Ana Sayfa / Haber
Yazar Sinan Yağmur Konferansta Konuştu 1329 defa okundu    

İnönü Üniversitesi Niyazî-i Mısrî Araştırmaları Merkezi tarafından düzenlenen "Tasavvuf ve Aşk" konulu konferansta Yazar Sinan Yağmur konuştu.

Hoca Ahmet Yesevî Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen konferansa Rektör Danışmanı Doç. Dr. Cafer Mum, Niyazî-i Mısrî Araştırmaları Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Kavruk, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı. Konferansa şehir merkezinden de katılım olduğu görüldü.

Deniz Kitabevleri tarafından organize edilen ve 20 usta yazarın davet edildiği 2. Malatya Kitap Festivali kapsamında Malatya'da bulunan Yazar Sinan Yağmur, "Tasavvuf, insanı insanda bulma cevheridir. Tasavvuf, insanı insanda keşfetme yoludur, insandan insana Allah'ın verdiği o güzel sevgi nimeti ile yürüme yolculuğudur." diyerek konuşmasına başladı. Yazar Sinan Yağmur, tasavvuf ve aşk ilişkisini ise şu sözleriyle anlattı: "Tasavvuf hakkında gerek ilmi, gerek felsefi, gerek akademi, gerek edebiyat açısından birçok tanımlar olmuştur. Hani günümüzde tasavvuf anlayışı veya tasavvuf deyince bazı tanımlar getirenler oluyor. Bazılarına göre tasavvuf bir moda, bir özenti, bir heves, bir popüler kültür. Zaten popüler kelimesinin kendisi parantez içerisinde Anadolu tabiri ile 'gıcık', alerji kapılan bir tabirdir. Popüler; o gün genel geçer olan, o gün önemli olan, o gün gündemde olan, diğer günler önemsiz addedilen bir kavramdır. İşte popüler kültür, popüler edebiyat, popüler insan, popüler sevgi… Yani dış yüzeyi hormonlu, içi boş, tadı olmayan kavramlara biz maalesef esir düşmüş hâldeyiz. O nedenle tasavvuf bir moda, bir heves, bir popüler kültür değildir. Tasavvuf, Allah'a yolculuktur, Allah'a aşktır, aşk Allah'tır desturu ile o yolculuğa çıkmaktır. İçindeki yolculuğu dış âleme, makro âleme göre kuvvetlendirebilmek, dışarıdan gelebilecek ve bunu sarsacak olan, benliğini yani kendini bilmeyi, kendini tanımayı, haddini bilmeyi, haddini tartmayı ve haddini yerine getirmeyi bize İslâm'ın güzel yüzü, Kur'an'ın bereketi, Hz. Muhammed'inde desturları ile gösteren yola, yürüyüşe ve hicrete biz tasavvuf diyoruz."

"Hz. Peygamber Efendimizin mağaradaki keşifleri, içsel yolculukları ve tefekkürleri, bir anlamda bize tasavvufun özünü de gösterir. Peygamber Efendimiz peygamberlik müjdesi ile henüz tanışmadan önce uzlete, bir şekilde yalnızlığa ve sessizliğe çekiliyordu. İşte biz buna tasavvufta uzlet deriz.  Kendine çekilme, kendini bulma deriz. Herkesin kendine göre ona verdiği isim vardır. Yani Yaradan ile hemhal olma, konuşma, muhabbet hâlidir. Onu işitme, onu duyma hâlidir. Kimisi çölde uzlete çekilir Hz. Musa gibi, kimisi kuyuda uzlete çekilmiştir çocuk yaşta Hz. Yusuf gibi. Kuyu onun için uzlet makamıydı. Orada kendini buldu. Kuyuya atılmasaydı belki kendini bulamayacaktı. Kimi Hak dostu için ise kendini bulmak bir kayanın üstünde oturmaktır. Kimisi için gece ve gündüz bir ağacın üstünde tevekkül etmektir. O dalın üzerinde namazını kılmaktır. Şems için de bu bir tabuttur. Tabutun içerisinde kendini çeker uzlete. İşte bu anlarda bize gelen o en güzel nimet sevginin kaynağından gelen karşılıksız, beklentisiz, kirletilmemiş, arıtılmış olan o güzel ilahi hediyedir. Biz ona aşk diyoruz."

Tasavvufun, aşkın makamını, usulünü, yolculuğunu öğrettiğini söyleyen Yağmur, konuşmasının devamında "Öğretirken de bazı kurallar koyar.   Duyu organlarımızla kulaktan dolma, okuyarak bir kâğıttan öğrendiğimiz ama teferruatını, ayrıntısını, diğer hâllerini bilemediğimiz bilgiye ilme'l-yakîn diyoruz. Şems diyor ki: Aşke'l-yakin vardır. Tasavvuf bu aşkın yakîn boyutudur. Aşke'l-yakîn boyutu, aşkın seni yakması değil, senin ateşi yakmandır. Hz. İbrahim misali. İşte tasavvuf bizim göremediğimizi görende görebilme yolu, erme yoludur. Aşk da bu eriş yolundaki gönül gözümüz, gönül nimetimiz, gönül soframızdır. Dolayısıyla bu sofraya oturmak bir nasip ve hak ediştir." değerlendirmesinde bulundu.

Konferans sonunda öğrencilerden gelen soruları da cevaplayan Yazar Sinan Yağmur'a Niyazî-i Mısrî Araştırmaları Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Kavruk tarafından hediye takdim edildi. Sonraki günlerde de, Kitap Festivali münasebetiyle Malatya'ya gelecek bazı yazarların Üniversitede konferans vereceği öğrenildi.

 


 
Spam Traps