Ana Sayfa / Haber
İnönü Üniversitesinin Kuruluş Süreci Kitaplaştı 1658 defa okundu    

İnönü Üniversitesinin kuruluş süreci ve bu sürecin Malatya basınındaki yansımalarını konu alan çalışma tamamlanarak kitap hâline getirildi.

"İnönü Üniversitesi Kuruluş Süreci" adıyla basılan kitapta, Malatya'da bir yüksek okulun açılması ile ilgili ilk haber ve yorumların yayınlanmaya ve taleplerin yazıya dökülmeye başladığı 1950'li yıllardan eğitim-öğretim faaliyetlerinin bugünkü kampüse taşındığı ve böylece İnönü Üniversitesinin kuruluş sürecinin tamamlandığı 1985 yılına kadar olan zaman zarfında yerel gazetelerde yayınlanan haberler araştırılıyor.

İnönü Üniversitesi Bilimsel Araştırma Pro­jeleri Koordinasyon Birimi tarafından desteklenen "İnönü Üniversitesi Kuruluş Sürecinin Yerel Basın Haberleri ve Kaynak Kişiler Yoluyla Araştırılması" projesi kapsamında yapılan çalışmalar neticesinde yayınlanan kitapta Malatya'da bir yüksek öğrenim kuru­munun eğitime başlayabilmesi için yapılan çalışmalar, o günün yerel gazete haberlerinin incelenmesi ile tespit edilmeye çalışılmış, araştırma sırasında Malatya'da ya­yınlanan yaklaşık 35.000 yerel gazete incelenerek konusu yüksek okul ve üniversite kurulması olan 685 haber tespit edil­miş.

Proje yürütücüsü Prof. Dr. Celal Çakan ve proje araştırıcısı Nezir Kızılkaya tarafından hazırlanan kitapta,  Malatya'da bir üniversite kurulması için 1950'li yılla­rın başlarından itibaren özellikle yerel gazeteler tarafın­dan gösterilen çabalar ve daha sonra üniversite kurulması talebini gerçekleştirmek için kurulan derneklerin, konuyu sürekli gündemde tutmak için yaptıkları girişimler belgelerle anlatılıyor. İnönü Üniversitesinin yasalaşma sürecinden sonra da yapılaşma, kampüs kuruluşu, büyüme ve gelişme dönem­leri için yapılan çalışmalar artık günümüzde bir tarihi belge niteliği kazanmış, döneme dair geçerli ve güvenilir birer kaynak haline gelen ve söz konusu dönem içerisinde yayınlanan yerel gazetelerde yer alan haber ve yorumlar İnönü Üniversitesinin kurumsal geçmişine ışık tutuyor.

 

 
Spam Traps