Ana Sayfa / Haber
Sosyal Bütünleşme Açısından Kerbelâ Olayı 1329 defa okundu    

Avrasya Alevilik Bektaşilik Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Doç. Dr. Mehmet Dönmez tarafından "Sosyal Bütünleşme Açısından Kerbelâ Olayı" başlıklı konferans verildi.

Hoca Ahmet Yesevî Konferans Salonunda gerçekleştirilen konferansa akademik, idari personel ve öğrenciler katıldı.

Kerbelâ olayının, hem İslâm tarihi hem de insanlık tarihi içinde eşine ender rastlanır bir vahşet olarak tarih sahnesindeki yerini aldığını belirten Doç. Dr. Mehmet Dönmez, "İslam dünyası içinde yer alan birçok insanın bu olay karşısında farklı duygular içinde olduklarını konuyla ilgili birçok eserden öğrenmekteyiz. Bu acı ve ızdırap bilimsel eserlere, romanlara, hikâyelere, menkıbelere, maktellere ve şiirlere yansımaktadır. Bu eserleri kaleme alan kişilerin beslendiği kültür ve değer yargıları, idrak âlemleri ister istemez bu eserlere ve olayı izah etmeye de yansımaktadır. Dolayısıyla Kerbelâ olayını anlama ve analiz etme şekli de farklılaşmaktadır. Bizde bu çalışmamızda Kerbelâ olayının Türk toplumuna yansımalarını ve sosyal bütünleştirici boyutunu tahlil etmeye çalışacağız. Kerbelâ olayının toplumlara yansıyan yüzünü ve etkilerini tespit etmek ve toplumlar tarafından nasıl idrak edildiğini açıklığa kavuşturmak bir sosyal olgu olarak karşımızda durmaktadır. Biz bu çalışmamızda Müslüman olan diğer topluluklardan ziyade, Türk toplumundaki etkilerini ve idrak edilme tarzını sosyoloji ilminin verileri ışığında ele alıp incelemeye çalışacağız." dedi. 

 

 
Spam Traps