Ana Sayfa / Haber
Üniversitemiz Dergileriyle de Bilim Dünyasına Önemli Katkılar Sunuyor 1508 defa okundu    

Üniversitemiz Fakülte ve Meslek Yüksekokulları tarafından hazırlanan ve çok değerli bilim adamlarının ulusal ve uluslararası nitelikteki makalelerinin yer aldığı dergiler, ülkemizin bilim hayatına büyük katkılar sunmaktadır.


Tıp, Eğitim, İktisadi ve İdari Bilimler,  Güzel Sanatlar ve Tasarım, İlahiyat ve Hukuk Fakültelerimiz ile Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulumuz tarafından hazırlanan dergiler, ciddi bilimsel yayın olmanın yanında, aynı zamanda bilimsel yayınlara kaynak oluşturmaktadırlar.

Bu nedenle her geçen gün yenilerinin ilave edildiği Üniversitemiz Dergilerini kısaca tanıtmak istiyoruz.

Tıp Fakültesi Dergisi

Tıp Fakültesi Dergisi, 1994 yılında yayın hayatına başlamış olup, en son 2010 yılı dördüncü sayısını yayınlayarak 17. yılını bitirmiştir.

Yayın dili Türkçe ve İngilizce olan dergi, tıp bilimlerinde yayın etiğine uygun şekilde yapılan orijinal araştırmaları, olgu sunumlarını, editöre yazılan kısa bildiri ve derlemeleri yayınlarına yer vermektedir. Dergiye, daha önce yayınlanmamış veya bir başka dergiye yayın için teslim edilmemiş orijinal yazılar kabul edilmektedir. Yazılı veya internetten online olarak gönderilen, araştırma, olgu sunumu ve derleme yazılar, iki danışman hakemin onayından sonra yayınlanmaktadır. Dergide yayımlanan tüm makalelere http://medicine.inonu.edu.tr/tfdergi/index.php adresinden fulltext olarak erişilebilmektedir.Dergi, Ulakbim Tıp Veri Tabanı (http://www.ulakbim.gov.tr/cabim/vt/uvt/tip/dergiwebsiteler.uhtml),  Index Copernicus International  (http://journals.indexcopernicus.com/karta.php?action=masterlist&id=5309) ve Türk Atıf Dizini'nde (http://www.atifdizini.com/journals/tr-index.html) tarafından indekslenmektedir. Thomson Reuters ISI-Web of ScienceScienceCitation Index Expanded'da başvurumuz 2010 yılında kabul edilmiş olup, izlenme süremiz başlatılmıştır. 

Eğitim Fakültesi Dergisi

İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, eğitimde kuram ve uygulama alanlarına yönelik, eğitim alanına katkıda bulunan özgün araştırma makalelerini, denemeleri/derlemeleri ve çevirileri yayınlayan hakemli bir dergidir. Yılda üç kez ( Nisan, Ağustos ve Aralık) yayınlanmaktadır. Dergi, eğitim alanında çalışan tüm bilim insanlarına açıktır.

Dergide, eğitim yönetimi, denetimi; eğitim felsefesi, eğitim tarihi ve politikaları; psikolojik danışma ve rehberlik; erken çocukluk ya da okulöncesi eğitimi; özel eğitim; yetişkin eğitimi; eğitimde kullanılan ölçme değerlendirme ve araştırma teknikleri; eğitim teknolojisi; eğitimde program geliştirme ve değerlendirme; fen bilimleri ve matematik eğitimi; güzel sanatlar eğitimi; beden eğitimi; sosyal bilgiler eğitimi; Türkçe eğitimi; yabancı dil eğitimi ve uygulamalı dilbilim alanlarında yapılmış kuramsal ya da uygulamalı çalışmalar yayınlanmaktadır.

Dergi, ULAKBİM Sosyal Bilimler Veri Tabanı, DOAJ (Directory of Open Access Journals), EDNA (Education Network Australia), NEWJOUR (Electronic Journals&Newsletters), TheIntuteSocialSciences Database, Index Copernicus TM, EBSCO (EducationalResearch Complete), Cabell's Directory- (EducationalPsychology& Administration) tarafından indekslenmektedir.

Akademik Yaklaşımlar Dergisi

Akademik Yaklaşımlar Dergisi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi tarafından çıkarılan uluslararası hakemli bir e-dergidir.

Yılda iki kez olmak üzere Mayıs ve Aralık aylarında yayınlanan dergide siyaset bilimi, uluslararası ilişkiler, iktisat, işletme ve maliye alanındaki özgün çalışmalar yer almaktadır. Makale dışında kitap ve olay incelemelerine de dergide yer verilmektedir. Hem Türkçe hem de İngilizce yazıların yayımlandığı dergi, seçkin bir yayın kurulu yanında uluslararası danışma ve hakem kuruluna sahiptir.

İlahiyat Fakültesi Dergisi

İnönü Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, hakemli bilimsel bir dergi olup, yılda iki kez yayınlanmaktadır. Dergide ilahiyat ve sosyal bilimler alanlarına katkıda bulunan özgün araştırma makaleleri, literatür incelemeleri, kitap tez ya da toplantı tanıtımları, çeviri, bilimsel mülakat, edisyon kritik vb. akademik çalışmalar yer almaktadır.

Hukuk Fakültesi Dergisi

Ülkemizin çok sayıda saygın hukukçu bilim insanının Danışma Kurulunda yer aldığı İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, hakemli olarak her yıl Haziran ve Aralık aylarında olmak üzere 2 (iki) sayı olarak yayınlanacaktır. Dergide yer alan makalelere İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesinin Web sayfasından elektronik ortamda ulaşılabilmektedir.

Dergide yer alacak yayınlar, ülkemizin hukuk ve bilim yaşamına önemli katkılar sağlayacaktır.

Sanat ve Tasarım Dergisi

Üniversitemiz Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi, Ağustos 2010 tarihinden itibaren başlattığı çalışmalar ile dergisini periyodik olarak yılda iki sayı ile bilimsel hakemli statüde çıkartmayı ve Üniversitemizin dinamik yapısına uygun olarak bilimsel alanda hak ettiği yere çok kısa sürede ulaştırmayı hedeflemektedir. Dergi zamanla ulusal ve uluslararası yazar ve okuyucu kitlesine ulaşılarak büyütülecek; bilim ve teknoloji alanında sunmuş olduğu akademik yayınlarla sosyal ve beşeri bilimler alanında faaliyetine devam edecektir.

Dergi, fakülte öğretim elemanlarımızın yanı sıra tüm sanat, tasarım, peyzaj tasarım, peyzaj planlama vb. konularda çalışmalar yapan araştırmacıların ilgili konularda orijinal araştırma ve derleme türünde çalışmalarını kamuoyuna duyurmayı amaçlamaktadır.

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Dergisi

Yüksekokul dergimiz yılda iki kez yayınlanan, hakemli ve ulusal bir dergidir. Hem on-line hem de basılı olarak yayımlanmaktadır. Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik, Tıbbi Görüntüleme Teknikleri, Tıbbi Laboratuvar Teknikleri, Evde Hasta Bakımı, Çocuk Gelişimi, Anestezi ve İlk ve Acil Yardım programları ile ilgili derleme ve orijinal makaleleri kapsamaktadır. İleriki dönemlerde yılda 4 kez yayınlanması ve uluslararası hakemli bir dergi olması hedeflenmektedir.

 
Spam Traps