Ana Sayfa / Haber
İÜ Vakıf Genel Kurulu Toplandı 1278 defa okundu    

          İnönü Üniversitesi Vakfı Genel Kurulu 02.02.2010 tarihinde saat 14.00'de İnönü Üniversitesi Rektörlüğü Senato Salonunda toplandı. Toplantıya katılan üyelerin imzaladığı hazirun cetveline göre toplantıya 15 üye asaleten 15 üye vekâleten katıldı, toplantı için gerekli çoğunluğun bulunduğu anlaşıldı ve gündemin görüşülmesine başlandı.

          Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasından sonra başkanlık divanının oluşumuna geçildi. Yapılan oylamaya göre Divan Başkanlığına Sadi ERGÜL, Üyeliğe Dr. Kadir KARTALCI ve Cevdet ATALAN getirildi.

          Gündem gereğince açılış konuşmasını yapan Vakıf Başkanı Prof. Dr. Cemil Çelik, İnönü Üniversitesi Vakfının durumu ve çalışması hakkında genel bir bilgi verdi. Açılış konuşmasının ardından gündem maddelerine geçildi. 2009 yılı Vakıf Bilançosu ve Gelir-Gider tablosunun okunmasının ardından Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Denetleme Kurulu Raporu okundu. 2010 yılı bütçesi taslağının görüşülüp onaylanmasının ardından Yönetim Denetleme ve Disiplin Kurullarına üye seçimine geçildi. Açık oylama yöntemi ile yapılan oylamanın sonunda oy birliği ile Vakıf organları aşağıdaki şekilde oluşturuldu:

 

YÖNETİM KURULU (ASIL ÜYELER)

1 – Prof. Dr. Cemil ÇELİK (Vakıf Başkanı)

2 – Enver ERDEM (İl Vali Yrd.)

3 – Belediye Başkanı

4 – Ticaret Sanayi Odası Başkanı

5 – Prof . Dr. İlhan İÇEN (Vakıf Başkan Yrd.)

6 – Prof. Dr. Süheyla ÜNAL (Rektör Yrd.)

7 – Prof. Dr. Ramazan ÖZDEMİR (Tıp Fak. Dekanı)

8 – Prof. Dr. Recep GÜNEŞ (İ.İ.B.Fak. Dekanı)

9 – Prof. Dr. Selçuk KUTLUAY (Fen Edb. Fak. Dekanı)

10 – Şaban TAÇYILDIZ

11 – Abdurrahman YAVUZ

12 – İlhan KILIÇASLAN

13 – Adnan AKSOĞAN

14 – Sadi ERGÜL

15 – Mevlüt ASLANOĞLU

 

YÖNETİM KURULU (YEDEK ÜYELER)

1 – Muammer ŞAHİN 

2 – Özdemir ŞİRELİ

3 – İbrahim ŞAHİN

 

 

DENETLEME KURULU (ASİL ÜYELER)

1 – Seyit ZAPÇI

2 – Mustafa BAŞDEMİR

3 – Naci EKŞİ

 

DENETLEME KURULU (YEDEK ÜYELER)

1 – Şahin NALBANT

2 – Necmettin BİTLİS

 

DİSİPLİN KURULU

1 – Prof. Dr. Mehmet KARAGÖZ

2 – Yüksel ÇENGEL

3 – Çetin PALANCI

 

DİVAN KURULU

Sadi ERGÜL               (Divan Başkanı)

Dr. Kadir KARTALCI    (Genel Sekreter V.) Üye                                                      

Cevdet ATALAN          (Genel Sekreter Yrd.) Üye

 

 

 

 

 

 

 
Spam Traps