Ana Sayfa / Haber
Hem Ders Hem de Spor ve Egzersiz Aktivitesi 871 defa okundu    

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Müdürlüğünün hazırladığı bir proje ile tüm öğrencilerin üniversite spor tesislerinden yararlanmaları sağlanacak.

Üniversite senatosunca kabul edilen "Spor Etkinlik Dersleri Yönergesi"  ile uygulanacak bu proje kapsam ve uygulama bakımından Türkiye'de ilk olarak uygulanacak.

İnönü üniversitesi öğrencilerine yönelik olarak düzenlenecek olan hem ders hem de spor ve egzersiz aktiviteleri "Spor Etkinlik Dersleri" adıyla okutulacak bu derslerin "Eğitim-Öğretim ve İşleyiş Yönergesi" Üniversitemiz senatosunca kabul edilerek yürürlüğe girmiş bulunmaktadır.

 Bu hizmetin yürütülmesinde ihtiyaç duyulan yeniden yapılanmada, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu bünyesinde oluşturulan "Spor Etkinlik Dersleri Koordinatörlüğü" adıyla işler hale getirilmiştir. Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Cengiz ARSLAN konu kapsamında yaptığı açıklamada;

Üniversite öğrencilerinin 1983 yılında 2547 sayılı Yasanın 5 inci maddesi (ı) fıkrasına göre okutulması öngörülen seçmeli Beden Eğitimi / Güzel Sanat dersleri zaman içinde amacına uygun yürütülmediği veya üniversitelerin spor tesis olanakları yetersiz olmalarından kaynaklı bazı nedenlerle birçok üniversitede işlevini yitirmiştir.
Spor yapma düzeyi ve sayısı, bir ülkenin gelişmişlik göstergesi alanında önemli bir ölçek olarak kabul edilmektedir. Gelişmiş ülkelerde spor yapma düzeyleri % 70 varan oranlarda yaygınlaştırıldığı görülmektedir. Bu oran Türkiye'de henüz % 4'ler düzeyindedir. Üniversitemiz spor tesisleri bakımından çok yeterli olmasına rağmen, kullanım kapasitesi yeterli bir şekilde öğrencinin hizmetine sunulamamıştır. Öğrenciler bu tesislerden nasıl yararlanacağını veya nasıl spor yapacağını bilmediği için spor tesisleri çoğu zaman atıl bir şekilde durmaktadır.

İnönü Üniversitesinde eğitim ve öğretim gören yaklaşık 24000 öğrenci bulunmaktadır. Çoğunlukla 18 – 25 yaş aralığında bulunan bu öğrencilerin spor derslerini seçmeli olarak ve sorumlu bir uzman öğretim elemanı tarafından almaları, yukarda gerekçeleri sıralanan spor görev ve fonksiyonlarının yerine getirilmesi yanında, daha çok insana spor alışkanlığı kazandırmak temel amaçtır.

Üniversite senatosunca kabul edilen "spor etkinlik dersleri yönergesi"  ile uygulanacak bu proje kapsam ve uygulama bakımından Türkiye'de ilk olarak uygulanacak olması ile önem arz etmektedir. Dersler seçmeli olarak uygulanacak ve futbol, voleybol, basketbol, tenis, aerobik-step, yüzme, dağcılık vb gibi spor etkinlik derslerinden oluşmaktadır.

 
Spam Traps