Ana Sayfa / Haber
İnsan Hakları Paneli 2157 defa okundu    

İnönü Üniversitesinde İnsan Hakları ve Demokrasi Haftası nedeniyle "İnsan Hakları" başlıklı panel yapıldı.

Hoca Ahmet Yesevî Konferans Salonunda yapılan panele Malatya Baro Başkanı Av. Enver Han, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Abdulkadir Baharçiçek, Rektör Danışmanı Yrd. Doç. Dr. Cemal Koyunoğlu, Fen-Edebiyat Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Emin Çelebi, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı.

Malatya Baro Başkanı Av. Enver Han, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Abdulkadir Baharçiçek ve İlahiyat Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Mehmet Birsin'in konuşmacı olduğu panelin açılış konuşmasını yapan Fen-Edebiyat Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Emin Çelebi, İnsan Hakları ve Demokrasi Haftası nedeniyle düzenledikleri panelde kıymetli konuşmacılar tarafından insan hakları konusunun işleneceğini ifade etti.

Panelde konuşan ve insan haklarının önemine vurgu yapan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Abdulkadir Baharçiçek, "İçerisinde bulunduğumuz hafta insan hakları haftası olarak kutlanmaktadır. İnsan hakları önemli bir konudur. Özellikle içerisinde bulunduğumuz zamanda insan haklarının en çok ayaklar altına alındığı bir dönemi yaşamaktayız. Özellikle İslâm coğrafyasında daha çok karşılaştığımız insan hakları ihlali hepimizi derinden üzmektedir. En yakınımızda Suriye'de, Irak'ta, Doğu Türkistan'da, Arakan'da ve daha nice Müslüman toplumlarında yaşanan insan hakları ihlalleri tamamen masum insanlara yöneliktir." dedi. 

"İnsan hakları, başka nedenlerden dolayı değil, sadece insan olduğu için cinsi, rengi, ırkı ne olursa olsun doğuştan sahip olduğu haklardır." diyen Prof. Dr. Abdulkadir Baharçiçek, insan hakları ihlalinin ise özellikle devletler tarafından yapıldığını söyledi. Prof. Dr. Abdulkadir Baharçiçek, "İnsan haklarının güvence altına alınması ve korunması ancak devlet tarafından yapılabilir. Çünkü devlet güçlü, birey ise güçsüzdür. Tabi bireysel hakların ihlali de söz konusudur. Terör eylemleri buna verilecek bir örnek olabilir. Ancak nihayetinde temel hak ve hürriyetin korunması, güvence altına alınması devletin görevidir. Bir devlet, toplumda huzuru, barışı ve güven ortamını sağlamak istiyorsa insan haklarını teminat altına alması gerekmektedir. Hak ve özgürlükler bir tarafa bırakılarak başka konularla ilgilenilmemeli. Bireyin temel hak ve özgürlüklerinin varlığı demokratikleşmenin olmazsa olmazıdır. Sonuç olarak insan hakları bir devletin geleceği ile direk bağlantılıdır." şeklinde konuştu.

İslam'da insan hakları konusunda konuşan Doç. Dr. Mehmet Birsin ise dinimizde insanın değerli bir varlık olarak tanımlandığını belirterek, "İslam'da insan hakları formülasyonu modern bir formülasyondur. İslam'da insan değerli midir? Sorusunun cevabı ancak İslam ile cevaplanabilir. Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim de insan şerefli bir varlık olarak gösterilmiştir. Dolayısıyla insana verilen değer direk Allah tarafından kıymetli kılınmıştır. Sünnete baktığımızda Peygamberimizin zaman zaman haksızlıklara karşı sözleşme yapması, insan haklarının önemi açısından verilecek bir örnektir." dedi.

"İnsan Hakları ve Hukuk" başlığı altında konuşan Malatya Barosu Başkanı Av. Enver Han, insan haklarının hukuksal boyutu hakkında bilgiler verdi ve insan haklarını uygulamada ve savunmada hukuki işlevin önemli olduğunu söyledi. Bireyin hak ve hukukunu savunmada yargının önemli bir yerinin olduğunu belirten Av. Enver Han, insan hakları konusunda hukuk ve baroların yürüttüğü işler hakkında bilgiler verdi.

Yapılan konuşmalardan sonra öğrencilerden gelen sorulara cevap verildi ve program sona erdi.

 

 
Spam Traps