Ana Sayfa / Haber
Prof. Dr. Demir: "Bilimsel Eylemde Dürüstlük Şart Olmalıdır." 936 defa okundu             Üniversitemizde "Akademik Yükseltilmelerde Etik Sorunlar" konulu konferans düzenlendi. Üniversitemiz Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen, Rektör Prof. Dr. Cemil Çelik, Rektör Yardımcıları, üniversitemiz öğretim üyeleri ile öğrencilerin katıldığı konferansa konuşmacı olarak Akdeniz Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ramazan Demir katıldı.

        Konferansında "Akademik Yükseltilmelerde Etik Sorunlar" konusunu işleyen Prof. Dr. Ramazan Demir bu çerçevede bilim, bilimsel araştırma, araştırma etiği, bilimsel yayınlarda etik dışı davranış nedenleri ve çözüm önerilerini ele aldı.

         Sonsuzluk içerisinde varolan gerçeği bilim, insan fıtratına, yaratılışına ters olan hareket, davranış ve algılama sistemini de  etik olarak tarif eden Prof. Dr. Demir, bilimsel hayatın içerisinde yer alan tüm çalışmaların   bu değerler içerisinde geliştirilmesi ve korunması gerektiğini vurguladı.

         Bilimsel eylemde dürüstlüğün şart olduğunu ve bu doğrultuda ahlaklı, doğru, şeffaf ve emeğe saygılı olmanın gerekliliğini anlatan Prof. Dr. Demir, etik konusundaki gelişmeleri şöyle izah etti: "İlk kez "araştırma ve yayın etiği" 1980'in sonlarından itibaren dile getirildi.TÜBİTAK 1991'da "Yayın Etiği" sempozyumu düzenledi. 2001'de "Araştırma ve Yayın Etiği Kurulu- AYEK" kurul oluşturdu. Sağlık Bakanlığı aynı yıllarda "ilaç araştırmaları" ile ilgili sınırlı etik kurullar oluşturdu. Başbakanlığa bağlı "Devlet Memurları Etik Kurulu" kuruldu. Artık "etik kavramlar" özellikle akademik kesimlerde yaygın olarak değerlendirilmeye açıldı."
          Akademisyenlerin sorumluluğu konusundaki temel ilkelerden bahseden Prof. Dr. Demir, tasarım, projelendirilme ve yürütmede mesleki donanıma sahip olmak, Ar-Ge sürecinde, bulguların kaydında, analizinde özeleştiri, dürüstlüğü ilke kılmak, aynı konuda araştırma yapan diğer kişilerin emeğine karşı saygılı olmak, araştırma grubunun tüm üyelerinin anlayış ve tavırda "etik" olması konularında, dürüstlük ve açıklığın temel ilke olmalısı gerektiği şeklinde konuştu.

         Konferansın son bölümünde akademik yükseltilmelerde etik olgusunun günümüzdeki durumunu değerlendiren Prof. Dr. Ramazan Demir konuşmasını şöyle bitirdi: "Türkiye, etik konusunu bilimde konuşmaya başlamıştı, geriye gidiş var. Bilim ve akademiye gönül veren Türk insanlarının emeklerinin küçümsenmesi var.Yurtdışında olumsuz reaksiyonlara sebep olan durumlar var. Bilim dünyasında daha zor yer bulma riskimiz var."

 

 

 
Spam Traps