Ana Sayfa / Haber
Eczacılık Fakülteleri Dekanlar Konseyi Üniversitemizde Toplandı 1385 defa okundu    

 

Eczacılık Fakülteleri Dekanlar Konseyi "Ulusal Eczacılık Eğitiminde Akreditasyon" konusunda hazırlamış oldukları yönergeye son şeklini vererek onaylamak üzere 16 Eylül 2011 Cuma günü İnönü Üniversitesi Eczacılık Fakültesinde toplandı.

 

Ülkemizde hâlen eğitim-öğretim veren 19 Eczacılık Fakültesinin (Anadolu Üniversitesi, Ankara Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi, Bezmiâlem Üniversitesi, Doğu Akdeniz Üniversitesi, Ege Üniversitesi, Erciyes Üniversitesi, Gazi  Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, İnönü Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Marmara Üniversitesi, Medipol Üniversitesi, Mersin Üniversitesi, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi, Yakın Doğu Üniversitesi, Yeditepe Üniversitesi, Yeni Yüzyıl Üniversitesi) Dekanları biri güz yarıyılı başında diğeri bahar yarıyılında olmak üzere yılda iki kez bir araya gelerek eğitim-öğretim başta olmak üzere eczacılık mesleğinin gelişimine yönelik yapılabilecekleri tartışmakta, müfredat güncellemeleri yapmaktadır.

 

Avrupa Birliği uyum çalışmaları kapsamında 2005-2006 eğitim-öğretim yılından itibaren eczacılık fakültelerinde 5 yıla çıkan eğitim-öğretim kapsamında ulusal eczacılık eğitiminin akredite olma gereksinimi doğmuştur. Bu amaçla, Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dekanı, Dekanlar Konseyi Yürüyücü Sekreteri Prof.Dr. Sevim ROLLAS başkanlığında hazırlanmış olan "Ulusal Eczacılık Eğitimi Akreditasyon Kurulu" (ECZAK) yönergesinin onaylanmasıyla eczacılık eğitiminde akreditasyon süreci bu toplantı sonrasında başlatılmış olacaktır.

 

Prof.Dr. Sevim ROLLAS konuyla ilgili olarak "Eczacılık halk sağlığını yakından ilgilendiren değişime açık bir meslek olması nedeniyle, Eczacılık Fakülteleri eğitim programlarının  amaç ve hedeflerinin tanımlanmasında tüm paydaşlarımızın  katılımını sağlayarak mesleği daha ileriye taşımayı, gelişmiş ülkelerdeki eczacılık eğitimlerini inceleyerek, ulusal eğitimin gelişmesine katkıda bulunmak istiyoruz. Toplantının ülkemizin bu güzel kenti Malatya'da  yapılmasını sağlayan Sayın Dekan Prof. Dr. Göknur AKTAY'a  şahsım ve sayın dekanlar adına teşekkür ederim" şeklinde açıklamada bulunmuştur.

 

Toplantının gündeminde yer alan diğer konular ise ilk kez İnönü Üniversitesi ve Gazi Üniversitesi Eczacılık Fakülteleri arasında başlatılan ve YÖK tarafından da onaylanan ortak doktora programları ile eğitime başlayan öğrencilerin durumu, hastane eczacılığı ve serbest eczacıların eğitimidir.

 

Ev sahipliğini üstlenen İnönü Üniversitesi Eczacılık Fakültesinin Dekanı Prof.Dr. Göknur AKTAY, bu toplantılarda eczacılık mesleğiyle ve eğitimiyle ilgili konular üzerinde beyin fırtınası oluşturulduğunu, deneyimlerin paylaşıldığını, sorunlar ve çözümleri konusunda önerilerin değerlendirildiğini, dolayısıyla, eğitimde kalitenin artmasına ve özellikle yeni açılmış olan eczacılık fakültelerinin gelişmesine yararlı katkılarının olduğunu söyledi.

 

Toplantı, Malatya'da tarihi ve kültürel yerler ve çevrenin tanıtılması amacıyla yapılan bir geziyle son bulacaktır.

 
Spam Traps