Ana Sayfa / Haber
Türk Kültür Hayatında Maturıdilik 1046 defa okundu              9 Eylül Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Hanefi Özcan, " Türk Kültür Hayatında Maturıdilik" başlıklı bir konferans vermek üzere üniversitemizdeydi.

          Hoca Ahmet Yesevi Salonumuzda düzenlenen konferansa Rektörümüz Prof. Dr. Cemil Çelik, fakülte dekanlarımız, öğretim üyelerimiz ve çok sayıda öğrenci katıldı.

          Türk düşünce hayatının tek boyutlu bir düşünce çizgisi izlemediğini belirterek konferansına başlayan Prof. Dr. Özcan, göçebe hayatın etkisiyle şekillenen Türk düşünce hayatının mitolojiden ve doğadan beslendiğini ifade etti. Böylelikle Türk düşüncesinin somut bir düşünce yapısına uygun şekil aldığını, bunun da birçok konuyla ilgili olarak realist bakış açısına uygun açıklamalar getirme zorunluluğu doğurduğunu ifade eden Prof. Dr. Hanefi Özcan, yarı mitolojik, yarı doğaya bağlı realist bir yaklaşımın Türk düşünce hayatının başlangıcında temel esas olduğunu dile getirdi. Türklerin İslam dairesine girişlerini, İslamiyet'in kabulünün Türklere kazandırdıklarını ve kaybettirdiklerini ele alan Prof. Dr. Hanefi Özcan, din ve kültür kavramlarını toplum düşüncesi temelinde inceleyerek konuşmasını Maturıdi düşünceye bağladı. Bir milletin kendi değerlerinden ve kültüründen feragat etmeden dini özümseyip iyi bir şekilde yaşamasının mümkün olup olmadığı sorusu temelinden Maturıdilik'e yaklaşan Prof. Dr. Özcan, rasyonel kelam anlayışıyla yoğrulmuş bir din ve felsefe yorumuna sahip olan Maturıdi'nin, İslam'ın, Kuran'ın yorumlanması yoluyla Türk kültürüne uygun bir üslupta yaşanıp yaşanamayacağına dair düşünceler ürettiğini aktardı. Maturıdi'nin İslam dinini te'vil yoluyla Türk toplumuna benimsetecek çalışmalara imza attığını belirten Prof. Dr. Özcan, her dinde olduğu gibi İslam'da da farklı yorumların olduğunu ve bu yorumların toplumların kültürleri çerçevesinde şekillendiğini dile getirdi. Dinin itikadi yönünün yanı sıra örnekleme, yaşayış kısmıyla ilgili olarak önem arzeden düşüncelere sahip olan Maturıdi'nin düşüncesindeki önemli ayrıntıları dile getirip yorumlayan Prof. Dr. Hanefi Özcan, konferansını Maturıdi düşüncenin belirleyici önermelerini açıklayarak sonlandırdı.

 
Spam Traps