Ana Sayfa / Haber
Akademisyenlere Proje Yazma Eğitimi Verildi 3075 defa okundu    

İnönü Üniversitesinde farklı alanlarda çalışan akademisyenlere "Proje Yazma Eğitimi" verildi.

Proje Yazma Eğitimi başlıklı etkinliğin TÜBİTAK tarafından desteklendiği kaydedilirken, "ARDEB 1000-Üniversitelerin ARDEB (Araştırma Destek Programları Başkanlığı) Tarafından Desteklenen Programlara Yönelik Proje Üretme Kapasitesinin Artırılması" programı çerçevesinde bu tür etkinliklerin desteklendiği öğrenildi.

Turgut Özal Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte konuşan Rektör Prof. Dr. Cemil Çelik, "Büyük devlet olabilmek için büyük işler başarmalıyız. İleri teknoloji üretemeyen hiçbir devlet büyük devlet olma şansına sahip olamaz. Bir ülke kendi sanayi savunmasının en az %25'ini üretebilmelidir. Tüm bunların olabilmesi için temelde araştırmacı ve yetkin bir potansiyele sahip olmamız gerekmektedir. Yeteri kadar proje üreten bir ülke olmadığımız gibi, proje oluşturma kültürümüz de çok iyi değildir. Tabii ki bu böyle gitmeyecektir. Hazırlanan yeni düzenlemeler ile önümüzdeki yıl performans sistemine geçileceği belirtilmektedir. Eğer bir bölüm ya da fakülte uluslararası akreditasyon görmemişse, kriterlerini belli bir standardizasyonun üzerine çıkaramamışsa o bölümün öğretim üyeleri akredite olan diğer bölümlerin öğretim üyeleri kadar ücret alamayacaktır. Genç yaşta proje oluşturma kültürünün yaygınlaşması için artık doktora öğrencileri de TÜBİTAK'a proje sunabilecekler. Proje sayısının arattırılması için TÜBİTAK'ın verdiği desteği hiçbir ülke vermemektedir. TÜBİTAK, proje oluşturma kültürümüzün zayıf olmasından kaynaklı devletin kendilerine ayırdığı bütçeyi kullanamamaktan şikâyetçidir. Bu tür etkinliklerle, inanıyorum ki, kabul edilebilir proje sayımızı daha da artıracağız. Ürettiğiniz projeler kullanılabilir bir bilgi hâline gelmiyorsa, toplumun sosyal bir problemini çözemiyorsa, eğer ticari bir karşılığı yoksa o projenin hiçbir anlamı yoktur." dedi.

TÜBİTAK Bölge Koordinatörü ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İsmail Özdemir ise, "TÜBİTAK 1000 kodlu 'Üniversitelerin ARDEB Tarafından Desteklenen Programlara Yönelik Proje Üretme Kapasitesinin Artırılması' başlıklı çağrısı kapsamında 30 üniversite davet edilmiş, 24 üniversite başvuru yapmış ve sadece 8 üniversitenin projesi başarılı kabul edilmiştir. Bu kapsamda, 'Proje Kapasitesinin Artırılması' başlıklı proje ile Üniversitemiz, Ankara, Atatürk, Cumhuriyet, Karadeniz Teknik, Marmara, Mersin ve Trakya üniversiteleri arasında yer almıştır. Üniversitelerin Araştırma Proje Potansiyelinin Geliştirilmesine Yönelik Destek Programı, Üniversitelerde; araştırma proje kültürünün yaygınlaştırılmasını, nitelikli proje üretilmesini, ulusal/uluslararası proje destek mekanizmaları hakkında farkındalık oluşturulmasını ve üniversitelerin ulusal/uluslararası proje üretme potansiyelinin geliştirilmesine yönelik projelerin desteklenmesini hedeflemektedir." şeklinde konuştu.

Etkinlikte; ARDEB destekleri kapsamında proje başvurularının artırılması, mevcut/yeni başlatılan programlar, proje önerilerinin iade sebepleri, proje yazım teknikleri, akademik personelin ARBİS kaydı oluşturmalarını ve düzenli olarak güncellemeleri, TÜBİTAK Araştırma ve Yayın Etiği Kurulu Yönetmeliği ve uygulanan yaptırımlar, başvuru/değerlendirme/izleme süreçleri ile ilgili konularda TÜBİTAK'a geri bildirimde bulunulması gibi konularda katılımcılara gerekli bilgiler verildi. Proje Yazma Eğitiminin verildiği ve uygulamalarının yapıldığı etkinlik üç gün sürdü. Etkinliğe katılan akademisyenler, proje yazma eğitimi etkinliğinin kendileri açısından çok verimli geçtiğini ve bunun olumlu yansımalarının önümüzdeki süreçlerde görüleceğini ifade ederken, böyle etkinliklerin daha sık aralıklarla yapılmasını talep ettiler.

 

 
Spam Traps