Ana Sayfa / Haber
Üniversitemizde "Genel Cerrahiden Ustalar" Konferansı Düzenlendi 2064 defa okundu    

İnönü Üniversitesi Bilimsel Araştırma Topluluğu (ÜNİBAT) tarafından  "Genel Cerrahiden Ustalar" başlıklı konferans düzenlendi.

Turgut Özal Kongre ve Kültür Merkezindeki konferansa, Rektör Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Hacettepe Üniversitesi Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İskender Sayek, İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mahmut Durmuş, İnönü Üniversitesi Karaciğer Nakli Enstütüsü Müdürü Prof. Dr. Sezai Yılmaz, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı.

Konferansın öncesinde konuşan Rektör Prof. Dr. Kızılay, "İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi büyük ölçüde Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesini örnek almaktadır. Ama artık Hacettepe Üniversitesine rakiptir. İnönü Tıp Fakültesi ve siz değerli öğrencileri Hacettepeye rakipsiniz. İNÜBAT'ın çalışmaları Hacettepe Üniversitesinin önündedir. Çok aktif çalışmalar yapıyorsunuz. Bu çalışmalarınızın artarak devam etmesini diliyorum. Nasıl boynuz kulağı geçerse burdaki duayen hocalarımızı geçeceğinizi, Türkiye'deki tıp eğitimini de çok daha ileriye taşıyacağınızı biliyorum ve buna yürekten inanıyorum. Hepinizi kutluyorum." diye konuştu.

Hacettepe Üniversitesi Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İskender Sayek ise hekimliği profesyonelizm ve mesleki sorumluluk olarak tanımlamaya çalıştığını kaydederek, "Hekimin rolleri iki ana başlıkta toplanır. Birincisi tanı ve tedavi yani iyileştirici olmak, ikincisi ise mesleki sorumlulukları tanımaktır. İşte bu durum profesyonellik kavramı içerisinde tanımlanıyor. Bana belki de mesleki sorumluluk olarak söylenmeye çalışılan etik standartları ve bu standartlar çerçevesinde hekimlik görevinin yürütülmesidir. Mesleki sorumlulukların tümü etik değerler değildir. Ancak şunu söyleyebilirim ki etik değerler ve standartlar sadece hekimlikle ilgili değildir. Aslında insan yaşamında her alanda çalışanlar için etik değerler önemlidir ve uyulması gerekir. Daha çok tartışılan hekim ve tıp alanının etik değerleri ön plana çıkar. Çünkü doğrudan insanla uğraştığımız için bizi biraz daha merkeze koyuyorlar." ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Sayek, 21. yüzyılda sağlıkta çok şeyin değiştiğine değinerek, şöyle konuştu: "Sağlık hizmetleri sunumunda bir küreselleşme var. Bu küreselleşmenin getirdiği sıkıntılar vardır. Göç bizi sağlıkta çok etkiliyor. Türkiye'nin bugün yaşadığı özellikle Suriye ve Irak'ta yaşanan göçlerle de sağlık önemli ölçüde etkilenmiştir. Kültürel farklılıklar ve yaşlı nüfus artışı gibi nedenler var. İnsanların zorunlu olarak bir kente ya da merkeze taşınmaları bu kişilerin o çevredeki sorunlarıyla yeni geldikleri çevreyle ilgili sorunları çok farklıdır ve sağlığı bu açıdan çok etkiler. Hastaların hastanede yatırılma süreleri de kısalmıştır. Benim zamanımda bir safra kesesi ameliyatından sonra hasta bir hafta on gün yatırılırken şimdi bu süreç 24 saate düşmüştür. Dolayısıyla yaklaşımlarda artık bir değişiklik var. Bugün sanal hastanecilikten bahsediliyor. Sanal hastaneler oluşturulacak ve siz bu hastanelere girmeden tedavi edeceksiniz."

- "İnönü Üniversitesi Karaciğer Naklinde 8 Yıldır Birinci Sırada"-

İnönü Üniversitesi Karaciğer Nakli Enstütüsü Müdürü Prof. Dr. Sezai Yılmaz da organ naklinin 20. yüzyılın ikinci yarısında gerçekleştirilen en büyük tıbbi başarı olduğunu kaydederek, şunları söyledi: "Araştırma ve klinik uygulama açısından üniversite hastanelerin en karmaşık ve en zor işleridir. Hastaneler her anlamda kalite kontrolü yapmakta, seri olarak yapılan cerahi işlemler içinde en pahalısı ve bir çok kurumu tek başına ayakta tutmaktadır. Özel hastanelerde büyük kazanç kaynağı, kamu hastanelerinde ise akademik ilginin ötesine geçememiştir. 2008 yılından bugüne kadar Malatya İnönü Üniversitesi yaklaşık sekiz yıldır karaciğer nakli konusunda birinci sırada yer alır. 2008 yılı verileri ile 2015 te de bu karaciğer nakli konusunda yüksek performansı hep devam etti. En fazla karaciğer naklini 2013 yıllında yaptık. 300'ün üzerinde bir karaciğer nakli yapıldı . 2016 yıllında da muhtemelen 230 nakil sayısıyla bitireceğiz. Karaciğer nakli yapmak hiçbir şeyi ifade etmez. Mutlaka bilimsel,  eğitimsel ve araştırma olarak mutlaka taçlandırmak lazım. Nitekim uzun uğraşlar sonuncunda 2011 yılın da YÖK'te karaciğer nakli enstütüsü fikrini kabul ettirdik. Amacımız bir tek karaciğer nakli yapmak değil, yüksek lisans ve doktora programları açmak, karaciğer nakli ile ilgili her branşta araştırma laboratuvarları, en yüksek sayıda ve kalitede karaciğer ve diğer organ nakillerini burada gerçekleştirmektir."

 

 
Spam Traps