtiği dönemde yapılan sempozyumun önemine dikkat çeken Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İsmail Özdemir, son 5 yılda Türkiye ekonomisinin önemli bir gelişme gösterdiğini, Avrupa'da yaşanan ekonomik krizlere de işaret ederek, Avrupa'daki dalgalanmadan Türkiye'nin bugüne kadar başarılı bir şekilde çıktığını kaydetti.

Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Dr. İbrahim Turhan, dünyanın bir ekonomik kriz içinde olduğunu belirterek, insanların genellikle bundan kurtulmak için akademisyenlerden görüş aldığını söyledi.

Burada farklı görüşler olduğunu ifade eden Dr. Turhan, bazı akademisyenlerin ''Harcamalar çok düşük, devlet harcamaları artırsın'', bazı akademisyenlerin de ''Olur mu? Problemin sebebi zaten devlet harcamalarının artması, mali disiplinin sağlanması lazım'' dediğini belirterek, bu kadar farklı görüşte doğru yolu bulmanın politika yapıcılar için de kolay olmadığını vurguladı.

Kriz ortamında Türkiye'nin dirençli yapısından bahseden Dr. Turhan,  bu güçlü yapıyı bankaların sermaye yeterliliği ve aktif karlılığına bağladı. Merkez Bankasının sürdürülebilir finansal yapısını borç yerine öz kaynak, likidite tutsaklığından kurtulma ve sürdürülebilir büyümeyi yeniden tanımlama başlıkları ile değerlendiren Dr. Turhan, bir sistemin sürdürülebilir olması demek kendi içine çökmesini engelleyecek bir yapı arz etmesi ve topluma sağladığı faydanın, doğurduğu maliyetten fazla olmasıdır, dedi.


Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Dr. İbrahim Turhan'a plaket takdiminden sonra oturumlara geçildi. İki gün süren 15. Finans Sempozyumunda düzenlenen oturumlarda; İMKB'de işlem gören enerji şirketlerindeki finansal etkinliğin veri zarflama analizi (VZA)ile değerlendirilmesi, bileşik öncü göstergeler ve borsa endeksli ilişkisinin uluslararası boyutta incelenmesine yönelik bir araştırma, finansal piyasalarda likidite riskinin ölçülmesindeki kullanılan modeller: Döviz piyasaları üzerine uygulama, finansal krizlerde işletmelerde finansal yönetim: 2008 küresel finans krizinden sonra Sivas'taki sanayi firmaları, ekonomik kriz döneminde bankacılık sektöründe kurumsal yönetişim uygulamalarının finansal performansa etkisi, işletme yatırım kararlarında reel opsiyon yaklaşımı ve girişimci KOBİ'ler açısından önemi, işletmelerin mali başarısızlığının veri madenciliği ve diskiriminant analizi modelleri ile tahmin edilmesi, KOBİ'lerin finansman sorunlarının çözümünde KOBİ Menkul Kıymet Borsalarının önemi, Türk mevduat bankalarında faiz ve faiz dışı gelirler ve giderlerin karlılık üzerindeki etkisi, sektörel farklılıkların finansal oranlar üzerine etkisi: İMKB imalat sanayi firmalarında bir uygulama, sermaye yapısı kararları, temettü politikaları, risk getiri ilişkisi: Teori ve uygulama, makro ekonomik değişkenlerin İstanbul Menkul Kıymetler Borsası sınai endeksi üzerindeki etkisi ve bir uygulama, Türkiye'de profesyonel futbol kulüplerinin finansal yönetim sorunları ve çözüm önerileri, İMKB 30 endeksi ile VOB-İMKB 30 endeks vadeli işlem sözleşmeleri arasındaki öncül-ardıl ilişkisi, Türkiye'de illerin finansal faaliyetlere katılım eğilimlerine göre derecelendirilmesi, konuları değerlendirildi.

 
Spam Traps