Ana Sayfa / Haber
Üniversitemizde Hukukun Geleceğine Genç Bakış Sempozyumu 1763 defa okundu    

İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi, İzmir Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve Malatya Barosu işbirliği ile "Hukukun Geleceğine Genç Bakış" başlıklı sempozyum düzenlendi.

Turgut Özal Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştiren sempozyuma Rektör Prof. Dr. Cemil Çelik, Rektör Danışmanı Doç. Dr. Cafer Mum, Malatya Barosu Yönetim Kurulu Üyesi Av. Çiğdem Ağda, Hukuk Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Hayri Keser, çok sayıda davetli akademisyen ve Malatya Barosu avukatları ile öğrenciler katıldı.

Sempozyumda konuşan Rektör Prof. Dr. Cemil Çelik, "Dünyada bilim ve teknolojide gelişmiş, gelişmekte olan ve bu bağlamda gayret eden ülkeler vardır. Gelişmiş medeni ülkelere baktığımız zaman hukukta, insan haklarında ve demokraside bilgi disiplini noktasında iyi bir alt yapıya sahip olduklarını görüyoruz. Her ne kadar Batı medeniyeti dediğimiz bugünkü medeniyetin alt yapısını Roma hukuku, Yunan düşüncesi ve Hristiyan ahlâkı oluşturuyor demiş olsak da, aslında bunların dışında dünyanın bütün medeniyetlerinin geldiği çizgilerin, onların birikimlerinin bu şekilde tezahür ettiğini söyleyebiliriz. Geçmişte sadece Batı'da medeniyet hukuku üst düzeyde değildi. Zaman zaman eksiklikleri olmakla birlikte Asya'da, özellikle mensubu bulunduğumuz dünyada da hukukun düzgün işlediği zamanlar da olmuştur. Eğer tarihimizden aldığımız değerleri bugün özümseyerek ileriye taşımak istiyorsak Batı'daki demokrat olmanın bizim medeniyetimizdeki karşılığı âdil olmaktır. Geçmişten bugüne kadar içinde bulunduğumuz coğrafyayı oluşturan medeniyetlerin birtakım bilge insanlarının eserlerini inceleyenler ve bugüne taşıyanlar daha çok teologlar olmuştur. Dolayısıyla bir teologun olaya bakışıyla bir sosyologun veya bir hukukçunun bakışının aynı olmadığını düşünüyorum. Bugünün çağdaş ve medeni hukuk anlayışı ve algısıyla geriye doğru giderek bunlardan neler taşıyabileceğimize bir bakmak gerekmektedir. Bugün adalete ve âdil olmaya en çok ihtiyacın olduğu bir dönemden geçmekteyiz. Peygamberimiz Hz. Muhammed, 'Hırsızlık yapan eğer kızım Fatıma da olsa elini keserim.' demektedir. İşte bu öğretiden günümüze geldiğimizde acaba biz bu düşünceden ne kadar nasiplenmekteyiz, ne kadar âdil davranabilmekteyiz, diye sormaktayım. O yüzden adalet yara aldığında bir ülkenin ne ekonomisi, ne hukuku, ne eğitimi ne de devlet bütünlüğü olur. Siz genç hukukçularımızın çok daha hassas, bilinçli ve toplumumuzu ileriye taşıyacak olgunluğa sahip olacağınızı düşünüyorum. Bu bağlamda sempozyumun yararlı geçmesini diliyorum." dedi.

Malatya Barosu Yönetim Kurulu Üyesi Av. Çiğdem Ağda ve Sempozyum Düzenleme Kurulu Komisyonu Başkanı Doç. Dr. Tamer Budak ise yaptıkları kısa konuşmalarda, hukukun bu kadar değerli olduğu günümüzde karşımıza çıkan bilgi birikimi, iletişim teknolojileri, sosyal, siyasi ve ekonomik gelişmelerdeki değişim, hukuk alanındaki gelişimlerin hızına yetişmeyi zorlaştırdığını, bu gelişmeleri yakalamanın gerek hukukçular arasındaki sinerjinin gerekse disiplinler arası çalışmaların sayısının artırılmasıyla mümkün olabileceğini belirttiler.

Yapılan konuşmalardan sonra sempozyumun giriş sunumunu yapmak üzere kürsüye davet edilen İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Joseph Zand, "Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nde Demokrasi Kavramı" konusunda bilgiler verdi.

Dört oturum halinde gerçekleştirilen ve gün boyu süren sempozyuma katılan genç akademisyenler, Global İdare Hukuku, Vergi Polisi Kavramı ve Türkiye'de Uygulanabilirliği, Bireysel Başvuruda 3 Yıl: Hak ve Özgürlükler Alanındaki Olumlu ve Olumsuz Gelişmeler ve Bireysel Başvurunun Diğer Hukuk Dallarına Etkisi, Sözleşme Dışı Kusursuz Sorumluluk Hukukuna ve Özellikle Tehlike Sorumluluğuna İlişkin Değerlendirmeler, Türk ve Alman İlaç Hukukunda Özel Sorumluluk Halleri, Tıbbi Müdahaleye Hastanın Rızası, Satıcının Satış Konusuna İlişkin Olarak Verdiği (Saf) Garanti Taahhütleri, Ceza Mahkemelerinin Ek Yetkisi (CMK md. 218), Türk Hukukunda Hâkimlerin Tarafsızlığı ve Yargının Bağımsızlığının Roma Hukuku'nun Hâkimlerin (Iudex) Tarafsızlığı ve Yargının Bağımsızlığına İlişkin Düzenlemeleri Etrafında Değerlendirilmesi, Kral Numa'nın Roma Devleti'ni Teşkilatlandırma Politikasına Genel Bir Bakış, Vergiye Karşı Direnme Biçimlerinden Agresif Vergi Planlaması, Son Yargı Kararları Işığında Kadının Soyadı Meselesi Çözüme Kavuşturulmuş mudur? Eşlerden Birinin Alacaklılardan Mal Kaçırma Amacıyla Anlaşmalı Boşanma ile Mal Rejiminin Tasfiyesi-Bir Yargıtay Kararının Düşündürdükleri, - 2011/83/EU Sayılı Tüketici Hakları Direktifi ve Bu Direktifin Türk Hukuku'na Yansımaları, Çekişmesiz Yargı İşlerinde Görev ve Yetki vb. başlıklı bildiriler sundular. 

 

 
Spam Traps