Ana Sayfa / Haber
Üniversitelerarası Kimya Çalıştayı 802 defa okundu    

Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde bulunan 25 üniversitenin Kimya alanındaki bilim insanlarının bir araya gelerek bölümlerinin sahip olduğu imkânların karşılıklı olarak tanıtılması ve yapılan bilimsel çalışmaların paylaşılması amacıyla düzenlenen Üniversitelerarası Kimya Alanında Bilgi Alışverişi ve Ortak Projeler Geliştirilmesi Çalıştayı üniversitemiz ev sahipliğinde yapıldı.TÜBİTAK ve İnönü Üniversitesi işbirliği ile Turgut Özal Kongre ve Kültür Merkezimizde yapılan, 100 bilim adamının katıldığı çalıştay, Saygı duruşu ve İstiklal Marşımızın okunmasının ardından Rektör Yardımcımız ve çalıştayın düzenleme kurulu başkanı Prof. Dr. İsmail Özdemir'in konuşmasıyla başladı.

Prof. Dr. İsmail Özdemir, "Bilindiği gibi üniversiteler ve araştırma enstitüleri, bilgi tabanlı ekonomilerde insan kaynağının yetiştirilmesi için önemli rol oynamaktadır.  Özellikle yeni kurulan ve gelişmekte olan üniversitelerimizin istenen düzeyde eğitim ve araştırma görevlerini yerine getirebilmesi için, ülke ihtiyaçları doğrultusunda, gerekli nitelik ve nicelikte öğretim üyelerinin yetiştirilmesi büyük önem taşımaktadır. Bilimsel işbirliğini artırmaya yönelik olarak uzmanlar tarafından üst düzeyde yoğun tartışma ve bilgi alış verişinin yapıldığı bir çalışma ortamı oluşturularak aynı zamanda üniversiteler kendi aralarında lisansüstü düzeyde öğrenci yetiştirilmesi içinde çalışmalar yapacaktır. Ayrıca bu kapsamda, herhangi bir alanda güçlü olan bir üniversitenin birikiminden diğer üniversitelerin yararlanma imkânı da doğacaktır" dedi.

Kabul edilebilir proje üretebilme becerisi ve başarısına sahip bilim adamlarının yetersizliğine değinerek konuşmasına başlayan Rektörümüz Prof. Dr. Cemil Çelik, ülkemiz birçok alanda uluslararası tanınırlığını ve güvenirliğini arttırmıştır. Ancak üzülerek ifade edeyim ki bilimsel çalışma, araştırma ve teknolojik gelişime katkı anlamında henüz istenilen yerde değildir. Özellikle araştırma ve proje geliştirmeye yönelik dünyadaki birçok ülkeden daha fazla katkı veren ülkemizde, TÜBİTAK ile ortak proje çalışması ve kabul edilebilir proje üretme konusunda bilim insanlarımız çok yetersiz kalmışlardır. Amerika Birleşik Devletlerindeki birçok üniversitede çalışan akademisyenler yılın 9 ayında devletten maaş almakta ve geri kalan 3 ayın maaşını ise ürettikleri proje ve gerçekleştirdikleri araştırmalardan temin etmektedirler.  Bu yaklaşımdan yola çıkarsak ülkemizdeki bilim adamlarının bilimsel anlamda toplumuna katkı sunma ve kendilerini geliştirmeye yönelik daha iyi bir strateji belirlemeleri gerektiği kanaatindeyim, dedi.

İki gün süren çalıştay katılımcıların kendi üniversitelerinin kimya alanındaki gelişmeler ve Ar-Ge faaliyetleri ile ilgili sunumlarıyla tamamlandı.

 
Spam Traps