Ana Sayfa / Haber
Türkiye`nin İlk "Kataliz Araştırma ve Uygulama Merkezi” İnönü Üniversitesinde Kuruluyor 1370 defa okundu    

Ülkemizde ilk olma özelliğine sahip "İnönü Üniversitesi Kataliz Araştırma ve Uygulama Merkezi (İNÜ-KATAUM)" açılmasına yönelik İnönü Üniversitesi Senato teklifi, Yükseköğretim Yürütme Kurulu tarafından kabul edildi.

Kataliz Araştırma ve Uygulama Merkezi, daha az hammadde ve enerjinin kullanıldığı, yenilenebilir kaynakların kullanımını arttıran ve tehlikeli kimyasalların kullanımını azaltan veya ortadan kaldıran çevre dostu işlemlerin katalizörlerle gerçekleştirildiği, kataliz alanında Türkiye'nin araştırma potansiyelinin gelişmesine katkıda bulunmak, geliştirilen yeni katalitik sistemlerin endüstriye uygulanabilirliğini araştırmayı amaçlıyor.

Kataliz Araştırma Merkezinin faaliyet alanlarının;  kataliz konusunda ülkenin kalkınmasına ve gelişmesine yardımcı olabilecek nitelikteki bilimsel ve teknolojik araştırmaları yapmak, gerekli imkânları hazırlamak ve uygulamaları gerçekleştirmek, Üniversitenin bilimsel araştırma ve çalışmalarına katkıda bulunmak, merkezde yüksek lisans ve doktora çalışmaları yapılmasını sağlamak, endüstrinin, diğer kurum ve kuruluşların ihtiyaç duyduğu katalitik proseslerde çalıştırabileceği tecrübeli insan kaynağını yetiştirmek, globalleşen ekonomi çerçevesinde, verimliliğin en üst düzeyde olması gerekliliği, aktivitesi ve seçiciliği yüksek, moleküler düzeyde yapısal kontrole elverişli katalizörlerin geliştirilmesini sağlamak, bol ve ucuz bulunan kimyasallardan yüksek verimle ve seçicilikle istenen ürün oluşturmanın yanı sıra, yan ürünleri minimuma indirmek için yeni yöntemler geliştirmek olduğu ifade edildi. Edinilen bilgiye göre söz konusu Merkez; Türkiye'nin önümüzdeki süreçte katalizör ve etrafındaki teknolojilerini satın alan bir ülke konumundan katalizör geliştiren ve üreten, katalizör merkezli süreçleri tasarlayıp bunları pazarlayan bir konuma gelmesini sağlamak, ülkemizi uluslararası bilim platformunda daha etkin bir şekilde tanıtmak, bilimsel anlamda uluslararası düzeyde rekabet gücümüzü arttırmak,  merkezin amaç ve faaliyetleri kapsamında yurt içi ve yurt dışındaki ilgili kurum ve kuruluşlarla fikir ve proje işbirliğinde bulunmak, panel, konferans, seminer, çalıştay ve sempozyumlar düzenlemek, nitelikli yayınlar yapmak, ülkemizin uluslararası alandaki ilişkilerinin geliştirilmesine bilimsel katkılarda bulunmak şeklinde sıralanan bir dizi amaca hizmet edecek.

 
Spam Traps