Ana Sayfa /Yönerge


Ana Sayfa

BU SAYFAYI PAYLAŞ

Yönerge

KURUMSAL İLETİŞİM BİRİMİ

İnönü Üniversitesinde Basın-Yayın, Görsel Tasarım ve Grafik, Protokol ve Tanıtım, Bilgi Edinme Birimi ile Foto Film Merkezi olarak faaliyet gösteren birimlerin, organizasyonda tek bir yapı içerisine alınarak Üniversitemizin kurumsal tanıtım stratejisi doğrultusunda tanıtım faaliyetlerinin daha koordineli, planlı ve etkin olarak yürütülmesi amacıyla Kurumsal İletişim Birimi, Yönetim Kurulunun 07.03.2012 tarih ve 2012/2-2 sayılı kararı ile kurulmuştur.

Kurumsal İletişim Biriminin görevi; İnönü Üniversitesinin her türlü tanıtım faaliyetini tanıtım stratejisi doğrultusunda yürütmek, Kurum içerisinde Üniversiteli olma bilinci ve aidiyet duygusunun yerleşmesine yönelik çalışmalar ile kurum dışında basınla ilişkiler, Üniversite adaylarına yönelik çalışmalar ve çeşitli kurum ve kuruluşlarla pozitif ilişkiler ile güçlü iletişim bağı oluşturmada gerekli koordinasyonu sağlamaktır.

Spam Traps