Ana Sayfa / Haber
Kadın Sorunları Bilimsel Platformu Düzenlendi 1016 defa okundu    

        İnönü Üniversitesi'nde düzenlenen programda kadın sorunları bilimsel bir platformda ele alındı.

       Kadın sorunlarına yönelik farkındalık ve duyarlılığı arttırıcı eğitsel etkinliklerden ilki olarak gerçekleştirilen Kadın Sorunları Bilimsel Platformu'nda ülkemiz ve ilimizde kadın sorunları ve kadının sosyoekonomik statüsü ele alındı.

       


        İnönü Üniversitesi H. Ahmet Yesevi Salonunda düzenlenen platformda ilk konuşmayı Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Süheyla Ünal yaptı. Kısa adı İNÜKSAM olan İnönü Üniversitesi Kadın Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin kuruluş çalışmalarıyla ilgili bilgiler vererek konuşmasına başlayan Prof. Dr. Süheyla Ünal, merkezin temel amacının toplumsal cinsiyet duyarlılığını ve eşitliğini gerçekleştirmek üzere kadının sorunları ve sosyoekonomik statüsü ile ilgili her alanda bilimsel araştırma ve incelemeler yapmak, buradan elde edilen verilerin hayata geçmesini sağlamak, halkın, özellikle gençlerin bu konuda bilgilenmesine yönelik eğitim faaliyetlerinde bulunmak olduğunu söyledi. Prof.  Dr. Ünal, 'Özellikle "şiddet" her geçen gün şiddetini daha fazla arttırdığı, sorun çözme yöntemi olarak yaygın olarak kullanıldığı ve etkisini kadınlar, çocuklar gibi güçsüz konumda olanlar üzerinde gösterdiği için en öncelikli ele alınması gereken sorundur.' şeklinde konuştu.

         Prof. Dr. Süheyla Ünal'ın konuşmasından sonra Amerikalı Akademisyen Prof. Dr. Philippa Strum'un sunduğu 'Kadına Yönelik Şiddet ve Kadın Hakları' konulu konferansa geçildi.  

         Geçmişten günümüze kadar gerek dünya dinleriyle, gerekse sonradan çıkarılan çeşitli yasa ve kanunlarla kadınlar korunmaya çalışılmışsa da bunların hiçbir zaman yeterli olmadığını vurgulayan Prof. Dr. Philippa Strum konuşmasında şunları söyledi: "Neden erkek hakları insan haklarıdır demiyoruz da  kadın hakları insan haklarıdır diyoruz. Çünkü genel olarak tüm ülkelerde, ezilen, baskı gören, şiddet gören  mağdur olan kesim kadınlardır. Geçmişten günümüze kadar gerek dünya dinleriyle, gerekse sonradan çıkarılan çeşitli yasa ve kanunlarla kadınlar korunmaya çalışılmışsa da bunlar hiçbir zaman yeterli olmamıştır. Kadınlar yüzyıllardan beri evlere hapsedilmiş, kayıt dışı işlerde, çocuk bakma ve ev işlerini çevirme gibi görevlerde bulunmaya zorlanmış, kamusal alanlarda görev almalarına sıcak bakılmamışlardır.

İnsan hakları doğaldır, eşittir, evrenseldir. İnsan haklarının en önemli mesajı insancıl olmayan davranışlara asla taviz vermemesidir. Ülkeler gelenek, görenek, din, töre gibi kavramlarındaki kadın haklarını suistimal eden maddeleri temizlemeli, arındırmalıdırlar. Temel amaç kadına yönelik her türlü baskı ve eziyetin kaldırılmasıdır. Kadınların ilerlemesi, kalkınması olmadan ülkelerin ilerlemesi kalkınması olanaksızdır." 
              

        Prof. Dr. Strum'un konferansından sonra 'Kadına Yönelik Şiddet' başlıklı panele geçildi. Panelde Yard. Doç. Dr. Hayri Keser 'Kadına Yönelik Şiddetin Hukuki Boyutu', Prof. Dr. Gülsen Güneş 'Türkiye'de Kadına Yönelik Şiddet ve Malatya'daki Çalışmalar', Sermin Timur 'Çocukluk Çağı Örselenmeleri ve Kadına Yönelik Şiddet',  Mehtap Alaman 'Evlilikte Kadına Yönelik Cinsel İstismar ve Şiddetin Belirlenmesi', Bora Özdemir 'Aile İçi Şiddetin Adli Tıp Boyutu' konularında konuşmalar yaptılar.

        Daha sonraki seanslarda katılımcı ve panelistler çalışma grupları oluşturarak 'Kadına Yönelik Şiddeti Önleme' konusunda atölye çalışmaları yaptılar.

 
Spam Traps