Ana Sayfa / Haber
Bakanlar Kurulu Ziraat ve Su Ürünleri Fakültelerinin Kurulmasına Onay Verdi 844 defa okundu    

         İnönü Üniversitesi'ne kurulması talep edilen Su Ürünleri ve Ziraat Fakültelerine Bakanlar Kurulu onay verdi.        Ortaya koyduğu bilimsel çalışmaların yanı sıra talep edilen fakültelerin kısa süre içerisinde kurulmasıyla birlikte İnönü Üniversitesi her alanda bilimin merkezi haline geliyor.
        Son olarak 01 Temmuz 2010 Perşembe günü resmi gazetede yayınlanan haberle birlikte Bakanlar Kurulu'nun kurulmasına onay verdiği  Su Ürünleri ve Ziraat Fakültelerinin kurulma kararı ile birlikte Fakülte sayımız 13 oldu.

         Bakanlar Kurulundan çıkan bu sevindirici karar aşağıda belirtilmiştir

 

 

1 Temmuz 2010 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 27628

BAKANLAR KURULU KARARI

             Karar Sayısı : 2010/521

             İnönü Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak Su Ürünleri Fakültesi kurulması; Millî Eğitim Bakanlığının 11/5/2010 tarihli ve 7933 sayılı yazısı üzerine, 28/3/1983 tarihli ve 2809 sayılı Kanunun ek 30 uncu maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 1/6/2010 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

 

Karar Sayısı : 2010/579

             İnönü Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak Ziraat Fakültesi kurulması; Millî Eğitim Bakanlığının 27/5/2010 tarihli ve 8866 sayılı yazısı üzerine, 28/3/1983 tarihli ve 2809 sayılı Kanunun ek 30 uncu maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 7/6/2010 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

 

                                                                                                                                Abdullah GÜL

                                                                                                                         CUMHURBAŞKANI

 

 

Recep Tayyip ERDOĞAN

             Başbakan

 

           C. ÇİÇEK                                 B. ARINÇ                              A. BABACAN                                  M. AYDIN

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.            Devlet Bak. ve Başb. Yrd.            Devlet Bak. ve Başb. Yrd.                         Devlet Bakanı

 

           H. YAZICI                                F. N. ÖZAK                          M. Z. ÇAĞLAYAN                                F. ÇELİK

         Devlet Bakanı                             Devlet Bakanı                             Devlet Bakanı                                Devlet  Bakanı

 

          F. N. ÖZAK                              S. A. KAVAF                              C. YILMAZ                                    S. ERGİN

       Devlet Bakanı V.                           Devlet Bakanı                             Devlet Bakanı                                 Adalet Bakanı

 

        M. V. GÖNÜL                             B. ATALAY                              B. ATALAY                                  M. ŞİMŞEK

   Milli Savunma Bakanı                       İçişleri Bakanı                         Dışişleri Bakanı V.                             Maliye Bakanı

 

        N. ÇUBUKÇU                              M. DEMİR                                R. AKDAĞ                                  B. YILDIRIM

     Milli Eğitim Bakanı               Bayındırlık ve İskân Bakanı                    Sağlık Bakanı                               Ulaştırma Bakanı

 

         M. M. EKER                              Ö. DİNÇER                                N. ERGÜN                                     T. YILDIZ

Tarım ve Köyişleri Bakanı          Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı           Sanayi ve Ticaret Bakanı             Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

 

                               E. GÜNAY                                                                                V. EROĞLU

                      Kültür ve Turizm Bakanı                                                               Çevre ve Orman Bakanı

 

 

 
Spam Traps