Ana Sayfa / Haber
Prof. Dr. Koçak , "Anayasalar Devleti Değil Bireyi Korumak İçin Yapılmalı" 1389 defa okundu             Okan Üniversitesi Kurucu Dekanı Prof. Dr. Mustafa Koçak'ın verdiği "Türkiye'nin Anayasa Arayışları" başlıklı konferans büyük ilgi gördü. 
         Kongre ve Kültür Merkezimizde düzenlenen konferansa Rektör Prof. Dr. Cemil Çelik, Rektör Yardımcıları, fakülte dekanları, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı. Yoğun bir katılımın olduğu konferansa, Türkiye'nin anayasa arayışlarının yeni olmadığını; 1800'lü yılların sonundan başlayarak değişen dünya düzeni karşısında ülkenin ve aydınların aldığı tutumlarla birlikte şekil alan anayasa çalışmalarını belirterek başlayan Prof. Dr. Mustafa Koçak, Avrupa'nın hukuk ve siyaset anlayışını belirleyen üç temel öğeyi; Yunan felsefesi, Roma hukuku ve Hıristiyanlığı aktararak sözlerine devam etti. Bu üç öğenin, özellikle de Hıristiyanlığın hukuki, siyasi ve toplumsal alanı ne derece etkilediğini örnekleriyle açıklayan Prof. Dr. Mustafa Koçak, Hıristiyanlık temelli birçok kavramın bugün de geçerli olduğunu sözlerine ekledi. Anayasacılığın, siyasi iktidarların hukukla kısıtlanması, bireyin hak ve özgürlüklerinin korumaya alınması olarak tanımlanması gerektiğini kaydeden Prof. Dr. Mustafa Koçak, modern anayasanın normlar hiyerarşisine uygun bir şekilde bireyin hak ve özgürlüklerini koruyarak şekillendiğini ifade etti. Ülkemizde anayasacılığın, kendisine sömürge arayan Batıya karşı savunma silahı olarak kullanıldığını, bu düşünceden hareketle 1876 yılında düzenlenen Kanun-ı Esasi'nin Batının Osmanlı topraklarındaki gayrimüslim halkın haklarını korumaya yönelik baskıları sonucu ortaya çıktığını belirten Prof. Dr. Mustafa Koçak, böylelikle anayasalı bir devlet olduğumuzu fakat anayasal bir devlet olamadığımızı ifade etti. Ülkemizdeki anayasa uygulamalarını kronolojik olarak değerlendiren Prof. Dr. Mustafa Koçak, devleti korumak için değil bireyin hak ve özgürlüklerini korumak için düzenlenecek anayasaların başarıya ulaşabileceğini belirtti. Anayasal işleyişe dair eleştiri ve çözüm önerileri sunduğu konuşmasına halkın oyuyla ve büyük çoğunluğun onayıyla düzenlenecek yeni bir anayasanın sosyal, kültürel ve toplumsal alanlarda büyük bir rahatlama getireceğini kaydederek devam eden Prof. Dr. Mustafa Koçak, birlik ve beraberlik temeline dayalı, tarihsel öğeleri ve bireyi koruyan, taklitten uzak bir anayasaya ülkemizin geleceği adına ihtiyaç duyulduğunu aktardı. Tüm anayasalarda, bireyi, devletin hükmünden koruyan, birey hak ve özgürlüklerini güvence altına alan bir anlayış hakimken ülkemizdeki anayasaların devleti koruma düşüncesiyle düzenlendiğini dile getiren Prof. Dr. Mustafa Koçak, artık bu anti anayasal anlayışın değişmesinin zamanının geldiğini belirtip uzlaşma temelinde ve kavgadan uzak bir yapıyla yeni bir anayasanın oluşturulabileceğini ifade ederek sözlerini sonlandırdı. Konferansını dinleyenlerin sordukları soruları cevaplayarak sonlandıran Prof. Dr. Mustafa Koçak'a, Rektör Prof. Dr. Cemil Çelik, günün anısına hediye takdim etti.

 
Spam Traps