Ana Sayfa / Haber
4 Gün Süren ‘Dedeler Semineri’ Kalegöl Otel’de Yapıldı 2020 defa okundu    

İnönü Üniversitesi Avrasya Alevilik-Bektaşilik Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin Cem Vakfı Malatya Şubesi'nin de katkılarıyla düzenlediği "Dedeler Semineri" Kalegöl Otel'de yapıldı.

Seminere Rektör Prof. Dr. Cemil Çelik, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İsmail Özdemir, Rektör Danışmanı Doç. Dr. Cafer Mum, Cem Vakfı Malatya Şube Başkanı Eşref Doğan, İlahiyat Fakültesi Dekan Vekili Doç. Dr. Mehmet Birsin, Avrasya Alevilik-Bektaşilik Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Mehmet Dönmez, davetli akademisyenler ve Türkiye'nin farklı bölgelerinden gelen çok sayıda Alevi dedesi katıldı.

Üniversitede yapılan çalışmalar hakkında katılımcılara birtakım bilgiler vererek konuşmasına başlayan Rektör Prof. Dr. Cemil Çelik, daha çok sağlık alanındaki başarılı çalışmalarıyla öne çıkan İnönü Üniversitesinin diğer alanlarda da önemli gelişmeler kaydetti: "Ülke kalkınmasında önemli bir role sahip olan üniversiteler, bilim ve teknolojinin öğretimi ve bu alandaki çalışmaların desteklenmesini sağlayan kurumlardır. Ancak üniversitelerin bir diğer görevinin de, toplumun sosyokültürel sorunlarına çözüm araması ve katkı sunması olduğunu düşünmekteyim. Sağlıkta, bilimde ve teknolojide önemli bir yere sahip olan İnönü Üniversitesi, aynı zamanda sosyal sorumluluk bilinciyle de hareket edebilen bir üniversite hüviyeti de kazanmıştır. Turgut Özal Tıp Merkezi'nin üçte bir oranında elektrik enerjisini karşılayan Güneş Enerjisi Santrali, hasta yakınlarının konaklama sorununa çözüm olan Hastane Oteli, üniversite-sanayi işbirliğini amaçlayan Teknopark, Üstün Yetenekliler Araştırma ve Uygulama Merkezi, Engelli Çocuklar Araştırma ve Uygulama Merkezi, Avrasya Alevilik-Bektaşilik Uygulama ve Araştırma Merkezi gibi daha birçok alanda hayata geçirdiğimiz projeler ile sosyal sorumlulukla ilgili görevlerimizi yerine getirmeye çalıştık. Önemli olan, araştırma ve uygulama merkezlerinin kâğıt üzerinde yazılı olarak kalması değil, alanında gerçekten araştırma yapan ve toplumunun sorunlarına çözüm bulan bir yapıda olmasıdır. İşte henüz kurulan Avrasya Alevilik-Bektaşilik Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin üçüncü etkinliğine şahit oluyoruz. Dolayısıyla üniversitelerin bulunmuş oldukları yörede "Rol Model" olmak ve topluma öncülük etmek gibi görevleri de vardır. Maalesef bugüne kadar bu görevi yerine getirdiğimizi söyleyemeyiz. Üniversiteler, siyasi guruplar ya da değişik kutuplar tarafından ele geçirmesi gereken kalelermiş gibi düşünüldü. Hâlbuki üniversitelerin, düşüncesi veya inancı ne olursa olsun, temel hedefinin ülkesine katkısı olan bilim adamı sıfatını taşıyan insanların bulunduğu yer olması gerekir. İşte sizinle yaptığımız bu toplantı da bir üniversitenin sosyal sorumluluğuyla ilgili bir iştir." Rektör Prof. Dr. Cemil Çelik, kırsalda yaşayan insanların bilgi ihtiyaçlarını karşılayabilen dedelerin, köyden kente göçün yaşandığı bir ortamda, şehrin eğitimli insanının da ihtiyaçlarını karşılayabilecek bir bilgi birikimine sahip olmaları gerektiğini, birtakım eğitim faaliyetlerine katılarak kendilerini geliştireceklerini söyleyerek şifahi kültürden kitabi kültüre geçiş yapmanın zorunluluğu üzerinde durdu.  

Bilgi kirliliği yerine doğru bilgiye önem verilmesi gerektiğini dile getiren Cem Vakfı Malatya Şube Başkanı Eşref Doğan, "İnönü Üniversitesi ile birlikte düzenlediğimiz seminerimizde bilgi konuşacak ve doğru bilgiye sahip olduğuna inandığımız bilim adamları tarafından dedelerimize eğitim verilecektir. Bu bizleri mutlu etmektedir. Özellikle Avrasya Alevilik-Bektaşilik Uygulama ve Araştırma Merkezi'ni kuran, dolayısıyla toplumun sosyal meselelerinin akademik bir ortama taşınmasına öncülük eden Sayın Rektörümüze çok teşekkür ediyorum." dedi.

Avrasya Alevilik-Bektaşilik Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Mehmet Dönmez ise, yaptığı kısa konuşmada, merkezin çalışmaları ile düzenlenen seminer hakkında birtakım bilgiler verdi.

Yapılan konuşmalardan sonra seminer programına devam edildi. Dört gün süren seminerde toplam 12 oturum gerçekleştirildi. Oturumlarda davetli akademisyenler, araştırmacı-yazarlar ve cemevi dedeleri tarafından "Ehl-i Beyt Sevgisi", "Aleviliğin Anlamı, Ortaya Çıkışı ve Tarihi Gelişimi", "Alevilik-Bektaşilikte Cem Erkânı ve Musahiplik", "Tasavvufun Anlamı, İnanç ve Kültür Dünyamızdaki Rolü", "Edebiyatımızda Maktel-i Hüseyinler ve Kerbelâ", "Alevilikte Cenaze Erkânı", "Anadolu Aleviliğinin Tarihi Kökenleri", "Alevilikte Dedelik Kurumu ve Dede-Talip İlişkisi", "Alevi Deyişlerinin İslâm İnancındaki Yeri", "Hz. Peygamber ve İlk Halifeler Dönemi", "Kur'an ve İnsan", "Nevruzun anlamı ve Alevilik-Bektaşilikte Nevruz Cemi", "Dünden bugüne Alevilik Algısı" başlıkları altında sunumlar yapıldı.

Her sunumdan sonra soru-cevap çerçevesinde verimli mütalaaların yapıldığı Dedeler Semineri oturumları Cumartesi günü sona erdi.

Etkinliğin kapanış bölümünde Rektör Prof. Dr. Cemil Çelik, CEM Vakfı Malatya Şube Başkanı Eşref Doğan, Avrasya Alevilik-Bektaşilik Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Mehmet Dönmez birer değerlendirme konuşması yaptılar. Konuşmalarda, 4 gün süren oturumların çok verimli geçtiği, katılımcıların büyük bir memnuniyet içinde oldukları ve bu tür etkinliklerin tekrar etmesini talep ettikleri ifade edildi. Rektör Prof. Dr. Cemil Çelik, bu tür etkinliklerin ülke genelinde ve geniş katılımlı olarak  yapılması gerektiğini vurguladı. Eşref Doğan ise bu etkinlik münasebetiyle Rektör Prof. Dr. Cemil Çelik'e teşekkür etti.

Kapanış programından sonra, seminere katılan Alevi dedelerine katılım belgeleri dağıtıldı, Türkiye Diyanet Vakfı tarafından gönderilen Alevi-Bektaşi Klasikleri kitap seti hediye edildi.

 

 
Spam Traps