Ana Sayfa / Haber
Prof. Dr. Turgay Seçkin TÜBİTAK-TBAG Üyesi Oldu 3122 defa okundu    

          İnönü Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Turgay Seçkin, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Temel Bilimler Araştırma Grubu (TBAG) üyeliğine getirildi.  

          Üniversiteler ve diğer kuruluşlarda görevli olan araştırmacıların çalışmalarını gerçekleştirmelerine yardımcı olmak ve bu yolla ülkemizde temel bilimler alanındaki Araştırma-Geliştirme faaliyetlerini projeler halinde desteklemek, teşvik ve koordine etmek amacıyla oluşturulmuş olan Temel Bilimler Araştırma Grubu (TBAG), evrensel gelişmeler ve ülke öncelikleri doğrultusunda, fizik, kimya, biyoloji, matematik ve istatistik alanlarındaki bilgi ve teknolojinin üretilerek, sonuçların hizmet ve/veya ürüne dönüştürülmesi yoluyla topluma kazandırılması için Ar-Ge faaliyetlerini yürüten bilim insanlarımızı desteklemektedir.

 

Prof. Dr. Turgay SEÇKİN

 

          13.10.1960  yılında Malatya'da doğan Turgay Seçkin, Kimya Lisans eğitimini 1983 yılında İnönü Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü'nde tamamlamıştır.  1983 yılında Milli Eğitim Bakanlığı Yurt Dışı Doktora Bursu kazanarak Amerika Birleşik Devletlerine gitmiştir. ODTÜ Yabancı Diller Yüksek Okulu'na devam ettikten sonra University of Southern Colorado 'da Yüksek Lisans Çalışmalarına başlamış ve Oregon State Universitesinde Lisans Üstü eğitimini Polimer Kimyası alanında yapmış 1990 Yılında İnönü Üniversitesine Dönerek  Fizikokimya alanında tekrar Doktora  yapmıştır. Aynı Yıl Öğretim Üyesi olarak göreve başlamıştır.

         Turgay Seçkin, 1996 yılında doçent olarak göreve başladığı İnönü  üniversitesinde 2001 yılından bu yana Profesör olarak çalışmalarını sürdürmektedir.

       Prof. Dr. Turgay Seçkin'in Polimer Kimyası alanında  Ağustos 2010 itibarıyla uluslararası bilimsel dergilerde yayınlanmış 71 makalesi, yazarları arasında yer aldığı bir kitap bölümü bulunmaktadır. Prof. Dr. Seçkin'in yayınları 500 civarında atıf almıştır.

       Prof. Dr. Seçkin'n bilimsel araştırmaları Polimer Kimyası ve hibrit malzeme üretimi ile nano malzemeler üzerinedir.

Prof. Dr. Seçkin'in geliştirmiş olduğu özgün polimerler ( Polibenzimidazoller, poliimit ve poliaramitler )  yüksek ısı dayanımları nedeniyle yüksek teknolji malzemeleridir .

       Prof. Dr. Turgay SEÇKİN Bölüm Başkan Yardımcılığı, Dekan Yardımcılığı, Merkez Müdürlüğü, Rektör Yardımcılığı görevlerinde bulunmuştur. 

       Prof.Dr. Turgay SEÇKİN,  Tübitak Proje Yürütücülüğü, DPT proje Yürütücülüğü, ve çok sayıda münferit projelerde yürütücü olarak görev almıştır.

       Prof .Dr. Turgay Seçkin, Farabi Kurum Koordinatörlüğü, Erasmus Kurum Koordinatörlüğü v.b. çok sayıda kurum içi ve dışı koordinasyonlarda görev almıştır.

       Prof.Dr. Seçkin, evli ve iki çocuk babasıdır.

 
Spam Traps