Ana Sayfa / Haber
Bologna Süreci Toplantısı Üniversitemizde Yapıldı 1151 defa okundu    

Avrupa yükseköğretim alanını yeniden yapılandırmayı hedefleyen eğitim reformu süreci olan Bologna Süreci'nin Türkiye'de Uygulanması Projesi kapsamında, Üniversite Genel Sekreterleri ve Öğrenci İşleri Daire Başkanlarına yönelik toplantının ilki Üniversitemizde gerçekleştirildi.

 

İçeriği ve yöntemi YÖK tarafından belirlenen, finansmanı AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi tarafından sağlanan ve ev sahipliğini İnönü Üniversitesi'nin yaptığı Bologna Süreci Toplantısı Turgut Özal Kongre ve Kültür Merkezinde yapıldı.

 


Toplantıya YÖK Başkan Vekili Prof. Dr. Ömer Demir, Rektör Prof. Dr. Cemil Çelik, YÖK Temsilcileri, Bologna Uzmanları ve Üniversitelerin Genel Sekreterleri ve Öğrenci İşleri Daire Başkanları katıldı.

Avrupa Birliği'ne uyum sürecinde yükseköğretim kurumlarının yol haritası niteliğindeki Bologna Süreci toplantısının açılış konuşmasını Rektör Prof. Dr. Cemil Çelik ve YÖK Başkan Vekili Prof. Dr. Ömer Demir yaptı.

 

Böylesine önemli bir toplantının İnönü Üniversitesinde yapılmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Rektör Prof. Dr. Cemil Çelik, ülkelere yükseköğretimlerini yeniden yapılandırmalarında ve eğitim kalitesini geliştirmelerinde önemli ve değerli araçlar sunması ve yükseköğretim programlarını değişen koşullar ve gereksinimler doğrultusunda geliştirmek için bir fırsat sağlaması nedeniyle önemli bir süreç olan Bologna Süreci toplantısının yararlı geçmesini diledi.

 

YÖK Başkan Vekili Prof. Dr. Ömer Demir ise Bologna Süreci Avrupa çapında yükseköğretimi yeniden yapılandırmak için başlatılan bir hareketin adıdır. Dolayısıyla Bologna Süreci dediğimiz zaman yükseköğretimde bir reformun bütün unsurlarını içeriyor. Yükseköğretim kurumunda en üst idareciden akademisyenine, öğrencisinden çalışanına kadar kimse bu sürecin dışında kalamaz. Üniversitelerin yeniden yapılandırılma süreci içerisinde herkesin rolünde ve katkısında değişiklik olacaktır. Bologna çalışması dediğimiz çalışmalar tamamen yükseköğretimin işidir.

 

Yükseköğretim sistemimizle ilgili sorunlara da değinen YÖK Başkan Vekili Prof. Dr. Ömer Demir, Türkiye'de yükseköğretim alanında erişim ve kalite konusunda yetersizliklerin olduğunu belirterek şunları söyledi: "Ülkemizde yükseköğretim alması gerekmekte olan insanların oranı % 40 kadardır. Bugünkü standartlara göre bu oranın % 60'ların üzerine çıkması gerekmektedir. Dolayısıyla biz yükseköğretim erişimi sorunuyla karşı karşıyayız. Yani biz bütün vatandaşlarımıza yükseköğretim kazandırmak zorundayız.

Diğer bir sorunumuzda kalitedir. Bir taraftan daha fazla insanımıza yükseköğretim verirken,  diğer taraftan yükseköğretim alan insanların yüksek seviyede donatılmasına önem vermeliyiz. Derslerde ve laboratuvarlarda öğrencilere neler verildiği, hangi yeteneklerin kazandırıldığı çok daha iyi denetlenmelidir. Bu ikisini yaptığımız zaman daha çok kişiye daha kaliteli bir eğitim vermiş oluruz. Ayrıca mevcut eğitimin kalitesini de belgelemiş oluruz. İşte Bologna Sürecinin bu anlamda ciddi katkıları olacaktır.

Açılış konuşmalarından sonra Bologna Uzmanı Prof. Dr. Nebahat Sarı "Yükseköğretim Sistemlerinin Uluslararasılaşması", Bologna Uzmanı Prof. Dr. Hasan Mandal "Yeterlilikler ve Kalite Güvencesi Çalışmaları", Bologna Uzmanı Prof. Dr. Miraç Akçay "Hareketlilik Çalışmaları", Bologna Uzmanı Prof. Dr. Süheyda Atalay ise "Diploma Eki ve Avrupa Kredi Transfer Sistemi Tanınma Çalışmaları" konularında konferans verdiler.

 
Spam Traps