Ana Sayfa / Haber
Prof. Dr. Recep Kılıç Din ve Kültür Üzerine Konuştu 2162 defa okundu    

İnönü Üniversitesi İlahiyat Fakültesi tarafından "Din ve Kültür Üzerine" başlıklı konferans düzenlendi.

Kutlu Doğum Etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen konferansta Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Recep Kılıç konuştu.

Hoca Ahmet Yesevî Salonu'nda yapılan konferansa İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hulusi Arslan, öğretim üyeleri ve çok sayıda öğrenci katıldı.

Din ve kültür arasındaki ilişkinin farklı bakış açılarından değerlendirilebileceğini belirten Prof. Dr. Recep Kılıç, bu ilişkinin çoğunlukla sosyal bilimlerin yaklaşımıyla ele alındığını ve dinler özelinde konunun tahlil edilmediğini vurguladı.

Konferansında dinin, kendisini içinde bulundurduğu kültürle nasıl irtibatlandığını, kültürün mü'minin dini anlama ve yaşama tarzına nasıl tesir ettiğini, dini anlama ve anlamlandırmada meydana gelen gelişmelerin geçerli olanlarıyla olmayanların birbirinden nasıl ayırt edilebileceği konularında detaylı bilgiler veren Prof. Dr. Kılıç konuşmasını şöyle sürdürdü: "Din ile kültür arasında, farklı bakış açılarına göre değişik ilişki türleri tasavvur etmek mümkündür. Konunun ele alındığı yaklaşım tarzı, hem dinin hem de din-kültür ilişkisinin mahiyetini etkilemekte olduğundan öncelikle konuya yaklaşım tarzının belirlenmesi önem arz etmektedir. Çünkü konuya yönelik farklı bakış açılarının ortaya çıkardığı sorunlarda farklı olmaktadır. Kültürle ilişkisi sorgulanan dinin hangi din olduğu belirlenmedikçe din-kültür ilişkisinin sağlıklı bir şekilde değerlendirilmesi mümkün görünmemektedir. Aralarında müşterek kavramlar olmasına rağmen, bu kavramlara yükledikleri anlamlara göre dinler farklılaşmakta ve çoğalmaktadır. Karşılaştığı kültürle canlı ve dinamik bir ilişki kurabilen; böylece kültürü değiştirip dönüştüren ve zenginleştiren, kısaca kültür üreten bir din olan İslâm dininin bu özelliğini koruyabilmesi içtihat prensibinin işletilmesiyle mümkündür."

Konferansın sonunda İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hulusi Arslan tarafından Prof. Dr. Recep Kılıç'a plâket verildi.

 

 
Spam Traps