Ana Sayfa / Haber
Girişimler Sonuç Verdi: 4/B`li 100 Personelimizin Giderini Maliye Üstlendi 1048 defa okundu               İnönü Üniversitesi'nde 4/B statüsünde çalıştırılan ve maaşları öğrenci harçlarından elde edilen gelirle ödenen 282 personelden 4/B statüsündeki 100 çalışanın  maaşlarının İnönü Üniversitesi  rektörlüğüne verilecek özel bütçeden ödenmesi talebi Maliye Bakanlığı'nca uygun görüldü ve böylece yaklaşık 2 milyon liralık kaynağın üniversitenin öğrenciye yönelik hizmetleri için kullanılması sağlandı.

           İnönü Üniversitesi'nde, 5620 sayılı kanun kapsamında 657 sayılı Devlet memurları kanununun 4 üncü maddesinin B fıkrası hükümleri uyarınca 216 personel ve  sürekli işçi  statüsünde 66 personel olmak üzere toplam 282 personel görev yapmaktadır.

           Yıllar öncesinden işe alınan ve her geçen gün sayısı arttırılan bu personelin tüm giderleri İnönü Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı gelirlerinden karşılanıyor.  Tamamen öğrenci harçlarından oluşan Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı bütçesinin aslında öğrencinin yemek, barınma, sağlık, spor ve kültür faaliyetlerine yönelik ihtiyaçları için kullanılması gerekiyor. Geçmiş dönemlerde ilgili daire başkanlığımızın, ücretini karşılayabileceğinden çok daha fazla personel alması sonucu  Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı bütçesinin %75'i bahse konu personel giderlerine aktarılıyordu. Bu da öğrenciye sunulması gereken yemek, barınma, sağlık, spor, sosyal, kültürel ve bilimsel faaliyetleri aksatıyordu.

            Bu sorunun aşılabilmesi için üniversitemiz yönetimi tarafından Maliye Bakanlığı ile yapılan görüşmeler sonuç verdi. Maliye Bakanlığı, 100 adet 4/B'li personelimizin giderlerinin özel bütçeden karşılanması talebini kabul etti. Bu talebimiz Maliye Bakanlığı'nın 19 03 2010 tarih ve 36/5 sayılı onayları ile uygun görülmüş ve bu doğrultuda  4/B statüsündeki 100 personelin vize işlemi yapılmıştır.

Bu devir işlemi ile  Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığının bütçesine 2 milyon TL'ye yakın kaynak sağlanmış olacak. Bunun sonucu olarak ilgili daire başkanlığımız önemli bir mali külfetten kurtulmuş ve bu doğrultuda öğrencilerimize yönelik gereken yemek, barınma, sağlık, spor, sosyal, kültürel ve bilimsel faaliyetlerin daha rahat bir şekilde yapılması mümkün olacaktır.

 

 
Spam Traps