Ana Sayfa / Haber
Üniversitemiz Bir Yeni Fakülte, Yüksekokul ve Enstitü`ye Kavuştu 936 defa okundu    


         İnönü Üniversitesi'ne kurulması talep edilen İletişim Fakültesi,Yabancı Diller Yüksekokulu ve Eğitim Bilimleri Enstitüsü'ne Bakanlar Kurulu onay verdi.

         Ortaya koyduğu bilimsel çalışmaların yanı sıra talep edilen fakültelerin kısa süre içerisinde kurulmasıyla birlikte İnönü Üniversitesi her alanda bilimin merkezi haline geliyor.

         Son olarak 26 Şubat  2010 Cuma günü resmi gazetede yayınlanan haberle birlikte Bakanlar Kurulu'nun kurulmasına onay verdiği  İletişim Fakültesi,Yabancı Diller Yüksekokulu ve Eğitim Bilimleri Enstitüsü ile Fakülte sayımız 11, Enstitü sayımız 4, Yüksekokul sayımız 4 oldu.

 

          Bakanlar Kurulundan çıkan bu sevindirici karar aşağıda belirtilmiştir

 

Tablo 1

26 Şubat 2010 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 27505

BAKANLAR KURULU KARARI

             Karar Sayısı : 2010/103

             Ekli listede yer alan fakülte, enstitü ve yüksekokulların karşılarında belirtilen yükseköğretim kurumlarına bağlı olarak kurulması; Millî Eğitim Bakanlığının teklif yazıları üzerine, 28/3/1983 tarihli ve 2809 sayılı Kanunun ek 30 uncu maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 1/2/2010 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

                                                                                                                                                      Abdullah GÜL

                                                                                                                                                   CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

            Başbakan

           C. ÇİÇEK                             B. ARINÇ                         A. BABACAN                                M. AYDIN

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.   Devlet Bak. ve Başb. Yrd.    Devlet Bak. ve Başb. Yrd.                     Devlet Bakanı

          H. YAZICI                          F. N. ÖZAK                   M. Z. ÇAĞLAYAN                              F. ÇELİK

       Devlet Bakanı                      Devlet Bakanı                      Devlet Bakanı                              Devlet Bakanı

           E. BAĞIŞ                          S. A. KAVAF                        C. YILMAZ                                   S. ERGİN

       Devlet Bakanı                      Devlet Bakanı                      Devlet Bakanı                              Adalet Bakanı

       M. V. GÖNÜL                       B. ATALAY                    A. DAVUTOĞLU                             M. ŞİMŞEK

  Milli Savunma Bakanı                İçişleri Bakanı                     Dışişleri Bakanı                             Maliye Bakanı

       N. ÇUBUKÇU                        M. DEMİR                           R. AKDAĞ                                 B. YILDIRIM

   Milli Eğitim Bakanı       Bayındırlık ve İskân Bakanı            Sağlık Bakanı                            Ulaştırma Bakanı

        M. M. EKER                         Ö. DİNÇER                          N. ERGÜN                                   T. YILDIZ

Tarım ve Köyişleri Bakanı Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı   Sanayi ve Ticaret Bakanı       Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

                                                E. GÜNAY                                                   V. EROĞLU

                                      Kültür ve Turizm Bakanı                                Çevre ve Orman Bakanı

 

 
Spam Traps