Ana Sayfa / Haber
İlahiyat Fakültesinden 20 Kitap Yayını 3786 defa okundu    

İnönü Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğretim elemanları, 8'i 2013, 12'si 2014 yılında olmak üzere son iki yıl içinde toplam 20 kitap yayınladılar.

Öğretim elemanlarımızı kutluyor ve başarılarının artarak devam etmesini diliyoruz.

 

İlahiyat Fakültesi Öğretim Elemanlarının 2013 Yılında Yayınlanan Kitapları:

Ahmet Faruk Sinanoğlu, Uygarlığın Basamakları Bilim-Din ve Toplum, Evin Ofset, Malatya 2013.

Fikret Karaman, İslâmî İnanç Değerleri ve Çağdaş Dini Akımlar, Bulgaristan Müslümanları Başmüftülüğü Yayınları, Sofya 2013.

Hulusi Arslan, Mâturidî'de İnsan'ın Yaratılış Hikmeti, Huzur Cilt Evi, Malatya 2013.

İbrahim Kaplan, Temel Dini Bilgiler-1 İslâm İnanç Esasları, Öncü Basımevi, Ankara 2013.

Mehmet Ulukütük, Anlama ve Gelenek: Hans-Georg Gadamer'in Felsefi Hermeneutiğinde Anlamada Geleneğin Rolü Sorunu, Bilsam Yayınları, İstanbul 2013.

Mustafa Arslan, Kadın Kur'an Kursu Öğreticilerinde İş ve Aile Hayatının Dengelenmesi, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, Ankara 2013.

Saffet Sancaklı, Sosyal Hayatla ilgili Hadis Makeleleri, Medipres Matbaacılık, Malatya 2013.

Tuncay Akgün, Gazali ve İbn-i Rüşd'e Göre Yaratma, Akçağ Yayınları, Ankara 2013.

 

İlahiyat Fakültesi Öğretim Elemanlarının 2014 Yılında Yayınlanan Kitapları:

Abdullah Çolak, İslam Aile Hukuku, Medipres Matbaacılık Yayıncılık, Malatya 2014.

Abdullah Çolak, İslam Hukuk Tarihi ve İslam Hukukunun Delilleri, Medipres Matbaacılık Yayıncılık, Malatya 2014.

Ali Duman, İslam Hukuk Usulü Dersleri, Öncü Basımevi, Ankara 2014.

Atik Aydın, Arap Edebiyatında Keşkûl Geleneği –Bahâuddîn el-Âmilî Örneği, Mengüceli Yayınları, Malatya 2014.

İbrahim Aşlamacı, Pakistan Medreselerine Bir Model Olarak İmam Hatip Okulları, Dem Yayınları, İstanbul 2014.

Mehmet Kubat, İslâm Mezhepleri Tarihi, Kitap Dünyası Yayınları, İstanbul 2014.

Mehmet Kubat, Kur'an'da Tevhid, (Genişletilmiş 2. Basım), Beka Yayınları, İstanbul 2014.

Mehmet Kubat, Mevlânâ Hâlid-i Bağdadî –Sûfî Kelâmı, Hikmetevi Yayınları, İstanbul 2014.

Mehmet Yolcu (Çev.), Er-Rağıb El-İsfahani, Kur'an Kavramları Sözlüğü, (Çev. Abdulbaki Güneş ile), Yarın Yayınları, İstanbul 2014.

Mehmet Yolcu (Çev.), İzzet Derveze, Hz.Muhammed'in Hayatı, Yarın Yayınları, İstanbul 2014.

Mustafa Altunkaya, Ali Semerkandi ve Bahru'l-Ulum (Hayatı-Eğitim-Vakıf Hizmetleri-Eseri Üzerine), Çamlıdere Belediyesi 2014.

Mustafa Arslan, Sözleşme Kültürü ve İlk Müslüman Toplum, Pınar Yayınları, İstanbul 2014.

 

 
Spam Traps